Žemėlapio redagavimo vadovas

From Wazeopedia
Gidas šiuo metu atnaujinamas

Keliai

Kelio tipo parinkimo gairės

Klojant naujus kelius redaktoriai yra linkę vadovautis tik kelio dangos tipu. Bet tai kartais gali būti klaidingas požiūris! Būtinai reikia gerai išmanyti kelio tipo poveikį Waze navigacijai. Todėl geriau vadovautis taisykle, jog mes kuriame veikiančius maršrutus, o ne piešiame kelius.

Prisiminkite, jog žemiau pateikta lentelė nurodo tik preliminarų kelio tipą arba atspirties tašką. Toliau vadovaukites maršruto principu.

Svarbu: kelio segmento minimalus ilgis - 16 m. Pasirinkto segmento ilgis rodomas apačioje kairėje. Esant trumpesniam segmentui Waze dažniausiai ignoruos leidžiamus posūkius jame.

Kelio ženklas Dangos tipas Užmiestis Miestas
Lt automagistrale.gif Lt greitkelis.gif Asfaltas /
Betonas
 Automagistralė   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Magistralinis kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
Lt E85.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Krasto kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Rajoninis kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Rajoninis kelias 
 Pagrindinė Gatvė 
 Rajoninis kelias 
 Pagrindinė Gatvė 
LT Rajoninis kelias.png Žvyras  Gatvė   Gatvė 
==//== Asfaltas  Gatvė   Pagrindinė Gatvė   Gatvė 
 Pagrindinė Gatvė 
==//== Kelias be dangos,
pravažiavimas bekele,
apleistas žvyrkelis
 Žvyrkelis / 4X4 takas   Žvyrkelis / 4X4 takas 

Kelių tipų aprašymai

Waze žemėlapyje naudojami kelių tipų keliai. Jie skirtstomi į greitkelius, gatves ir kitus važiuojamuosius kelius. Šių sąvokų nereikėtų painioti su kelių eismo taisyklėse vartojamomis sąvokomis. Kiek plačiau apie kelių tipus skaitykite žemiau.

Greitkeliai

Šis kelių tipas sudaro pagrindinį kelių tinklą Lietuvoje ir naudojamas navigacijai dideliais atstumais. Waze greitkeliais laiko visus kelius su asfalto betono danga. Lietuvoje greitkelio statusą turi ir numeruoti keliai su žvyro danga. Greitkeliai toliau skirstomi į automagistrales, krašto kelius, rajoninius kelius ir rampas.

Automagistralės (freeway)

 Automagistralė (Freeway) 

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Magistralinis kelias A1.png

LT Magistralinis kelias A2.png
A2.JPG
Lietuvoje yra du automagistralėms priskiriami keliai: A1 ir A2.
Juose galioja 110-130 km/h greičio apribojimas.

Keliai žymimi tokiais kelio ženklais:
Lt automagistrale.gif Lt greitkelis.gif

Kiti Magistraliniai keliai ir Krašto keliai (major highway)

 Magistralinis/Krašto kelias (Major Highway) 

Šio tipo keliams Waze galioja "voratinklio" taisyklė, t.y. keliai turi būti tęstiniai, be pertrūkių - abiejuose galuose turi jungtis su to paties arba aukštesnio lygio - Magistraliniu arba Krašto / Freeway arba Major Highway keliu.
Jei kelias baigiasi žemesnio lygio keliu, veda tik iki gyvenvietės/miesto ir pan., jo lygis taip pat žeminamas.

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Magistralinis kelias.png
LT A12.png
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi "A**" numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.
Lt E85.png
E67.png
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi "E**" numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.
LT Krasto kelias.png
LT 148.JPG
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi triženklį numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.

Rajoniniai Keliai (Minor Highway)

 Rajoninis kelias (Minor Highway) 
 Pagrindinė Gatvė 
 Gatvė 


 • Rajoninio kelio / Minor Highway tipo keliams Waze galioja "voratinklio" taisyklė, t.y. keliai turi būti tęstiniai, be pertrūkių - abiejuose galuose turi jungtis su to paties arba aukštesnio lygio - Magistraliniu, Krašto arba Rajoniniu / Freeway, Major arba Minor Highway keliu.
 • Jei asfaltuotas Rajoninis kelias baigiasi žemesnio lygio keliu, veda tik per/iki gyvenvietės ir pan. - nustatomas Pagrindinė Gatvė / Primary Street tipas.
 • Jei Rajoninis keturženklį numerį turintis kelias yra žvyrkelis - nustatomas Gatvė / Street tipas.


Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Rajoninis kelias.png
LT 1906.JPG
Rajoninis kelias su asfalto/betono danga, turintis keturženklį numerį

Rampa (ramp)

 Rampa (Ramp) 

Naudojamos tik skirtinguose aukščiuose besikertančių greitkelių (Magistraliniams ir Krašto / Freeway ir Major Highway tipo) sujungimams, turintiems greitėjimo/lėtėjimo juostas.
Vienpusio eismo rampos gatvės pavadinime įrašomas krypties pavadinimas, koks yra realiame kelio ženkle, atskiriant eilutes | simboliais, pvz.:
A2 | Vilnius | Kaunas

Abipusio eismo rampoms miesto ir gatvės laukeliai paliekami tušti.
Rajoniniai / Minor Highway ir žemesnio lygio keliai sujungiami tiesiogiai be rampų.

Gatvės

Pagrindinė gatvė (primary street)

 Pagrindinė gatvė (Primary Street) 

Nuotrauka Aprašymas
Primary2.JPG
Primary1.jpg
* Pagrindinės didesnio pralaidumo tranzitinės susisiekimo gatvės miesto ribose bei didesnį plotą užimančiose gyvenvietėse
* Pagrindiniai užmiesčio keliai be numerio
* Keturženklį numerį turintis asfaltuotas rajoninis kelias, jei bent vienas jo galas jungiasi su žvyrkeliu ar keliu be dangos

Gatvė (street)

 Gatvė (Street) 

Nuotrauka Aprašymas

LT Rajoninis kelias.png

LT Zvyrkelis.JPG
Street.jpg

• Keturženklį numerį turintis rajoninis kelias su žvyro/akmenų danga

• Mažesnio pralaidumo ir greičio miestų/gyvenviečių gatvės, kurių pagrindinė paskirtis - privažiavimas prie konkretaus adreso
• Turinčios savo oficialų pavadinimą miestų/gyvenviečių gatvės su bet kokia danga
• Galimi saugūs, patogūs ir legalūs pravažiavimai per stovėjimo aikšteles, degalines ir pan. apsisukimui ar patekimui į kitą gatvę. Šiuo atveju atkarpoms turi būti nustatomas adekvatus realus greičio apribojimas iki 20 km/h, kitaip Waze gali tokią atkarpą palaikyti įprastai naviguojama gatve.

Kiti važiuojamieji keliai

Kelias be dangos (Unpaved)

 Žvyrkelis / 4X4 takas 
Šis tipas naudojamas keliams be dangos, prastos būklės žvyrkeliams ar pravažiavimams bekele t.y. ten, kur pravažiavimas sudėtingesnis (pvz. išminti miško keliukai, apleisti žvyrkeliai ir pan.). Geros būklės žvyrkeliams naudojamas street/gatvė tipas, kaip aprašyta aukščiau.

Waze navigacijoje nustačius vengti ilgų šių kelių atkarpų (avoid long ones), leidžiamas maksimalus atkarpos ilgis yra 300 m, atkarpų kiekis neribojamas.

Keliukas.jpg Keliukas2.jpg

Stovėjimo aikštelės kelias (parking lot road)

Privatus / Daugiabučių kiemo kelias (Private road)

Šis kelio tipas naudojamas keliuose į privačias teritorijas, daugiabučių kiemuose, taip pat riboto patekimo gatvėms, kurios atitvertos užtvarais/šlagbaumais. Skaičiuojant maršrutą, Waze navigacija šiuos kelius ignoruoja tarsi jų nebūtų, t.y. maršruto per privataus kelio tipą nesiūlys, išskyrus atvejį kai paskirties taškas yra būtent privačiame kelyje.

