Ръководство за кръстовища

From Wazeopedia
Статията е в процес на разработка

Простото е по-добро

Когато се представят кръстовища, кръстопъти, разклонения, пътни възли и т.н., не е необходимо картата да повтаря точно конфигурацията на пътя. Главната цел е да се представи реалността възможно най-просто и да се усложни, само ако трябва да се реши сложен проблем.

Основи

Какво е кръстовище

Кръстовището се състои от три неща:

 1. Поне два пътя
 2. Една или повече точки, в които пътищата се пресичат
 3. Разрешени или забранени завои в тези точки

Разклони

Да започнем с най-простия случай, при който един път се разклонява от друг. В повечето случаи те се пресичат под ъгъл 90°. Това е най-простата ситуация, тъй като физическото и логическото представяне на пътищата съвпадат.

Jct 3 90 ex.png Jct 3 90.png

Но вероятно ще попаднете на пътища, които се пресичат под необичайни ъгли. Дори и в градските райони, с ясна пътна мрежа, ще попаднете на пътища, които са съществували преди изграждането на основната пътна мрежа и пресичат улиците под необичайни ъгли. Първоначалното желание ще бъде да представите кръстовището като във физическия свят - две линии, пресичащи се под някакъв ъгъл.

Jct 3 45 ex1.png Jct 3 45.png

Но този метод създава някои проблеми. В зависимост от ъглите, клиентската програма съобщава инструкцията "Дръжте вдясно" (Keep right), вместо по-подходящата "Завийте надясно" (Turn right). В някои случаи ъгълът дори може да е такъв, че дори да не бъде съобщена никаква инструкция.

За да се премахне това несъответствие трябва да подходим към кръстовището логически. След като искаме да получим инструкциите "Завийте наляво" (Turn left) и "Завийте надясно" (Turn right) трябва да подходим като към 90°-ово кръстовище. Но как да направим това, след като пътищата не се срещат под 90°? Необходимо е да добавим няколко точки, с които да накараме пътя да се разклонява от основния път под приблизително 90 градуса, след което плавно да извием пътя, за да съответства на действителния ъгъл.

Jct 3 45 curve.png

Сега имаме кръстовище, което работи като 90°-ово кръстовище, но съвпада с действителността. Ето един пример:

Jct 3 45 ex.png


Рампата към магистрала е друг добър пример, където допълнителните точки могат да помогнат. Особено след като много рампи се отклоняват под много малък ъгъл от пътя.


Jct ramp no geo ex.png Jct ramp no geo.png

Неудобството в този случай е трудното забелязване и натискане на стрелката в уебредактора.

Jct ramp no geo arrow.png

Може да добавим една точка, с която да направим ъгъла при разклонението около 10° или 15°...

Jct ramp w geo.png

...сега стрелките се виждат добре и са достъпни. Също така можете да натиснете "s" в уебредактора, за да разперите стрелките на кръстовището. (вж. Клавишни комбинации).


Jct ramp w geo ex.png Jct ramp w geo.png

Пресичащи се пътища

По подобен начин можем да подходим и към 4-клонно кръстовище. Отново най-често срещаните кръстовища са тези от 90 градуса.


Jct 4 90 ex.png Jct 4 90.png

Но ако имаме някаква необичайна улица, която върви под необичаен ъгъл, отново ще искаме да избегнем необичайните ъгли на кръстовището...


Jct 4 45 ex1.png Jct 4 45.png


... и отново ще използваме точки, за да превърнем кръстовището в 90-градусово. Можете да увеличите картата възможно най-много и да добавите по една точка от всяка страна. Така ще се получи прав ъгъл, но той ще бъде почти незабележим за потребителите и ще наподобява действителността.

Jct 4 45 curve.png

Горното изображение се вижда тогава, когато картата се увеличи възможно най-много. Намалено, кръстовището трябва да прилича на по-горното кръстовище, без допълнителните точки.

И ето един пример от действителността, в мащаб, при който се виждат допълнителните геометричните промени.


Jct 4 45 ex.png

Изместени пътища

Понякога ще попаднете на пресичащи се пътища, които не съвпадат едни с други.

Jct 4 offset.png

В тази ситуация трябва да преценим няколко неща.

