Changes

From Wazeopedia

ATM Place/nl

264 bytes added, 9 months ago
Created page with "==ATM== Geldautomaat is één van de Winkelen en diensten Place categories.<br /> <br /> Geldautomaten kunnen zich binnen of buiten gebouwen bevinden. In Waze worden gelda..."
<languages />
==ATM==
ATM Geldautomaat is one of the Shopping and services één van de Winkelen en diensten [[Place categories]].<br />
<br />
ATMs can be found inside and outside Geldautomaten kunnen zich binnen of buildingsbuiten gebouwen bevinden. In Waze we only add those ATMs that are accessible to the general publicworden geldautomaten toegevoegd wanneer ze voor iedereen toegankelijk zijn. Most of the timesMeestal worden ze toegevoegd als een puntplaats, we can just add them as a [[Places#Pont Place|Point Place]] with the primary category ATM, and the name ATM met als primaire categorie Geldautomaat en als naam Geldautomaat [%NameOfBankNameVanDeBank%] <sup>1)</sup>. HoweverMaar, if they are inside a buildingwanneer ze in een gebouw te vinden zijn, like a zoals een bank, supermarketsupermarkt, or post officeof postkantoor, moet extra care should be takenopgelet worden:When the opening hours are different from the building holding the ATM Als de openingstijden afwijken van deze van het gebouw waarin het toestel staat (For example, an ATM Een geldautomaat in the hall of a de hal van een bank can be accessible outside the bank's hourskan bijvoorbeeld tijdens andere uren dan de uren van het kantoor toegankelijk zijn.):Add a separate Point Place inside the buildingVoeg een afzonderlijk puntplaats toe, with ATM as primary categorymet als primaire categorie Geldautomaat.:Make sure to add the specific opening hoursVergeet niet om de afwijkende openingstijden toe te voegen.<br />
<br />
When the opening hours are the same as the building holding the ATMAls de openingstijden hetzelfde zijn als deze van het gebouw waarin het toestel staat::Add the ATM as a secondary category to the building's PlaceVoeg geldautomaat als secundaire categorie toe bij de plaats van het gebouw.:Make sure to add the opening hours to the building's PlaceVergeet niet om de openingstijden van het gebouw toe te voegen.ATMs that have restricted use Geldautomaten die beperkt bruikbaar zijn (like only accessible for account holders of a specific zoals deze die enkel door klanten van een bepaalde bankmogen gebruikt worden), should not be addedzouden niet mogen toegevoegd worden. Any other conditionIedere andere beperking, like the need to swipe a card before enteringzoals de noodzaak om een bankpas te swipen om binnen te kunnen, can be written in the description field if you think it is important information for the Wazer searching for an ATMkan bij de beschrijving vermeld worden, wanneer je het belangrijk acht voor Wazers die een geldautomaat zoeken.<br />
<br />
<sup>1)</sup> <small>NoteNoot: To avoid Om te verhinderen dat een afzonderlijk toegevoegde 'geldautomaat puntplaats' door WME from automatically merging a separate ATM Point Place as an automatisch als een update to a building’s placevoor de Plaats van het gebouw zal samengevoegd worden, the ATM should be named differently than the buildingmoet de naam van de geldautomaat anders zijn dan de naam van het gebouw. Therefore, the naming convention is implementedDaarom werd een naamafspraak ingevoerd.</small>
[[File:Atm-example.png|200px]]