Дължина на сегмент

From Wazeopedia

Важно е, когато създавате сегмент, да се уверите, че неговата дължина е поне Segment length/Minimum. Максималната дължина на сегментите не е толкова важна, но има някои недостатъци свързани с това, обсъдени по-долу.

Проблеми с дължината

Твърде къс

Когато сегментът е по-къс от 5 м, навигационната система се затруднява да определи средната скорост по този сегмент. Това оказва негативно влияние при определяне на времената на пътуване и най-добрия маршрут.

Между пресечки

Mismatched Intersection.png

Има случаи, когато странични пресечки се свързват с главния път близо една до друга. Това води до образуването на къси сегменти между двете пресечни точки. Ако сегментът се получава по-къс от Segment length/Minimum, може би е по-добре да слеете двете кръстовища в едно. Не е проблем, ако начертаните пътища в картата не съвпадат визуално със сателитните снимки.

Вижте Ръководство за изместени пътища за подробности относно тази ситуация.

Определяне на дължината

Дължината на сегмент може да бъде определена след като сегментът бъде създаден и запазен, като го изберете и погледнете характеристиките му. Дължината му се показва в метри. Дължината не се показва преди той да бъде запазен.

Коригиране на къси сегменти

Има някои случаи, когато къс сегмент може да се намира между два възела. Понякога тези възли са необходими и не трябва да бъдат махани. Например:

  • Лупинги. Сегмент не може да се свърже със себе си, затова трябва да има междинен възел, който да го раздели на два сегмента. Няма значение къде се намира възела, стига той да разделя сегмента на два сегмента с дължина по-голяма от минималната.
  • Промяна на характеристиките на сегмент. Когато характеристиките на сегмент се променят, се налага да има два сегмента.
    • Промяна в името на пътя или на селището. Когато името на пътя или на селището се променят, добавете възел, така че сегментите от двете му страни да имат различно име.
    • Промяна в котата (равнището). Когато котата на сегмент се променя, при сложни пътни възли, може да бъде добавен възел.
    • Промяна в ограничението на скоростта. Когато ограничението на скоростта се променя, добавете възел към сегмента, така че сегментите от двете му страни да имат различни скорости.

В горните случаи е необходимо да има допълнителен възел, но сегментите не трябва да бъдат по-къси от минималната дължина и в същото време да служат за това, за което са поставени.