 1. Пътищата наистина ли са на една линия в действителността? Ако това е така, трябва да променим кръстовището да бъде обикновено 4-клонно.
 2. Пътищата ПОЧТИ ли са на една линия в действителността? Ако бихте инструктирали някого и му кажете да върви направо, без да свие леко или да кривне, тогава трябва да направим 4-клонно кръстовище. В такъв случай "истината е по средата" и не трябва да следваме осовата линия на пътищата. Ъглите в следващия пример са преувеличени, за да покажем как може да постигнем 90-градусово кръстовище, което да скосим към осовите линии на пътищата. В практиката това може да стане по-постепенно и/или при голямо увеличение.
  Jct 4 offset align.png Jct 4 offset align ex.png
 3. И последно, има ли наистина разлика между пътищата? Налага ли се да се кажете "завий наляво и после незабавно надясно"? Ако е така, ще искаме да оставим кръстовището, така че двата пътя да не съвпадат.


Jct 4 offset ex.png
GPS-ите в потребителските уреди понякога са доста неточни и могат да покажат, че шофьорът е пропуснал късия сегмент. Това ще предизвика автоматично грешки в картата и възможно преизчисляване на маршрута в клиентската програма. Ето защо, за да избегнем прекалено късите сегменти на пътищата, може да се окаже разумно да изместим пътищата допълнително, колкото позволява ситуацията (например по едната страна на улиците). Това ще увеличи дължината на късия сегмент между изместените улици.
Jct 4 offset sep ex.png

Контролиране на инструкциите за завиване

Преди да продължите уверете се, че знаете как работят ограниченията при завиване (turn restrictions) в "Уебредактора на картата". Ако завоите не са правилно разрешени или забранени, никога няма да получите инструкциите, които искате.

В раздела "Основи" по-горе беше показано как се предизвиква инструкцията "Завийте наляво/надясно" (Turn left/right), вместо инструкцията "Дръжте вдясно/вляво" (Keep right/left).

Подробности за механизма на действие можете да намерите в "Как Waze определя различните маневри" (How Waze determines turn / keep / exit maneuvers). Това тук е кратко обобщение.

Геометрия

Сложността на алгоритмите може да бъде преодоляна до известна степен, ако се опитаме да подходим към кръстовищата логически, както направихме в предходните примери. Ако всички кръстовища, които редактирате, приличат на няколко основни форми, ще бъде много по-лесно да се определи поведението на дадено кръстовище.

 • Приблизително 90° на ъгъла на завоя = Завийте (Turn)
 • Между 20° и 30° на ъгъла на завоя = Дръжте (Keep) (или Излезте (Exit) при рампите)
 • Приблизително на ъгъла на завоя = без навигационна инструкция

Тази информация ни помага да контролираме поведението на кръстовището като променяме, в повечето случаи, само една точка. Това често е полезно при Връзките на едно ниво, където веднъж се предпочита "Дръжте вдясно/вляво" (Keep right/left), а друг път "Завийте наляво/надясно" (Turn left/right) е по-подходящо.

Ако зададем ъгъла на заминаване между 20 и 30 градуса, ще получим инструкцията "Дръжте вдясно" за еднопосочното разклонение:

Jct at grade keep.png

Ако преместим една точка, така че да създадем ъгъл приблизително ъгъл от 90 градуса, ще получим инструкцията "Завийте надясно" (Turn right).

Jct at grade turn.png

Подобни са правилата в края на сегмента. Ако имаме ъгъл от 20° до 30°, като горепоказания, няма да има инструкция за завиване, тъй като движението се извършва плавно към посрещащата улица. Ако направим ъгъла в края на сегмента близо до 90°, тогава шофьорът ще получи инструкция за завой надясно.

Улици

Т-образни кръстовища

Улиците понякога се пресичат под много остри ъгли и трябва внимателно да преценяваме как да бъдат начертани, за да предоставят полезни инструкции. Според това "Как Waze определя различните маневри" (How Waze determines turn / keep / exit maneuvers), имената на сегментите и геометрията е много важна за инструкциите.

В примера по-долу, многолентовата улица представлява "Главна улица" (Main Street) и има две различни имена, съответно на изток и на запад от разклонението.

Jct Y ex aerial.png

Нормално е човек да представи ситуацията по следния начин, но ще създаде голям проблем.

Jct Y ex map bad.png

Тъй като главната улица и нейното продължение, като обикновена улица, имат едно и също име, маршрутната машина автоматично ще прецени, че трябва да се върви "направо". Ако двата сегмента на улицата са показани в една линия, както изглеждат отвисоко, допълнително ще се подсили представата, че става въпрос за движение направо.

