Translations:Editable area/2/nl History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Types

  • Gebieden waar je in de afgelopen maanden met Waze gereden hebt, met een straal afhankelijk van jouw editor niveau.
  • Gebieden die aan jou zijn toegewezen als bewerkingsrecht als bijvoorbeeld Area Manager.
  • Tijdelijke gebieden wanneer je mee doet aan een Mapraid.