Plaatsen

From Wazeopedia

Places/nl

This page is a translated version of the page Places and the translation is 10% complete.

Outdated translations are marked like this.
Mbox information.png
We are currently updating the pages to include all regionally different guidelines. If you find inconsistencies, please refer to the English page. Thank you!
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français
Plaatsen

Plaatsen zijn nuttige en/of interessante locaties, net als de "Points of Interest" die in andere GPS systemen gebruikt worden. Ze kunnen worden toegevoegd via de Waze client en via de Waze Map Editor (WME). Waze toont plaatsen afhankelijk van type, grootte, situatie en instellingen. Als je bijvoorbeeld zoekt naar een supermarkt, zal Waze je standaard alle supermarkten in de buurt tonen. Hoe sneller je rijdt, hoe minder er wordt getoond om de kaart overzichtelijk te houden.

Hoe je een Plaats toevoegt staat beschreven in de Snelstartgids. Een beschrijving van de verschillende soorten Plaatsen vind je op de Place categories pagina.

Een Plaats kan op twee manieren worden toegevoegd: Als Punt of als Gebied. Een Plaats/punt is niet zichtbaar in de app, maar naar beide types kan gezocht en genavigeerd worden. Daarnaast is er nog een derde soort Plaats: de Woning. Dit zijn privé-adressen.

De Waze routing server navigeert altijd naar het segment dat fysiek het dichtst bij het centrum van de Plaats ligt. Als dit ongewenste resultaten geeft, dan kun je de eindbestemming beïnvloeden door een toegangspunt toe te voegen.

Plaats/punt

Een Plaats/punt is niet zichtbaar in de navigatie app. Er kan wel naar gezocht worden. Dat is met name handig als ze niet of verkeerd voorkomen in andere zoekmachines.

Een Plaats/punt is als een klein rondje zichtbaar in WME:
Wme place.png Standaard Plaats/punt
Wme place selected.png Geselecteerde Plaats/punt
Wme place changed.png Aangepaste Plaats/punt
Wme place pending update.png Plaats/punt in afwachting van goedkeuring

De Plaats/punt wordt op, of direct naast, de geografische locatie van de locatie gezet, zo dicht mogelijk bij het segment waar de gebruiker naar toe moet worden genavigeerd. In de meeste gevallen zal dit de (hoofd)ingang van de Plaats zijn. Bedenk waar je iemand zou afzetten als je die naar deze specifieke locatie brengt. Als deze locatie erg afwijkt van de geografische locatie, dan kun je een toegangspunt toevoegen.

In WME, a Point Place appears as a small circle:
Wme place.png Standard point
Wme place selected.png Selected point
Wme place changed.png Modified point
Wme place pending update.png Modified point, pending for approval

The Point Place is to be positioned at or close to the segment that should be used in the navigation. Typically, this will be the (main) entrance. Try to imagine where you would stop to drop someone off for this location. If this location differs a lot from the geographical location, you can add an entry point.

Tracht zoveel mogelijk relevante informatie toe te voegen, zoals het adres (inclusief huisnummers), het telefoonnumber indien van toepassing, etc..

Plaats/gebied

Een Plaats/gebied is zichtbaar in de navigatie app. Teveel Plaats/gebieden maken het beeld echter onduidelijk, wat de navigatie niet ten goede komt. Daarom voegen we alleen een Plaats/gebied toe als deze zodanig belangrijk en onderscheidend is dat het de bestuurder helpt zich te orienteren tijdens het rijden. Zie verder ook de paragraaf over wanneer je een Gebied of Punt gebruikt. Probeer bij het intekenen van een Plaats/gebied te voorkomen dat deze uitlijnt op of over segmenten, omdat ze dan moeilijk te bewerken zijn.

Plaats voor het ziekenhuis in Namen. Het toegangspunt staat bij de ingang, het verplaats-icoon rechtsboven het gebouw


Omtrek

In het algemeen omvat een Plaats/gebied alleen wat de bestuurder ziet tijdens het rijden. Daaruit volgt dat een Plaats/gebied met een gebouw alleen de omtrek van het gebouw omvat. Dit hoeft niet gedetailleerd; een simpele weergave voldoet en heeft de voorkeur. Natuurelementen zoals bossen, parken en meren volgen de (vanaf de weg) zichtbare contouren.
Om de contouren aan te passen veschuif je de geometrie-punten op de hoeken (net als bij wegsegmenten). Je kunt ook het gehele gebied verplaatsen zonder de vorm te veranderen; gebruik dan het Wme place drag handle.png verplaats-icoon.