За шофьор на пътя, "направо" би означавало движение по многолентовия път. Ето защо, за да накараме маршрутната машина да възприеме по друг начин "разклонението", трябва целенасочено да променим геометрията на пресичащите се сегменти. Накрая трябва да се получи нещо такова:

Jct Y ex map.png

Сега вече геометричното определение за "направо" е движението по многолентовата улица. По показания начин маршрутната машина ще разпознае, че е необходим завой, ако трябва да се продължи по същата улица. Точно това очаква да чуе шофьорът в действителност.

Пътища без изход

Пътищата, които имат само един вход и изход са предизвикателство за маршрутния сървър, въпреки че изглеждат прости от човешка гледна точка.

Задънени улици

Задънените/глухите/слепите улици са пътища, които не продължават или нямат връзка с други пътни сегменти.

Направете така, че последният сегмент на задънената улица да завършва с точка за кръстовище (малка синя точка, а не обикновена геометрична точка). Това е необходимо за правилно насочване навън от сегмента. 

В последната версия на уебредактора поставянето на такава крайна точка става автоматично при начертаване на сегмента. Ако някой сегмент няма такава точка, просто преместете и върнете сегмента, за да се появи.

Jct dead end.png
Jct dead end ex.png

Крайната точка трябва да бъде разположена близо до края на пътя, но не на самия му край. Waze счита един сегмент за преминат, ако и през двата му края е преминато. Ето защо, ако сегментът се намира на самия край на улицата (особено както и сателитните изображения са неточни), е възможно шофьорът да не успее да достигне крайната му точка и съответно целия сегмент ще се счита за непреминат. Добро правило е разстоянията от крайната точка на сегмента до всяка страна на улицата да са еднакви.

По този начин шофьорът има шанс да достигне крайната точка на сегмента.

Моля не забравяйте, че задънената улица трябва да бъде двупосочна.

От юли 2014 г. не е необходимо стрелката за обратен завой в края на сегмента да се задава по определен начин. WME вече не я показва.

Обръщало

В почти всички случаи обръщалото трябва да се представя като задънена улица, т.е. последната точка да е точка за кръстовище, поставена в центъра на обръщалото. Можете да разберете дали това е направено, ако виждате синя точка в края на сегмента (когато той не е избран или не е редактиран). 

Jct cul-de-sac ex.png

Това обръщало е направено добре. Малкият остров в средата му е пренебрегнат, тъй като не поражда в шофьора недоумение накъде да шофира, след като стигне до него.

Jct cul-de-sac island ex.png Jct cul-de-sac island ex road.png

Това обръщало има малък остров, но то може да бъде третирано като обикновен път без изход. Островът може да бъде пренебрегнат, тъй като за шофьора е ясна ситуацията.

Също така може да бъде добра идея да разполагате края на пътя точно в центъра на острова, а леко изместен от центъра, за да е сигурно, че тази точка ще бъде трасирана (премината) от шофьор.

Все пак, ако обръщалото е доста голямо, с голям остров в средата, би било по-добре да се се създаде лупинг. Това трябва да става, само ако се повяват проблеми от рода на "Липсващ път".

Запомнете - ако не сте сигурни дали островът е голям или малък - не се занимавайте.

Лупинг

Лупингът е път, в които се влиза и без да се обръща се стига до първоначалната позиция.

Всеки лупинг трябва да има три или повече сегмента
Loop 3-part 6.jpg

Всеки лупинг, който не отговаря на това правило, може да причини проблеми на маршрутизиращия сървър. Ако няма допълнителна пресечка, която да нарушава лупинга, трябва да добавите допълнителен възел някъде върху лупинга. Точното място не е важно, но повечето хора я слагат някъде по средата на сегмента. Много нови редактори ще помислят, че тази допълнителна точка е излишна, и ще я изтрият. Моля образовайте новите редактори.

Лупинги от два сегмента

Такива лупинги създават ситуация, в която сегментите имат едни и същи краища. Създават се условия за преминаване от краен възел на един сегмент към краен възел на друг сегмент, без да се преминава през други възли. Това може да създаде проблем за мобилното приложение, защото сървъра предоставя списък възли, а приложението решава по кои сегменти да мине. Ако има два начина за преминаване от един възел до следващ възел, без минаване през междини възли, приложението ще се двоуми кой маршрут да избере. Например може да избере да излезне от главния път и да заобиколи през бензиностанция или успореден път. Оправяйте подобни лупинги.

Лупинг от един сегмент
Dead end loop.png

Трудно е за реакторите да създадат такъв лупинг, защото уебредактора отхвърля такива редакции. В зависимост от ситуацията такива лупинги трябва да бъдат преправяни в три сегмента или в обикновени задънени улици. Шаблон:Clear

Коригиране на лупинг без изтриване на сегменти
Error in widget YouTube: Unable to load template 'wiki:YouTube'

Кръгово кръстовище

Jct roundabout.png

Моля вижте Кръгови кръстовища за този специален вид кръстовище.

