Видове пътища History

Видове пътища

Функционална класификация

Функционалната класификация представлява класификация въз основа на официалните източници за пътната мрежа в България. Тези критерии включват не само физическото състояние на пътищата, но също ефективността на пътуването, възможността за контролиран достъп, ограниченията на скоростта, фактическата употреба и йерархия.

Това води до доста различна класификация на пътища, които изглеждат еднакво. Например, двоен път с по три ленти за всяко платно в град, може да бъде "Главна улица" (Primary Street), а път с по една лента за всяко платно в някое село може да бъде "Голямо шосе" (Major Highway).

Функционалната класификация е национален стандарт и пътищата се класифицират от Агенция пътна инфраструктура.

Републиканска пътна мрежа в България

Републиканските пътища в България се класифицират според административно-стопанското си значение и функциите си в транспортната система и биват автомагистрали, скоростни пътища и пътища от I, II и III клас. Те се различават от общинските пътища, които са от местно значение и осигуряват маршрути от общински интерес. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа.

Пътищата от I клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния (предимно от граница до граница). Те обслужват големи територии и съвпадат с направленията на основните транспортни потоци в страната.
Пътищата от II клас са предназначени за транзитно движение на средни разстояния. Те изпълняват разпределителни функции в транспортната система, като уплътняват мрежата от първокласни пътища и осигуряват оптимални маршрути на транзитното движение към отделни региони в страната.
Пътищата от III клас са всички останали републикански пътища, които не притежават характеристиките на автомагистрали или пътища от първи и втори клас. Те служат за разпределяне на движението във вътрешността на териториите, принадлежащи към пътищата от от по-висок клас, или осигуряват връзки между отделните общини. Те уплътняват държавната пътна мрежа в страната и осигуряват връзки с местните пътища.

Значение на видовете пътища в Waze

Видът на пътищата е важен както за маршрутите, така и за визуализацията на картата:

 1. При създаване на маршрутите големите шосета получават предимство пред по-малките.
  • За дългите маршрути някои малки пътища често се пренебрегват за смета на по-големите
  • Тъй като на магистралите се дава най-голям приоритет, наличието на други по-големи пътища в околността ще продоставя алтернативни маршрути в случаи, че е нужно.
 2. При преглед на картата по-важните пътища трябва да се виждат, когато картата е умалена. Ако видът на пътищата не е подходящо зададен, умалената карта изглежда празна.

По изключение, и ако е необходимо за правилното маршрутизиране, определени видове пътища могат да бъдат по-високи или по-ниски от настоящите указания. Ако даден път има по-висок вид, може би има причина за това. В редки случаи даден път може да изисква по-нисък вид. Свържете се с местния регионален координатор преди да понижите вида на някой път в разрез с настоящите указания.

За кръговите кръстовища и разклонените кръстовища се прилагат специални правила.

Пътищата в Waze

Пътища в Waze Пътища в България*
Freeway Автомагистрали

Републикански пътища за движения на моторни превозни средства с високи скорости. Притежават самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране; с ограничен достъп; не се прекъсват от кръстовища със светофари; пресичане с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива чрез пътни възли; В България имат означения А1, А2, А3, А4, А5 и т.н.

Major Highway* Голямо шосе

Главни републикански пътища с една или повече ленти във всяка посока; с частично ограничен достъп; пресичането с други пътища е чрез кръстовища или чрез пътни възли; достъп до крайпътните услуги е с локални платна; скоростта е по-ниска от тази по магистралите. В България отговарят на републикански пътища I клас (номерирани от I-1 до I-9) и "скоростни пътища" и на републикански пътища II клас (номерирани от II-11 до II-99). При преминаване през населени места запазват вида си.

Minor Highway* Малко шосе

Републикански пътища, само с кръстовища. Обикновено имат по една лента във всяка посока, със или без разделителна ивица. Варират от големи шосета с няколко ленти, кръстовища със светофари и по-високи скорости, до малки градски шосета със стоп знаци. В България отговарят на републикански пътища III клас (номерирани от III-101 до III-999 и от III-1001 до III-9999). При преминаване през населени места запазват вида си.

Primary Street* Главна улица

Важни пътища в населените места и техните райони, както и неномерирани (общински) пътища извън населените места.

