Translations:Quick start guide/2/nl History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hoe kom je in de Waze Map Editor (WME) link to this section

  1. Ga naar www.waze.com. Als er gevraagd wordt om in te loggen, gebruik dan dezelfde gebruikersnaam en paswoord als in de Waze client app en de rest van de Waze website.
  2. Kies je locatie in de balk
  3. Klik live map
  4. Klik edit the map

Of, ga meteen naar www.waze.com/editor/?env=row.
Als je bent ingelogd, zie je de volgende pagina: