Затваряне на пътища

From Wazeopedia
Статията е в процес на разработка

Пътищата в картата могат да бъдат затваряни поради разнообразни причини - от планиран ремонт или мащабно събитие, до извънредни затваряния поради катастрофа или природно бедствие. Това наричаме "Затваряне в реално време" (Real Time Closure).

Контролиране на трафика

Има няколко механизма, които предотвратяват Waze да насочва трафика по определени пътища. Използваният метод зависи от причината, поради която е спрян трафика. Ето кратък преглед на различните механизми налични за контролиране на трафика по пътищата. За подробности вижте съответните страници.

 • Затваряния в реално време (тази страница) - трябва да бъдат ползвани, когато пътят е временно затворен, но няма нужда от промяна. Той се изобразява в уебкартата и в приложението с шарени пунктирани линии, които предупреждават веднага уейзърите (без актуализация на картата) и предотвратяват маршрутизирането по тези сегменти. Поради надеждността си (защита на картата) и видимостта си (в приложението и в уебкартата) това е препоръчвания метод за затваряне на път.

Затварянията могат да бъдат съобщени по няколко начина:

 • Забрани по време (т.е. забрани по време или по МПС) - използват се, когато завои или платна са затворени за определен период от време през деня, седмицата и/или за определени превозни средства и т.н. Те имат възможността да забраняват движението за определен период от време, и НЕ трябва да бъдат използвани за затваряне на пътища поради ремонт или други събития.
 • Вид на пътя - определени видове пътища ("частен", "паркинг", "черен път", "пътека") автоматично предотвратяват маршрутизирането и могат да бъдат ползвани за дадени неизменни ситуации.
 • Разкачване на пътните сегменти - Пътните сегменти трябва да бъдат разкачвани, само ако пътят повече няма да бъде свързан с други пътища. Когато пътят е разкачен, той става напълно недостъпен и всякаква информация за възлите му изчезва. Това трябва да се прави с подкрепата на старши редактор. В миналото този метод беше ползван за дългосрочни ремонти, но днес трябва да се ползва функцията "затваряне".

Затваряне на пътища в реално време

Надеждност и видимост

Тази функция е по-надеждна от другите методи за контрол на трафика поради няколко причини.

 • Позволява на редакторите да забраняват временно маршрутизирането през определени сегменти, без да променят самите сегменти, техния вид, възли или завои.
 • Запазва се историята на сегмента.
 • Затварянията влизат в сила и се прекратяват мигновено на съответните дати, без да се чака актуализация на картата.
 • Път, затворен по този начин, ще бъде непрекъснато проверяван за текущ трафик. Ако бъде разпознат достатъчно текущ трафик през затворения път, затварянето временно ще бъде деактивирано, докато не спре разпознатия трафик. Ето защо, ако "затваряне" бъде погрешно поставено на отворен сегмент, то ще влияе на шофьорите само няколко минути, докато бъде разпознат текущия трафик, и затварянето ще бъде автоматично деактивирано.
 • Затварянията се показват в Уебкартата (Live Map) със специална икона, а в картата със специална маркировка. Шофьорите ги виждат в приложението и могат да съобщят, ако затварянията вече не са актуални.

Общи насоки за затваряне

Презентация с картинки

Тази презентация е приготвена от персонала на Waze, за да покаже как да добавяте затваряне в WME. Тя съдържа информация кои сегменти да изберете като част от затварянето. Информацията в презентацията се съдържа като текст в статията по-долу.

"Затварянe" или "времевa забранa"

Някои главни пътища имат ограничения за преминаване, които важат за определен ден от седмицата или за определени часове от деня. Някои примери:

 • Левият завой е забранен между 12:00-18:00
 • Забранено е минаването на лични МПС в почивните дни

Потребителски имена и "затваряния"

Livemap closure alert.png

Добавянето на "Затваряне" не поставя името ви като последен редактор на сегмента (Обновено от: потребител (#)). Можете да видите кой е поставил затварянето, като погледнете сигнала в уебкартата или в клиентската програма.