Outline

Generally, an Area Place covers what a Wazer sees when driving to the actual location.
Keep the shape simple; Waze will anyway simplify the place in the App. Consider mapping with a basic rectangle.
We have two options:
  1. Map the edges of the building: Used for individual significant buildings. Think of big supermarkets, a lighthouse, churches or mosques, etc..
  2. Map the visible contour of the area: Handy for natural features and building clusters such as a universities campus, shopping malls, factories, parks, forests, etc... Parking Lots and Gas Stations) are always mapped to their property lines.
If the Area itself needs to be modified, click on the place to select it. Use the geometry nodes to adjust the shape. To move an area place without changing its shape, drag the Wme place drag handle.png Move Handle icon.
Care should be taken not to snap to road segment nodes, because this makes it more difficult to edit the place and/or segments later on.
Do not overlap Area Places to prevent grey areas without distinction. Read more on combining places.

Kleuren

De verschillende types Plaats/gebied zijn in verschillende kleuren zichtbaar, zowel in de app als in WME. De precieze kleuren zijn afhankelijk van je beeldscherm. Over het algemeen zullen natuurelementen zichtbaar zijn in groen (bijv. Park) of blauw (bijv. Rivier).

Navigatie

Het standaard navigatiedoel is het segment wat het dichts bij het centrum van de Plaats ligt. Als dat niet klopt, kun je de bestemming wijzigen door een WME-entry point icon.PNG toegangspunt toe te voegen. Die kun je verplaatsen naar de plek waar je aan zou moeten komen, of waar je kunt parkeren. Bedenk waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.

Woning ofwel Private Plaatsen

Een woning is een speciaal soort Plaats/punt, zichtbaar als een driehoekje in WME. Bij het bereiken van een bestemming, vraagt Waze of je een foto wil nemen. Op deze manier komen vaak woonadressen als Plaats in WME te staan. Hiervoor is de speciale categorie Residentieel oftewel Woning gemaakt. Deze categorie wordt dus gebruikt voor alles wat een privébestemming is. Private adressen zijn niet zoekbaar. De naam van de maker wordt ook niet vermeld om de privacy te waarborgen. Woningen bevatten alleen een adres en eventuele foto's. De toegevoegde foto’s worden alleen getoond aan Wazers die het specifieke adres als bestemming hebben ingevoerd. De locaties kunnen door editors worden gebruikt om de adressen in de Waze database te verfijnen.

WME Places convertresidential.jpg


Publieke Plaatsen kunnen omgezet worden naar private Plaatsen. Andersom kan dat niet. Gebruik de link onder de knoppen voor Punt of Gebied in het menu, om Plaatsen die ten onrechte als publiek zijn aangemerkt, te converteren naar privé (woning).
Meer informatie vind je op de Residential Place pagina.

Toegangspunt/ het navigatiedoel

Standaard navigeert Waze je naar het segment dat het dichtst bij het midden van de Plaats ligt. Dat is duidelijk als het een Plaats/punt betreft, maar bij een Plaats/gebied moet je vaak raden. Je kunt de bestemming wijzigen door een WME-entry point icon.PNG toegangspunt toe te voegen.

WME-entry point.PNG


WME-menu add entry point nl.PNG
Voeg een toegangspunt toe vanuit het menu links


Je ziet vervolgens een blauwe cirkel met bewegende pijlen in het midden van de Plaats (afbeelding links). Sleep deze naar de locatie waar Waze je zou moeten brengen als je naar deze Plaats wordt genavigeerd. Denk aan de plek waar je zou parkeren, of waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.
WME-menu add entry point.PNG

Add the entry point from the menu left.

WME add entry point.PNG

Adding it will show a blue dot with moving arrows at the center of the Place (picture left). Drag it to the location where Waze should bring you when navigating to this Place. Imagine where to park, or where you would stop to drop someone off for this location.

Eenmaal het toegangspunt geplaatst, dan toont het in WME als een kleine blauwe cirkel met een pijl erin, wijzend naar de bestemming. Een onderbroken lijn verbind het toegangspunt met de Plaats (afbeelding rechts).
Het werken met meerdere toegangspunten is in ontwikkeling; ze kunnen vanuit de beta editor al worden aangebracht. De functie is echter nog niet stabiel. Op dit moment is het best te werken met een combinatie van een Area en Punten wanneer er meerdere ingangen gedefinieerd moeten worden.

Multiple entry points can be added and named, but the function is not yet stable in the application. For now, better use a combination of Area and Point Places to define multiple entrances.

Wanneer gebruik je Gebied en wanneer Punt?

De meeste Plaatsen worden ingetekend als Plaats/punt, tenzij ze groot en onderscheidend genoeg zijn en/of kunnen dienen ter oriëntatie tijdens het rijden. Parkeerplaatsen en Tankstations vormen hierop een uitzondering. Die worden altijd als Plaats/gebied ingevoerd, onafhankelijk van hun grootte.

