Районен управител

From Wazeopedia

Районният управител (Area Manager, AM) е член на общността на Waze (потребител), който желае да играе активна и проактивна роля в поддържането на картата на определен район. Колко сериозен и колко време отделя Районния управител за поддържането на картата варира в широки граници. Задълженията на Районния управител включват, но не се изчерпват с:

 • Да следи за неправилни редакции и да съветва новите редактори, както във форума, така и лично. Ако не е наясно как се решава някой проблем да се свърже с редактор от по-висок ранг или с Country Manager-a.
 • Да реагира на заявките на потребителите (Update Requests) и да ги решава
 • Да обработва и да решава автоматично генерираните грешки/проблеми с картата (Map Problems)
 • Да докладва на Country Manager-а или чрез формуляра за дългосрочно затворени поради ремонт или поради други събития пътища.
 • Да поддържа камерите в района
 • Да проверява завоите по главните улици

Как се става Районен управител

Позицията на Районния управител е по назначение. За да станете Районен управител, трябва да отговаряте на няколко необходими условия и след това да попълните формуляр за кандидатстване.

Бъдещите Районни управители вече трябва...

 • да са редактирали редовно картата на Waze поне няколко месеца
 • да са прочели и да спазват ръководствата за редактиране в уикито
 • да са направили най-малко 5 000 качествени редакции
 • да са активирали личните си съобщения във форума и да са ги свързали с валиден и проверен имейл
 • да бъдат активни във форумите на Waze, да задават въпроси и дори да предоставят насоки на новите редактори, ако могат

Задължителна литература

Преди да кандидатствате за Районен управител, се очаква да сте прочели и да спазвате следните материали в уикито и във форумите.

Уики
Форум

Кандидатстване за районен управител

Определяне на района

Преди да подадете формуляра, в уебредактора настройте картата и мащаба, така че да се вижда района, за който искате да кандидатствате. Създайте постоянна връзка към района и я копирайте от адреса на браузъра си.

Управлявана територия

 • Няколко управителя могат да управляват един и същ район
 • Районите могат да се застъпват или допълват, да бъдат по-малки или по-големи
 • Можете да бъдете управител на повече от един район. Например зеления район в картата има четирима управители.

AreaManagerLayer.png

Попълване на формуляра

Ако искате да станете Районен управител или да разширите съществуващия си район, трябва да попълните съответния формуляр за вашата държава. В държавите, които имат статут на самоуправление, заявките ще бъдат одобрявани от Управителите на държавата (Country Managers) или Регионалните координатори (Regional Coordinator).

Външни препратки