Street Улица

Малки еднопосочни или двупосочни пътища в жилищните райони на населените места, с кръстовища. Също така некласифицирани извънградски пътища със слабо движение.

Narrow street Тясна улица

Улици, които са неудобни за автомобили и таксита, но подходящи за мотоциклети. Тези пътища имат санкция за автомобили и таксита. Не поддържат номера на къщи, засега.

Off-road / Not maintained Оффроуд/ Неподдържан

Черни пътища, които не се използват в масовия трафик (напр.: улици до подслони, хижи, плажове и т.н.) и полски пътища, ползвани предимно от селскостопански машини и други високопроходими МПС-та

Parking Lot Road Паркинг път

За движение в големи паркинги, търговски обекти и др. Не се ползват при изчисляване на маршрути, освен ако не са в началото или в края на маршрута. (предполага се че са с фиксирана скорост от 20 km/h). Не събират пътни данни и не генерират задръствания.

Ramp Рампа

Рампите служат за свързване на шосета на различни нива, за влизане във и излизане от автомагистралите.

Private Road Частен път

Пътища, по които може да се шофира, но има юридически (или физически) ограничения за преминаване. Не се използват при изчисляване на маршрути, освен ако не са в края или началото на маршрута.

Ferry Фериботна линия

Линии на фериботи. Имат приоритет на Minor Highway, но са с фиксирана скорост (10 km/h).

Walking Trail Пешеходна улица

Пешеходни улици, недостъпни за превозни средства, които се вземат предвид при изчисляване на маршрутите.

Pedestrian Boardwalk Пешеходна алея

Пешеходни улици, недостъпни за превозни средства, които се игнорират при изчисляване на маршрутите.

* Възможни са изключения в зависимост от обстоятелствата.

Пътища с разделителна ивица

Като цяло пътищата трябва да бъдат единични сегменти, освен ако не са изпълнени някои определени условия за раздвояване на път. Когато преглеждате, дали трябва да се раздвои (или да се обедини обратно) някое шосе, имайте предвид следните неща:

 1. Обичайното представяне на път е с единичен двупосочен сегмент, дори когато в действителност двете платна са отделени. Раздвояването на пътя трябва да се прави, ако то ще подобри видимостта в картата и/или ще я опрости.
 2. Ако пътят не предизвиква доклади за проблеми, размислете да го оставите както си е.
 3. Ако районът има "Районен управител" (Area Manager) консултирайте се с него преди да го разделите или обедините. Ако районът няма такъв управител, а вие, след като сте се запознали с критериите за раздвояване или не на пътища по-долу, все още не сте сигурни какво да правите, публикувайте постоянна връзка към пътя във форумите на редакторите, за да получите отзиви от тях.
 4. Избягвайте превключването между двоен и единичен път. Например, ако по-голямата част от пътя категорично единична и само части от него биха могли да бъдат двойни, размислете да го оставите единичен. Същото важи и в обратния случай.
Формални насоки
Път може да бъде раздвоен, ако някое от условията е налице:
 1. Пътят е автомагистрала или друг главен път с ограничен достъп
 2. Разделителната ивица е с ширина > 5m
 3. Ясно се вижда празно пространство между GPS точките за двете посоки в мащаб 100м
 4. Има разделителната ивица, по която не може да се шофира (бетонна, пешеходна или друга мантинела), и много леви завои са физически невъзможни заради нея.
Пътят не трябва да се раздвоява, когато:
 • Има разделителната ивица, по която не може да се шофира (мантинела, разделителен остров), но тя е с ширина по-малка от 5 м (вж изключенията по-горе).
 • Има разделителна ивица, по която не може да се шофира, но може да се пресича на повечето кръстовища.
 • Ако разделителната ивица, дори и да е широка, представлява лента за престрояване.
 • (Само защото) Google Maps или други източници показват двоен път.

Запомнете, че раздвояването и сдвояването водят до различни проблеми за решаване. Всяка ситуация е различна и някои проблеми могат да се решат по-добре по единия или по другия начин. Преценете всеки аспект на движението, и внимателно огледайте всяко кръстовище преди да раздвоите или сдвоите. Независимо какво правите запомнете, че може да създадете повече проблеми, отколкото да решите и може да се наложи да върнете предишното положение.

