Заявки за обновяване

From Wazeopedia
Информацията тук е такава, каквато е известна към този момент и подлежи на промени.

Статията разглежда "Заявките за обновяване" (Update Requests) на Уейзърите. Заявките се появяват в уебредактора (Waze Map Editor) като цветни балончета с белия знак на Waze. Балончета без белия знак на Waze са автоматично генерирани доклади от системата и се разглеждат в статията Проблеми с картата

Общ преглед

"Заявка за обновяване" (User Request), в мобилното приложение се нарича "Проблем с картата" (Map Issue). Когато някой Уейзър докладва проблем с картата за грешни указания, забранен завой и т.н. в уебкартата на Waze се появява икона. От съображения за сигурност и поверителност, потребителското име на Уейзъра не се показва. Новата система за комуникация позволява двустранен разговор между редактора и докладчика.

Когато "Заявка за обновяване" бъде маркирана като "решена" или "неопределена", до докладчика се изпраща имейл, който показва потребителското име (без имейла) на редактора, приключил заявката. Този вторичен метод за комуникация позволява на докладващия Уейзър да види потребителското име на редактора, който е приключил доклада, и да осъществи контакт с него във форумите, или чрез лично съобщение, ако желае.

В уебредактора, заявката съдържа информация за маршрута на потребителя и маршрута, предоставен от Waze. Това улеснява определянето на проблема в много случаи.

Елементи на интерфейса

Цветът на "заявките", също като на "проблемите" са показателни. При заявките за обновяване, цветът показва възрастта на заявката. Например:

Request pin open-low.png
Жълт маркер означава че заявката е на 0-5 дни.
Request pin open-med.png
Оранжев маркер означава, че заявката е на 6-14 дни.
Request pin open-high.png
Червен маркер означава, че заявката е на 15 или повече дни.
Request pin open conversation-low.png
Жълт маркер с чат икона, означава че заявката е на 0-5 дни и тече разговор.
Request pin open conversation-med.png
Оранжев маркер с чат икона, означава че заявката е на 6-14 дни и тече разговор.
Request pin open conversation-high.png
Червен маркер с чат икона, означава че заявката е на 15 и повече дни и тече разговор.
Request pin-notidentified.gif
Заявката се променя в такава икона, когато я маркирате като "неопределена", защото не можете да разберете за какво е доклада или докладът е неясен. Неопределените заявки остават видими в картата до 7 дни след приключването им.
Request pin solved conversation.png
Това е решена заявка с проведен разговор. Решените заявки са видими в картата до 7 дни след приключването им.


Процес на разрешаване / Етика

Когато отговаряте на потребителски доклади, можете да взаимодействате освен с първоначалния докладчик, така и с други редактори. Препоръките в този раздел са предназначени:

  • Да насърчават разбирателството между редакторите и докладчиците, и да подобряват доброто име на Waze и общността на Waze
  • Да насърчават разбирателството между редакторите и да предотвратяват конфликти или прахосване на усилия
  • Да въвлекат докладчика ефективно и умело в процеса на разрешаване на проблема

По-долу е дадено описание на някои проблеми, които изискват умел подход за решаването им.

Липсваща информация

Много докладчици не описват проблемите достатъчно ясно, за да може редакторът да разбере същността на проблема и да го реши. Редакторите трябва да намерят начин да предразположат докладчика да даде повече информация. Съществува баланс между това да се попита докладчика за допълнителна и точна информация, и това да се залее с информация. Има много начини да се отблъсне докладчика! Въпроси за прекалено много подробности. Употреба на жаргон или специфична техническа терминология. Настояване за подробности в отговора. Неуважителен език или културни различия. С изключение на последното, всичко това може да бъде постигнато добронамерено - но винаги съществува възможността докладчикът да се отдръпне или да се откаже. Вашата работа като редактор, който иска информация, е да попитате по такъв начин, че докладчикът да е склонен да работи с вас и да ви предостави точната информация за анализиране и решаване на проблема.

Стил

В повечето случаи използвайте кратки съобщения, тъй като докладчиците едва ли имат желание да четат дълги текстове. Моля предпочитайте учтивата форма на обръщение - никога не знаете кой може да е шофьорът, докладвал проблем на пътя, и дали няма да се засегне, ако фамилиарничите с него. Във форума или в чата можете да фамилиарничите с колегите редактори.

С натрупването на опит, вероятно ще си изработите подход, които работи оптимално. Забележете, че "оптимално" означава, че все още може да имате ниска успеваемост при ангажиране на докладчиците или при набавяне на точните отговори. Все пак, алтернативата е дори още по-слаби резултати от тези.

Неотзивчиви докладчици

Чиста карта с няколко нерешени доклада и нисък процент стари доклади е добра цел. Но в практиката имаме "задръстена" с доклади карта и много стари доклади (оранжеви и червени икони). Отчасти това е поради "човешкия фактор", отчасти поради липсваща информация, заради които доклада седи отворен дълго време, след като някой е започнал работа по него.

Най-бързият начин да прочистите картата е да ускорите процеса на разрешаване на докладите. Но това трябва да се прави без прибързано затваряне на докладите, по които може да се работи още, и които могат да подобрят картата и маршрутите.

Упътването по-долу ще ви помогне да ангажирате докладчиците, да им предоставите възможност да работят с вас, но да не позволи на докладите да остават безкрайно нерешени. Конкретно разгледайте диаграмата за реагиране.

Няколко редактора

Нашите стандарти предполагат първият реагирал редактор да стане собственик на проблема. Другите редактори не трябва да се намесват, освен ако не смятат, че той се нуждае от помощ (независимо дали собственикът осъзнава това или не), или е изоставил/забравил за доклада с течение на времето. Ако забележите доклад, който е объркан от някой редактор - дали по отношение комуникацията, анализа и познанията му, направените редакции в картата, или залонамерено присвояване на много доклади - избягвайте директна конфронтация. Имайте предвид, че вашата намеса може да предизвика защитна реакция, особено в публичното пространство. Вместо това използвайте лични съобщения, за да му предложите конструктивни решения. Ако отсрещният редактор се засегне, спрете да се занимавате и помолете "Регионалния координатор" (Regional Coordinator) за съдействие.

Приключване на заявка

Преди да отбележите заявката като "неопределена" или решена", въведете съобщение, с което обяснявате, какво се сте направили, или защо заявката е приключена като "неопределена".

Протокол за реакция

Waze Flowchart BG.png

След като коментирате или зададете въпрос, препоръчително е да изчакате поне 7 дни за отговор. Ако няма отговор, тогава ще трябва да решите как да постъпите най-добре с наличната информация.

Това може да означава да приключите доклада като "неопределен". В този случай, Уейзърът, подал доклада, ще получи имейл, че заявката му е приключена. Той, все още, може да се свърже с вас чрез лично съобщение, ако разполага с някаква информация.

Когато попаднете на заявка, по която тече разговор, не приключвайте заявката, освен ако не сте помолен за това специално от докладчика или от някои от редакторите чрез имейл или лично съобщение.

Ако разговорът по заявката няма развитие за последните 7 дни и последното съобщение е от редактор, можете да пробвате да решите заявката и да я приключите съответно. Ако последното съобщение е от докладчика, добавете бележка, така че първоначалният редактор да получи съобщение, което да го "събуди" и да довърши работата си по заявката. Ако минат още 7 дни без никаква реакция, можете да приключите заявката както смятате за добре.Статията е превод от Update Requests in Waze Map Editor