Perkėla (Ferry)

Kelio tipo parinkimo prioritetas naviguojant priklausomai nuo likusio atstumo

Kelio-tipo-prioritetas.jpg

Žiedinės sankryžos

Kameros (radarai)

Vietos (places)

Vietovių objektai (toliau tiesiog Vietos) yra Waze paieškoje randami paskirties taškai, į kuriuos Waze gali naviguoti. Kituose navigatoriuose Jūs galite sutikti sąvoką POI (Point of Interest).

Apie vietas anglų kalba

Vietų tipai ir savybės

Taškinės vietos žemėlapio redaktoriuje yra vaizduojamos kaip taškai. Kliento programoje jos nevaizduojamos niekaip. Taškinės vietos padeda vairuotojams surasti objektus, kurių nėra kitose paieškos sistemose. Taip pat tokios vietos leidžia patikslinti objekto koordinates, kai kitose paieškos sistemos jos yra nepakankamai tikslios.

Sritys tiek žemėlapio redaktoriuje, tiek kliento programoje vaizduojamos kaip daugiakampiai. Kad sritis būtų matoma kliento programoje, jos plotas turi būti ne mažesnis kaip 500 kv. m

Gyvenamosios vietos Tai yra tiek taškinės vietos, tiek srities savybė arba nustatymas. Šis nustatymas naudojamos vairuotojų, kad pažymėti savo gyvenamąją vietą. Jis tuo pačiu apsaugo privatumą, nes nerodo vietos objekto sukūrusio redaktoriaus vartotojo vardo.

Vietų kūrimo standartai

Taškas ar sritis ?

Pavadinimų standartai

Vietų pavadinimams aprašyti turi būti naudojami tik tikriniai žodžiai. Kaip alternatyvų pavadinimą (alternative name) galima pridėti pavadinimą kita kalba ar kitą plačiai žinomą ir vartojamą (trumpesnį) vietos pavadinimą, kurio gali ieško vartotojai.
Pavyzdžiui:
"Vilniaus Kultūros, Pramogų ir Sporto rūmai" - oficialus pavadinimas
"VRM rūmai" - teisingas, nes tai plačiai žinomas alternatyvus pavadinimas
"kultūrnamis" - blogas, nes vietą taip vadinate nebent tarp draugų, o tokiu pavadinimu navigacijoje vietos kiti neieškos.

Stovėjimo aikštelių pavadinimus palikite tuščius, nebent aikštelė tikrai turi oficialų savo pavadinimą. Kuomet priartėjama prie nustatyto tikslo, Waze žemėlapyje pasirodo stovėjimo aikštelės ikonėles ant vietų, kurios nustatytos kaip stovėjimo aikštelė. Geriau, kai žemėlapyje matomi tik svarbiausi orientyrai ir būtina informacija. Blogai, jei telefono žemėlapis pilnas raidžių "P" ar kitų blaškančių užrašų.

Nuotraukų standartai

Nuotraukos turi būti tokios, kad vartotojams būtų lengviau orientuotis atvykstant į paskirties tašką. Vietų nuotraukas įkelkite tik tokias, kokias patys norėtumėte matyti: jose turi aiškiai matytis vietos įėjimas/fasadas ar kiti orientyrai, nuotrauka turi būti ryški ir joje matytis tik tas objektas be pašalinių žmonių, automobilių ar kt. Programa bandys parodyti aktualiausią nuotrauką pagal atvykimo kryptį, paros laiką.


Būkite labai atsargūs ir gerai apgalvokite savo sprendimą pašalinti nuotrauką. Kai nuotrauka yra ištrinta, jos negalima bus atstatyti. Trinkite tik tas nuotraukas, kurios yra neaiškios, labai nekokybiškos, nėra naudingos ir/arba netinkamos (žr. žemiau).

Toliau aprašomos gairės tiek žemėlapio redaktoriui, tiek vartotojui, darančiam nuotraukas.

Nuotraukos turi:

 • Rodyti pasirinktos vietos išorę (pvz. pastato fasadą), o ne vidų;
 • Būti aiškios ir kokybiškos (ne darytos pro šlapią ar purviną langą, ne iš judančios transporto priemonės ir pan.);
 • Būti daromos esant geram apšvietimui arba pakankamam išlaikymui;
 • Padėti atskirti norimą vietą nuo kitų šalia esančių.