Кръстовища и напречно движение

Когато правите "затваряне" преценете дали трябва да бъде блокирано и напречното движение.

 • Ако трафикът трябва да бъде блокиран напречно през кръстовище, трябва да затворите някоя от пресечките на кръстовището
 • Трябва да затворите сегмента, който извежда от главния път
 • Ако пресечката е двупосочна, затворете само по-късия сегмент.
 • Когато затваряте двупосочна пресечка, затворете само посоката на сегмента, която извежда от затворения път.
Цъкнете върху илюстрациите за по-голям размер.
1. Closure cross streets 1.png 2. Closure cross streets 2.png 3. Closure cross streets 3.png

Затворени платна и участъци в ремонт

В ситуации, когато участък от пътното платно е затворен, но това не променя маршрутите през пътя, не използвайте "затваряния".

НЕ използвайте затваряния, когато са затворени само някои от лентите на пътищата.

Затваряне на път в уебредактора

Краткосрочни затваряния

Пътищата, затворени за кратко време, трябва да бъдат отбелязвани чрез мобилното приложението. Не променяйте картата за пътища, които ще бъдат затворени за по-малко от седмица. Вместо това ползвайте функцията за затваряне в мобилното приложение.

Дългосрочни затваряния

ЗАБЕЛЕЖКА: Затварянията не могат да бъдат по-дълги от 6 календарни месеца (183 дни по-точно).

За да въведете затваряне по-дълго от 6 месеца, разделете го на няколко затваряния. Всяко затваряне не трябва да бъде по-дълго от 6 месеца. Напр.: Затваряне от една година в периода от 2014-12-01 до 2015-11-30 може да бъде въведено като две отделни затваряния.

 1. 2014-12-01 - 2015-05-31 (182 дни)
 2. 2015-06-01 - 2015-11-30 (183 дни)

Максимална продължителност на затварянето

Максималната продължителност на затварянето е една година.

Крайната дата на затваряне не може да бъде зададена за повече от една година от настоящата дата. Дори затварянето да е по-кратко от 6 месеца, то трябва да свършва в рамките на една година от настоящата дата. В противен случай ще получите съобщение за грешка от сървъра "(!) крайната дата на затварянето е твърде далеч в бъдещето - 103"

Докладване от мобилното приложение


Потребителите на мобилното приложение могат да маркират затворени пътища, когато ги виждат, докато шофират. Обикновено това се ползва за пътища, затворени неочаквано за период от време от по няколко дни. Тази функция изисква няколко шофьора да докладват от място затворения път, преди той да стане видим за другите.

Докладите от приложението в уебредактора

Всяко затваряне, докладвано от мобилното приложение може да бъде манипулирано в уебредактора (WME). Пътищата, затваряни от приложението, не влияят на маршрутите, докато достатъчно шофьори не докладват един и същ път. Все пак, ако редактор забележи затворения път в уебредактора и го редактира, той влиза в сила веднага.

Функцията "Затваряне" в WME

Тя е предпочитаният начин за отбелязване на затворени пътища поради своята надеждност и видимост от другите Уейзъри. Функцията позволява на редакторите да затварят пътищата без да правят никакви промени и без да повреждат сегменти или кръстовища.

С този инструмент могат да се нанасят затваряния в уебредактора и те стават видими, и активни в уебкартата (Live Map) почти веднага. Затворените пътища се изобразяват в картите със специален сигнал и специална маркировка.

Права за затваряне

Тази функция е ограничена до ниво 5 и нагоре, освен ако общността не реши друго (например за ниво 4 и нагоре). Също така, глобалните шампиони имат възможност да дават права на потребители от различни нива да ползват функцията. Ако искате да имате достъп, свържете се с член на общността в Waze Community Forums.

Ако нямате необходимия ранг за достъп до функцията в уебредактора, можете да поискате редактор от по-висок ранг да нанесе затворените пътища вместо вас. Възможно е страната ви да има специален формуляр за това или да подадете заявка за затваряне във форума, подобно на заявките за отключване/заключване. Можете и да се свържете с редактора от по-високо ниво чрез лично съобщение или в чата.

Външни препратки
Източник: Real time closures