All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==={{@|Risky activities for starting editors}}===
Unless you work together with a more experienced editor, please be very cautious with the following activities:
* Don't delete road-segments. This also deletes the historic traffic information, e.g. the historic average speed.
* Do not change or delete segments that are connected to [[#Locked_segments|locked segments]].
* Do not split roads, even when there lanes are physically split.
* Do not change the [[Road types|road type]], this has a big influence on the navigation.
* Be careful adding roads like [[Private road|private roads]] and [[#Private_access_roads_that_distort_routing|driveways]]. They can result in a wrong navigation advice. It will also clutter the map and increase the amount of bandwidth used.
* Do not add [[#Parking_Lots|parking lots roads]] when there are already roads on the parking lot mapped. 
* Do not close [[Update request|update requests]] or make changes based to them. If you want to help, because you have local knowledge, please make a comment that can help a more experienced editor, or contact the editor handling it.
* Better not add restrictions based on not (yet) implemented [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Partial_restrictions#Vehicle_type vehicle types].
* Don't make mass changes just because the wiki indicates it. Realize that there might be a reason that something is done in a way that deviates from the wiki guidelines. Best is to contact the last editor, or discuss the issue in Slack.
 h French (fr)===Les risques pour un éditeur débutant===
À moins que vous ne travailliez avec un éditeur plus expérimenté, faites très attention lorsque vous vous adonnez aux activités suivantes :
* La suppression des segments supprime également l'historique des informations liées à la circulation telles que l'historique de la vitesse moyenne ;
* Ne modifiez pas et ne supprimez pas des segments connectés à des segments verrouillés ;
* Ne séparez pas les segments, même lorsque les bandes sont réellement séparées ;
* N'ajoutez pas de routes non carrossables telles que des [[Pedestrian Boardwalk/fr|chemins piétons non routables]] ou des pistes cyclables sans consultation. N'ajoutez pas non plus ces [[Non-drivable roads/fr|routes non carrossables]] : chemins de fer, pistes d'aéroport et bandes réservées aux bus. Cela peut vous sembler anodin, mais le risque de fausser les instructions de navigation est réel, sans parler de l'encombrement de la carte et de l'augmentation de l'usage de bande passante ;
* N'ajoutez pas de [[Parking Lot Road/fr|voies de parking]] lorsque des routes traversent déjà le parking ;
* Ne modifiez pas les [[Road types/fr|types de route]], car cela a des conséquences sur la navigation ;
* Faites attention lorsque vous ajoutez des routes, surtout des [[Private road/fr|routes privées]] et des allées, car les risques sont les mêmes que pour les routes non carrossables ;
* Ne clôturez pas les [[Update request/fr|demandes de mises à jour]] et n'effectuez aucun changement en vous y fiant. Si vous souhaitez aider avec vos connaissances locales, ajoutez un commentaire qui aidera un éditeur plus expérimenté.
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#toc|<small>''retour à la table des matières''</small>]]</div>
 h Dutch (nl)==={{@|Risicovolle werkzaamheden voor startende editors}}===
Tenzij je samenwerkt met een ervaren editor, wees dan terughoudend met de volgende activiteiten:
* Verwijder geen straten of delen van straten zonder overleg. Dit verwijdert namelijk ook de verkeersinformatie zoals snelheidsdata die daar bij hoort.
* Verander geen wegen die aangesloten zijn op [[#Locks:_vergrendelde_segmenten|vergrendelde segmenten]].
* Geen wegen splitsen, al zijn het in het echt meer rijstroken.
* Verander nooit zomaar het [[Road types|wegtype]]; het heeft een zeer grote impact op de navigatie.
* Wees voorzichtig met het toevoegen van wegen zoals [[Private road|private roads]] and [[#Private_toegangswegen_die_de_routing_verstoren|toegangswegen]]. Het lijkt misschien onschuldig, maar door de manier waarop Waze ze implementeert kunnen ze de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs voor verkeerde routes zorgen. Het zorgt ook voor een onduidelijk en onrustig beeld op een klein scherm en belast het dataverkeer.
* Voeg geen [[#Parking_Lots|parkeerwegen]] toe als er al wegen ingetekend staan. 
* Het bewerken of zomaar sluiten van de door gebruikers gemelde [[Update request|kaartproblemen]] kun je ook beter vooralsnog vermijden. Dit vereist uitgebreide kennis van de UR etiquette en van de (on)mogelijkheden van Waze. Je kunt uiteraard wel suggesties geven in de conversatie.
* Voeg geen rijbeperkingen toe voor [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Partial_restrictions#Vehicle_type voertuigtypen] die (nog) niet zijn geïmplementeerd door Waze.
* Doe geen massale wijzigingen omdat het nu eenmal zo in de wiki staat. Er kan altijd een reden zijn dat iets met een bepaalde reden anders is ingetekend dan in de wiki staat. Best om even contact te zoeken met de laatste editor, of het in [[Slack]] te bespreken.
{{BackToc{{#translation:}}}}