Keli gerų nuotraukų pavyzdžiai (​​neapsiribojant tik jais):

 • Parduotuvės įėjimo durys su pavadinimu;
 • Fasadas arba jo dalis su logotipu;
 • Fasadas arba jo dalis nufotografuota kampu, kad pademonstruoti jo padėtį kitų pastatų atžvilgiu;
 • Norimo taško vaizdas iš gatvės;
 • Dieniniai, naktiniai arba vakariniai vaizdai, jei jie kokybiški ir aiškus ir padeda vairuotojui identifikuoti Vietą.

Nuotraukose draudžiama rodyti:

 • Žmonių veidus - bet kokia nuotrauka su visiškai atpažįstamu veidu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Automobilių numerius - bet kokia nuotrauka su matomu valstybinio numerio ženklu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Viską, kas leidžia susieti asmenį su jo buvimo vieta;
 • Pornografinio ar seksualinio pobūdžio turinį (arba jo imitavimą), nuogumą ir pan.

Gerų ir blogų nuotraukų pavyzdžiai

Geros Blogos
Good place photo 1.jpg Bad place photo 1.jpg
Good place photo 2.jpg Bad place photo 2.jpg
Good place photo 3.jpg Bad place photo 3.jpg
Good place photo 4.jpg Bad place photo 4.jpg
Good place photo 5.jpg Bad place photo 5.jpg

Telefonų numerių standartai

Bendru sutarimu nuspręsta telefonų numerius rašyti taikaint tarptautinį Lietuvos kodą:

Numerio tipas Numerio formatas
Fiksuotas ryšys +370 X ZZZZZZZ

+370 XX ZZZZZZ

+370 XXX ZZZZZ

Mobilusis ryšys +370 XXX ZZZZZ

Papildomi tarpai, skliausteliai, brūkšneliai nerašomi.

Vietų kūrimo proceso žingsniai

step by step guide here
to be completed
Vietoms užpildykite ir kitą informaciją, kurią žinote ar galite surasti: adresą, darbo valandas, interneto puslapį, telefoną ir kt.

Didesnį plotą užimančioms vietoms, kaip prekybos centrai, stotys ir pan., nurodykite tikslesnį paskirties tašką, į kurį turėtų būti naviguojamas vartotojas - tam skirtas šis simbolis. Jį nutempkite pelyte į reikiamą tašką. Paskirties taškas

Paskirties taškas

Jei navigacijoje trūksta gyvenamojo namo adreso ar norite pridėti savo ar draugų namus, sodybas ir kt. taškus, kurie bus aktualūs tik mažam ratui žmonių, žemėlapio redaktoriuje padarykite tai redaguodami namų numerius (pasirinkus gatvę spausti "redaguoti numerius"), o Waze programėlėje pridėkite tarp išsaugotų vietų (Add to Favorites) savo norimu pavadinimu. Naujos vietos išgalvotu pavadinimu žemėlapio redaktoriuje tam nekurkite.
pridėjimas tarp išsaugotų vietųVairuotojų pranešimai

Request pin open-low.png Žemėlapio problemos (UR)

Wazerių praneštos klaidos Waze Map Editor (toliau WME) žymimos geltonais rutuliukais su baltu Wazeriu apskritime.

Paspaudus ant jo iškils toks pranešimo langas, kuriame bus nurodyta:

URltu.jpg
a) pranešimo tipas (bendra žemėlapio klaida, neteisinga sankryža, trūksta kelio ir pan.);
b) kada buvo pranešta klaida;
c) Waze siūloma informacija:
violetinis kelias žemėlapyje žymimas kaip siūlomas maršrutas vairuotojui
žalias kelias žemėlapyje žymimas kaip vairuotojo kelias remiantis GPS signalu
d) pokalbis;
e) pokalbio laukelis, kuriame galima diskutuoti apie iškilusias problemas ar tiesiog pasakyti, kad viskas sutvarkyta.