Име на път, пресичащ двоен път

Ако един път пресича двоен път, оставете сегмента между двете еднопосочни платна на двойния път без име. В противен случай имената на пътищата ще бъдат неправилни в указанията за завиване. Пример Ако е необходимо да се предотврати обратен завой, решението е свързващият сегмент да се направи по-къс от 15 метра. (Вж. Забраняване на обратни завои)

Имайте предвид, че дължината на който и да е сегмент е добре да бъде поне 5 м, за да може да събира данни със сигурност. (Вж. Дължина на сегмент)

Как се обединява раздвоен път

За съжаление няма лесен начин да се превърне двоен път обратно в единичен, затова първо добре помислете преди да раздвоите някой път. A после, помислете пак.

Когато се натъкнете на някой път в района ви, който e бил раздвоен, а не е трябвало, на вас ще ви предстои да извършите хирургическа намеса. Поради сложността на процеса, НЕ се препоръчва да обединявате пътища, ОСВЕН ако няма заявки за това.

Шаблон:Red

Стъпките по-долу показват как правилно да се обедини раздвоен път, за да се запазят адресите на къщите.

Това е примерен сегмент. За цялата дължина на пътя трябва да:

UndivideRd1.jpg

1. Изберете два сегмента и ги превърнете в двупосочни.

UndivideRd2.jpg

2. Разкачете двата сегмента на участъка, който трябва да се обедини. Най-добре разкачете различните краища на сегментите както е показано.

UndivideRd3.jpg

3. Съберете двата разкачени края в средата (и подравнете пътя както е небходимо). Можете да премахнете новообразувалия се възел като го изберете и натиснете клавиша "Delete". Обърнете внимание, че двата сегмента трябва да имат еднаква пътна информация (име, вид, посока, ограничение на скоростта, кота и заключване) или няма да можете да премахнете възела!

UndivideRd4.jpg

Следният видеоклип е записан от редактор, който обединява два еднопосочни пътя, така че адресите им да бъдат запазени. Видеото показва описаните стъпки по-горе. Използвайте опцията в долния десен ъгъл, за да го гледате на цял екран.

{{#ev:youtube|6blRMtGwaYA}}

След като И ДВЕТЕ страни са сляти в един, трябва да наместите номерата на къщите, така че да съвпадат с входовете на самите къщи.

 1. При избрана улица/път, натиснете "Редактиране номера на къщи".
 2. В режим на редактиране на номерата, трябва да избирате всеки номер един по един.
 3. При избран номер на къща, ще видите пунктирана линия свързана към улицата с кръгче.
 4. Изберете кръгчето и го преместете възможно най-близо до входа на къщата.

Също така проверете за следните неща:

 1. Дали всички новообразувани възли са почистени
 2. Дали посоката на сегментите е променена на двупосочна
 3. Проверете/оправете завоите, които сте запазили
 4. Проверете дали всички новообразувани сегменти са свързани
 5. Наместете геометрията, така че новообразувания сегмент да съвпада с оста на пътя

Сега повторете целия процес за останалите сегменти на пътя.

След като я направите няколко пъти, процедурата ще ви стане по-лесна.

Рампи (към/от магистралите/двойните шосета)

За най-добра навигация и гласови инструкции, рампите водещи:

навън от магистралата или от двойното шосе, трябва да бъдат поставяни:

 • където лентата започва да се разклонява
 • където е поставена указателната табела за магистралното отклонение

навътре към магистралата/двойното шосе, трябва да бъдат поставяни:

 • където рампата първо се допира до пътя

Отбивки край автомагистрали

 • Отбивките трябва да се показват, само когато са значително отдалечени от главния път
 • Пътят трябва да е "Паркинг път"
 • Пътят не трябва да има населеното място, а името му трябва да е "[P]".
 • Не е нужно да се поставя маркировка за паркинг.

Примери (*използвани са английски примери)

Този пример показва значително разстояние между главния път и отбивката.

Good Layby 1.jpg


В този пример е показано минималното допустимо разстояние, при което трябва да се отбелязва отбивката.

Good Layby 2.jpg


В този пример няма необходимо разстояние, за да се начертае отбивка.

Bad Layby 1.jpg