Translations:Road types/7/nl

From Wazeopedia

Revision as of 09:38, 11 November 2018 by Kamonu (talk | contribs) (Created page with "===Walking trail=== <table width=90%> <tr><th width=20% align=left>Road type</th><th align=left>Description</th><th width=10%>Locking</th></tr> <tr><td valign=top>Walking tr...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Walking trail

Road typeDescriptionLocking
Walinkg Trail (met bestemmingen)Niet berijdbaar, met mogelijke bestemming
1 - 3
Pedestrian Boardwalk (zonder bestemmingen)Niet berijdbaar, zonder mogelijke bestemming
1 - 3 (5)