Avoid Areas within Areas, and overlapping Areas, as this may become confusing on the client's display. When there are various destinations in one building or a larger distinct area, better use a combination of Area and Point as described in next paragraph on Combined Places. Only Parking Lot Places can be stacked.

buildings mapped as distinct Areas

Do not map underground Places as Areas, except for Parking Lots.

Clusters of areas would also become one grey area, with only the names being on the map. If you'd like them distinct, you need to leave space between the Areas (see picture), or combine them.

De pagina met het overzicht van alle categorieën geeft ook aanwijzingen voor het intekenen van een gebied of punt, afhankelijk van het soort Plaats, de vermoedelijke grootte etc.. POI's die vaak wel als Plaats/gebied kunnen worden ingetekend zijn de categorieën Evenementencentrum, Fabriek, Ziekenhuis, Camping, Winkelcentrum, Monumenten (bijv Mardasson, Bastogne), School, Toeristische attracties, Sportpark of Stadium.

Smart mapping: Size is not always the only criterion deciding whether to map an Area or Point Place. We can think a bit further, especially from the driver's perspective. A building hidden in the woods might be large, but neither significant nor distinctive, as it won't help the driver orient during the drive; instead displaying it might have him wonder if he is on the correct route as he doesn't see it from the road. The same goes for a water treatment plant: it may be large, but probably not recognizable from the road. So even though being large, we only need them to show approaching our destination and they can be mapped as a Point Place as well.

On the other hand, a power plant with high voltage substations can be very handy to map as an Area, as you'll see them quickly scanning the surrounding. Or, arriving at a industrial area, it definitely helps seeing more distinct destinations that helps to orientate.

And last but not least an editor's note: many Area Places clutter WME as well: you might need to disable the layer of Places to be able to edit the roads.

Point Places within an Area Place

Gecombineerde Plaatsen

Meerdere Plaats/punten in een Plaats/gebied


Toevoegen van Plaats/punten in een Plaats/gebied is toegestaan. Dit wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld specifieke winkels in een winkelcentrum, of faculteiten op een universiteitsterrein.

Je kunt dit ook gebruiken voor het toevoegen van geografisch verschillende ingangen van een Plaats/gebied (bijv. de aankomst- en vertrekhal van een vliegveld).

Vermijd meerdere Plaats/gebieden over elkaar heen. Dit worden grote grijze gebieden en maken het beeld onduidelijk en verwarrend.


Areas within Areas create grey layers over the map. Point Places within an Area Place are allowed and mostly used for shops in a shopping mall, faculties within a University campus, etc..

They can also be used to enter several distinctive entrances to an Area Place (e.g., arrival and departure hall of an airport), as long as multiple entry points are not functional.

Plaats details

Alle Plaatsen</> - Punten zowel als Gebieden - moeten van zoveel mogelijk relevante informatie worden voorzien.

tabblad "Algemeen"

Op het tabblad Algemeen vind je de basisinformatie: categorie(en), naam, beschrijving (mits nuttig voor navigatie), soort Plaats (gebied of punt) en adres. Afhankelijk van de categorie worden meer opties getoond, zoals het merk brandstof bij benzinepompen.

Categorie

Elke Plaats krijgt altijd minstens één categorie toegewezen, maar kan tot meerdere categorieën behoren. Kies dan altijd de primaire categorie eerst. Een voorbeeld: een Tankstation kan ook een winkeltje hebben, of een "Autowasstraat” of “Oplaadpaal”. Voor een gedetaileerde beschrijving van de categorieën, zie de pagina over Categorieën.
If you cannot find a suitable category, choose "others" and add the (missing category in front of the name
As the categories are not localized, some entries need extra focus:
Hospital / Urgent Care: To be used only for hospitals that have emergency care facilities. Waze will provide these in case of calamities. Hospital without emergency room need to be categorized as Doctor / Clinic
For a more detailed explanation of categories, see the Place categories page.

Naam en adres

Als de gegevens vindbaar zijn, geef dan de naam en het adres. Het benoemen van een Plaats gebeurt in de formele taal van de locatie; gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Met name het adres is handig om naar de locatie te navigeren. Voeg ook andere belangrijke informatie toe, zoals het merk benzine bij tankstations.

Name link to this section

The naming of a Place should be done in the formal language of the location where the place is situated. Add other relevant information, such as brand (service stations).
In multi-lingual areas, use alternate names to allow searches in the other languages.
In Brussels, the main name of the Place will be in French, except if the place is connected to the Flemish community.
In case you cannot find an applicable category for the Place, add the missing category in the alternate name in front of the regular name.
There are 3 icons to replace the following words in the name while keeping the pronounciation (TTS). You can copy them from below:
⛽️ Gas station
✈ Airport
Ⓜ️ Metro

Unfortunately, other icons don´t work as expected or not on all platforms, so please abstain from using other icons.