Клонове на кръстовище

Уверете се, че не ги бъркате с рампите! И внимавайте за завоите, които трябва да бъдат забранени. За подробности вижте Кръстовище на едно ниво.

Избягване на обратно завиване при двойни пътища

Шаблон:Mbox Алгоритъмът на Waze използва метод за "санкциониране" на два последователни леви завои. По този начин се забранява обратното завиване при двойните пътища.

В същото време завиването наляво или надясно в съответното кръстовище остава разрешено.

Кръстовище от вид "H"

Segment too short to allow two left turns

Обратното завиване е забранено, ако следните условия са изпълнени:

 1. Двата успоредни сегмента на двойния път са еднопосочни
 2. Дължината на междинния сегмент е по-малка от 15,5 м.
 3. Двата успоредни сегмента на двойния път са успоредни един на друг в границите на ±5°.

Шаблон:Mbox

Ако някое от условията е нарушено, обратното завиване ще бъде разрешено.

Не използвайте междинен сегмент, ако той трябва да бъде с дължина по-малка от 5 м. Waze изпитва затруднения да улавя средната скорост на толкова къси сегменти. Освен това много мобилни устройства не определят местоположението си достатъчно точно, за да попаднат върху такива къси сегменти.

Можем да проверим дали двата сегмента са успоредни един на друг, ако сборът от ъглите при междинния сегмент е приблизително 180° (175°-185°). В примера по-долу, ъгълът X е 102°, а ъгълът Y е 75°. Сборът на двата ъгъла е 177°, което е в допустимото отклонение от ±5°, следователно условие #3 е изпълнено.

LilyPondU-turn.jpeg

Ако пресичащата улица променя името си в кръстовището, уверете се, че сегментът няма име. Това ще позволи, в указанията, сегментът да получи името на следващия сегмент, разположен по посока на движението. Междинният сегмент не трябва да бъде избиран, когато дадете командата "Избери цялата улица".

Разрешаване на обратно завиване

За да разрешите обратно завиване през два последователни леви завои, нарушете едно от по-горните условия. Например:

 • За да разрешете обратно завиване в двете посоки на движение, нарушете условие #2, като направите междинния сегмент 16 м или по-дълъг.
  • Друг начин да разрешите обратното завиване, при успоредни сегменти на път, е да разделите междинния сегмент на два по-малки. Внимавайте двата новополучени сегменти да не бъдат по-къси от 5м.
 • За да разрешите обратно завиване само в едната посока на движение, първо настройте схемата за забраняване на обратното завиване. След това нарушете условие #3 от страната, от която искате да бъде разрешен обратния завой. Увеличете или намалете ъглите при входящите и изходящите сегменти, така че те да не бъдат успоредни. Може да използвате малка чупка в края на някой сегмент, за да не бъдат успоредни вече.
U-turn selective Uturn prevention.png

Проверка за успоредност на входящия и изходящия сегмент

Условие #3 изисква входящия и изходящия сегмент да са до ±5º успоредни един на друг. Това може да го проверите като използвате прав междинен сегмент и плъгина WME Junction Angle Info, който показва ъглите, които сключват сегментите.

Прав междинен сегмент

При прав междинният сегмент съберете ъглите, прилежащи към него. Изходящият и входящият сегмент се считат за успоредни, ако сборът на прилежащите ъгли, които сключват с междинния сегмент, е между 175º и 185º.

U-turn Parallel Check Straight.png
Извит междинен сегмент

Ако междинният сегмент е извит, то той не може да бъде използван за определяне на успоредност. Тогава начертайте помощен прав сегмент, свързващ съответните възли. Използвайте правия сегмент, за да проверите какви са ъглите и след това го изтрийте.

U-turn Parallel Check Curved.png

"Папионка"

Там където разстоянието между двата успоредни сегмента на двойния път е по-малко от 5 м, пътищата може да бъдат събрани в една точка чрез "папионка" или да се помисли пътя да не е двоен.

Забележка: Съгласно "Правилника за прилагане на закона на движението по пътищата" завиването в обратна посока е забранено на пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или при намалена видимост под 50 м.[1]

Jct bowtie.png

Този метод позволява да се забранят обратното завиване, без да за забраняват левите завои в кръстовището.