Matomas redaguotojo [slapyvardis(jo lygis) žinutės data] bei jo žinutė.
Wazeris pranešęs klaidą, pokalbyje nebus rodomas Waze slapyvardžiu, o bus rodomas kaip Reporter (pranešėjas)

f) žinutės rašymo laukelis;
g) uždėjus varnelę gausite visas naujienas susijusias apie šį problemos sprendimą;
h) Pasirinkite ką norite daryti su pranešimu:

Open - Atidaryta, pranešimas bus atidarytas kol yra laukiama atsakymo ar taisomas.
Solved - Išspręsta, žemėlapio klaida yra išspręsta. Parašome žinutę į pokalbį ką sutvarkėme ir pakeitėme, pasirenkame Solved ir spaudžiame Done.
Not identified - Nesutvarkyta, žymime tokiu atveju kai problemos nepavyko nustatyti dėl įvairių priežasčių arba negaunant atsakymo iš pranešėjo per 5 dienas toliau skaitykite puslapio apačioje.


Bus papildyta...

Atnaujinimų prašymai

Naudingi įrankiai

Žemėlapio redagavimo įrankis (WME) pats savaime yra labai patogus ir leidžia atlikti daug veiksmų. Jis yra nuolat tobulinamas ir turi vystomą klaidų aptikimo mechanizmą. Bet tai dar ne viskas !
Aktyvių Waze bendruomenės narių dėka WME galima padaryti dar patogesniu, o žemėlapio redagavimą atlikti saugiau ir greičiau.
Toliau pateikiami, mūsų manymu, vieni iš naudingiasių priedų. Daugiau jų galima susirasti specialiame Forume.

Programėlės

Pavadinimas su nuoroda Trumpas aprašymas
Rekomenduojamos visiems redaktoriams
Speed Limit Button Programėlė, kuri sukuria papildomą mygtuką ir leidžia keliais paspaudimais sugeneruoti pranešimą (update request) apie greičio apribojimą

Naršyklių plėtiniai

Pavadinimas su nuoroda Trumpas aprašymas
Privalomi visiems redaktoriams
WME Validator Patikrina žemėlapio sritį, suranda klaidas ir sugeneruoja ataskaitą.
WME Toolbox Prideda papildomų WME įrankių juostą bei meniu juostą sluoksnių ar objektų tipų paryškinimui.
WME Junction Angle Info Išmatuoja ir parodo posūkių kampus, nuspalvina juos pagal navigacijos instrukcijas.
WME UR-MP tracking Naudojamas UR/MP paieškai pasirinktoje žemėlapio srityje. Suformuoja ataskaitą.
Greičio režimo redagavimo palengvinimui
WME Speed Helper Papildo WME grafiniais greičio ženklų mygtukais leidžiančiais vienu paspaudimu sukonfiguruoti greičio apribojimus abiems pasirinkto segmento kryptims
WME Speeds Spalvina kelių segmentus skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo sukonfiguruoto grečio
WME Color Speeds Kitoks kelių segmentų spalvinimo skriptas
Masiniam redagavimui
WME Road Selector
WME Road Selector Highlights
WME Road Selector Expression Editor
Skriptų šeima masiniam segmentų žymėjimui pagal užduotą filtrą. Taip pat spalvina filtrą(us) atitinkančius segmentus skirtingomis spalvomis
Maršruto tikrinimo
WME Route Checker Maršruto atvaizdavimo WME įrankis. Parodo navigacijos instrukcijas.
WME Route Speeds Labai naudingas įrankis maršrutų skaičiavimui skirtingais laikais ir įvertinant Waze turimą srauto/greičių statistiką.
Kiti
Snapshot Mode Vienu paspaudimu perjungia (toggle) WME žemėlapio vaizdą tarp naujausių pakeitimų ir paskutinio Tile Update
WME Color Highlights Suteikia galimybę nuspalvinti kelius pagal skirtingus filtrus.
WME Favorites Leidžia išsaugoti greitas nuorodas į skirtingas WME žemėlapio vietas.
WME Road History Leidžia patikrinti pasirinktą žemėlapio sritį ir pamatyti atliktus pakeitimus nuo paskutinio tikrinimo.
WME Street View availability WME nuspalvina kelius, kuriems yra Google Street View.
bus daugiau ...