Beschrijving

Het veld Beschrijving mag niet worden gebruikt voor opmerkingen voor andere editors. Het is zichtbaar in de app en wordt alleen gebruikt voor aanvullende, relevante informatie over de Plaats zelf.

Toegangspunten

Indien nodig kun je een WME-entry point icon.PNG toegangspunt toevoegen, zodat Waze je naar de juiste ingang brengt.

External providers

Je kunt een Plaats linken aan een POI van een externe providers, zoals Google Maps. Wanneer een Plaats is gelinkt, zal Waze je altijd leiden naar het navigatiedoel zoals het in Waze gedefinieerd is, ook als het zoekresultaat uit Google Maps gebruikt wordt.

Noot: Deze optie is beschikbaar vanaf Level 2

Als er meerdere geografisch verschillende POI's in de external provider zijn die linken aan de Waze Plaats, maak dan alleen een link met de belangrijkste: Zo link je een ondergronds station met verschillende ingangen aan de hoofdingang. Voor de andere ingangen maak je dan meerdere Plaats/punten aan als ze toegevoegde waarde hebben voor de navigatie. Wanneer de verschillende POI's van de externe provider allemaal naar een ingang verwijzen, link je ze wel allemaal in één Plaats.

Noot: er kunnen meerdere toegangspunten worden gedefinieerd bij een plaats, maar deze functie is nog niet stabiel

Nota: Deze functie is beschikbaar vanaf niveau 2

In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van het "Koning Boudewijn Stadium".

Be-nl Place-Koning-Boudewijn-Stadion.png

Be-nl Place-Koning-Boudewijn-Stadion.png

tabblad "Meer info"

Op dit tabblad kun je het telefoonnummer en de website invullen. Ook kun je de openingstijden toevoegen en aanvullende faciliteiten aankruisen, zoals Wifi, Toiletten, of Parkeerplaats voor klanten (zie ook Restricted Parking Lot Place). De informatie op dit tabblad is zichtbaar in de zoekresultaten. Je kunt van daaruit ook het telefoonnummer en website aanklikken, waarmee je de internet of telefoonfunctie activeert. Daarom worden ze in een bruikbaar formaat gezet:

Be APP Places Searchresult nl.png

Website

Het adres van de website kan het beste worden geschreven als www.adres.extensie, zoals www.octaplus.be. Laat http:// of https:// weg.
Je kunt maar één website toevoegen. Als deze tweetalig is en je moet een keuze maken, kies dan bij voorkeur de Engelse versie als standaard.

Telefoon

Telefoonnummers kunnen het beste in internationaal formaat worden geschreven: In het algemeen betekent dat dat het nummer bestaat uit het landennummer, netnummer (zonder 0), en het abonneenummer, alles zonder haakjes, streepjes, enzovoorts. Opmaakspaties zijn toegestaan maar niet noodzakelijk.
België:
+32 AA BB BB BB, of +32 A BBB BB BB voor vaste nummers,
+32 4AA BB BB BB of +32 4AA BBB BBB voor mobiele nummers
Luxemburg:
+352 lokaal nummer (varieert in aantal nummers en netnummers)

Faciliteiten

110px Selecteer welke faciliteiten beschikbaar zijn

Openingstijden

WME Places moreinfo openinghours nl.pngVoeg zo mogelijk de openingstijden toe.

tabblad "Foto's"

Wazers kunnen foto’s maken en die toevoegen aan plaatsen. Alle foto’s komen onder het tabblad ´Foto's´ terecht. Foto's kunnen alleen worden toegevoegd via de Waze app, via een Place aanpassingsverzoek (PUR). In WME, we can moderate newly added photo's, and view and delete exisiting photos. In de editor kunnen we nieuwe foto's beoordelen en bestaande foto's bekijken en verwijderen. Denk goed na voordat je een foto verwijderd, want ze kunnen niet meer worden teruggehaald. Verwijder alleen foto's die echt onduidelijk zijn, irrelevant of ongepast. Nadere richtlijnen voor het accepteren of weggooien van foto's vind je in de algemene Wiki-pagina over Place Updates (Moderation) (Engels).

Lock Levels

Plaatsen die belangrijk zijn voor het functioneren van Waze, zoals parkeerplaatsen, moeten minstens gelocked worden op level 2 (of hoger, zoals de tabel aangeeft), om verlies van gegevens te voorkomen.

Verder lezen  Hoofdpagina | Index