Използвайте само

 • в 4-клонно кръстовище (между два двойни пътя, или между двоен и единичен път.)
 • ако трябва да се предотврати обратно завиване, а да се разрешат левите завои в кръстовището
 • ако ъглите в кръстовището биха били 45° или по-малко. В противен случаи шофьорите пътуващи направо биха получавали инструкция да се придържат вляво/вдясно.
 • поради странния вид на кръстовището, по-добре използвайте другите начини за предотвратяване/разрешаване на обратни завои, описани по-горе. Възможно е шофьорите да докладват за неправилно кръстовище при тази схема.

Рампи

Рампите имат много специална роля в Waze. Те са предназначени да свързват Minor Highways, Major Highways и Freeways с пътища на други нива, т.е. когато, в действителността, два или повече пътя се пресичат чрез "пътен възел".

Кога да използваме рампи

Трябва да са изпълнени следните условия, за да е правилно използването на рампи:

 1. Двата пътя да се пресичат на различни нива
 2. Поне един от пътищата да е:
  1. Minor Highway
  2. Major Highway
  3. Freeway
  4. Рампа

Ако по-горните условия не са изпълнени, най-вероятно става дума за кръстовище на едно ниво.

Имената на рампите не се показват в клиентското приложение, но се показват в указанията за навигация.

Сложност и геометрия на рампите

Когато чертаете началото на рампата, поставете първата геометрична точка на рампата там, където започва плътната бяла линия (начало на лентата за престрояване) и отклонете сегмента встрани, така че да сключва ъгъл с автомагистралата от 10–15°. По този начин ще бъдат предизвикани навременни гласови указания за излизане от магистралата.

Exit-ramp-geom.png

Направете същото с другия край на рампата. Това ще позволи автоматично мащабиране на картата в мобилното устройство - картата ще бъде увеличена, когато шофьорът се движи по рампата, и ще стане умалена, когато излезе на магистралата.

Entrance-ramp-geom.png

Правило #1 и тук е: по-простото е по-добро. Ето защо, освен ако няма голямо разстояние между разклонението в края на рампата, напълно достатъчен е един сегмент. Наличието на маркировка, тротоар или тревна площ не е достатъчно условие, за да се раздели рампата на две.

Jct ramp no split.png

Ако краят на рампата се разклонява на значително разстояние, тогава трябва да се предвидят няколко рампи, независимо от вида на разделителния остров.

Jct ramp split.png

Кръстовища за Highway/Freeway

Излизания от Highway/Freeway

Инструкцията "Излезте" (Exit) се ползва тогава, когато, движението "напред" за шофьора е очевидно, но е необходима инструкция за леко отклоняване встрани.

Jct fwy exit.png Jct maj exit.png Jct min exit.png

За да се предизвика инструкцията "Излезте" (Exit), следните условя трябва да са налице:

 1. Входящият сегмент и единия изходящ сегмент трябва да бъдат един от трите вида Highway/Freeway
 2. Изходящият сегмент Freeway/Highway трябва да сключва ъгъл приблизително 0 градуса с входящия сегмент
 3. Другият изходящ сегмент трябва да бъде "Ramp"
 4. Изходящият сегмент "Ramp" трябва да сключва ъгъл между 10° и 15° с входящия

Когато тези условия са изпълнени, навигацията ще съобщи инструкцията "Излезте надясно/наляво" (Exit right/left), ако е използвана рампа, и ще остане безмълвна, ако изходящия сегмент не е рампа, а Highway/Freeway.

Раздвоявания на Highway/Freeway

Раздвояването на Highway/Freeway се получава тогава, когато един сегмент Highway/Freeway се раздвои на два други сегмента Highway/Freeway и движението "напред" за шофьора не е очевидно.

Jct fwy fwy split.png

За да се предизвикат навигационни инструкции и за двата клона, следните условия трябва да са налице:

 1. Сегментите трябва да бъдат един от трите вида Highway/Freeway
 2. Сегментите трябва да имат различни имена
 3. Двата изходящи сегмента трябва да сключват ъгъл между 10° и 15° с входящия сегмент.

Когато тези условия са изпълнени, кръстовището ще предизвика инструкцията "Дръжте вляво" (Keep left) и "Дръжте вдясно" (Keep right), добавяйки името на съответния сегмент.

Разклоняване на рампи

Понякога рампата може да се разклони в две посоки. В този случаи се съобщават инструкциите "Излезте наляво", "Излезте надясно" с имената на съответните изходни сегменти.

Структура
Jct ramp ramp split.png
Наименование

СправкиИзточник: Junction Style Guide