Ранг и точки

From Wazeopedia

Waze използва точкова система, за да засича употребата на клиентското приложение и на уебредактора на картата. В зависимост от това, което правите, системата преценява колко точки да ви даде. Тези точки понастоящем се използват, за да се определя вашия статус и "ранг" в сравнение с другите потребители.

Моето табло

Можете да видите своя ранг и точки в уеб-интерфейса, като изберете My Dashboard, или като в клиентското приложение изберете "Меню/Waze/Класиране".

В уеб-интерфейса ще видите следната таблица, чрез която можете да следите напредъка си и активността си на пътя. Всяко поле представя различна дейност в Waze. Всяка нощ системата на Waze изчислява точките, които сте събрали през деня. После системата ви сравнява с другите уейзъри. Като цяло вашият ранг ще се променя всекидневно, освен ако не се изкачите много високо в класацията.

Rank.jpg

Как се изчисляват точките?

Различните неща, които правите с Waze - шофиране, докладване, редактиране на картата - ви донасят различен брой точки. Забележете, че получавате един и същ брой точки на километър, когато шофирате, независимо дали мерната единица е миля или км (таблицата по-долу превръща двете мерни единици).

Waze има списък на дейностите и точките, който също е показан по-долу.

Можете да получите повече точки както като шофирате, така и като редактирате картата в районите, в които сте шофирали.

Какво е редакция на картата

Когато редактирате картата в уеб-редактора, се дават точки за промяна на всеки сегмент/възел/или друг обект. Редакциите на картата са показани в таблото ви. Ако изберете няколко сегмента и ги редактирате всичките наведнъж, вие ще получите точки за всеки сегмент. Обаче няма да получите повече точки, ако променяте техните характеристики в това време.

Например: Ако актуализирате ранга на три предварително избрани сегмента (в едно действие) и запазите промените, системата ще отчете три редакции.

Разрешаването/забраняването на завой се брои като една промяна, така че за няколкократно променяне на един и същи възел ще получите точки само веднъж.

Редактирането на един и същи обект многократно, за период от 24 часа, ще се отчете като една редакция на този обект през периода. Промените ще бъдат запазени и отразени в картата, но общите ви редакции няма да нарастват от допълнителните редакции на обекта през този 24-часов период.

Каква е разликата между "промяна" и "редакция"

Wme button save pending red.png
В уеб-редактора, всяка промяна се отчита от брояча на иконата за запазване Save icon. Промяната не означава редакция. Промяната означава действие, което може да бъде отменено. Например, ако изберете 10 сегмента, на които трябва да се промени селището, след като натиснете "Приложи", броячът ще отброи една промяна. Защо? Защото вие сте направили една промяна, която може да бъде отменена. Ако промените един сегмент, като подравните геометричните му точки по някаква крива, всеки път когато премествате точка, броячът ще нараства, защото всичко това са обратими действия.

В първия пример, тези 10 сегмента, които сте променили наведнъж, ще бъдат отчетени като 10 редакции. Във втория пример, тези 10 промени ще бъдат отчетени като 1 редакция. В първия, вие сте променили 10 различни обекта, а във втория - само един.

Също така, когато съхранявате голям брой редакции наведнъж, системата няма да ви даде повече от 150 точки. Ако сте направили редакции за повече от 150 точки, редакциите ще бъдат съхранени, но няма да получите повече от 150 точки. Не забравяйте, че иконата за запазване не показва броя на точките, а на промените! Ето защо, когато правите голям брой промени, внимавайте да не извършите работа, за която няма да получите точки. За да избегнете такива проблеми, просто записвайте по-често.

Таблица на точките

Дейност Точки Единица
Пътен доклад1 6 за доклад
Докладване на цена на гориво 8 за доклад
Коментари по доклади 3 за коментар
Редактиране на картата2 3 за редакция
Снимка на Място 6 за снимка
Обновяване на Място 3 за добавена подробност3
Решаване на заявки за обновяване на картата 3 за решена заявка
Добавяне на имена на улици 3 за име4
Добавяне на номера на къщи 1 за сегмент
Форумни публикации 2 за 3 форумни публикации
Пътни лакомства По стойност за лакомство
Дейност За миля За км
Обикновено шофиране5 5 3.2
Трасиране на път (като Пакман) 16 10
Запис на нов път ("асфалтиране") 64 40

За повече информация за точките, моля, вижте The Waze Support Get More Points Page

1 Звънкане, лафове и коментари по тях не носят точки.
2 Масовите редакции (избирането на много пътища и редактирането им), в настоящата версия на уеб-редактора, отчитат поотделно всяка от промените по-горе, но всички промени по геометрията на сегментите се броят като една за всеки сегмент.
3 Добавяне на категория, обновяване на местоположение, добавяне на работно време, услуги, описание, телефонен номер или уебсайт.
4 Името на улицата се брои, само ако улицата преди това е била без име.
5 Със или без навигация.

Бонус точки и пътни лакомства

Candy500.png

Има и други начини да спечелите точки. След като покриете изискванията за някоя от задачите по-долу, в приложението ще се покаже съобщение. В него ще пише, че печелите "бонбон", който съдържа точки. Просто преминете през бонбона и точките ще бъдат добавени към останалите при следващата актуализация на ранга ви. Бонус точките могат да бъдат печелени само по веднъж, освен ако не е обявено друго.

Бонус точките се появяват на кръстовищата и обикновено са в посоката на движението ви. Ако по някаква причина не успеете да преминете през бонбона, не се притеснявайте. Бонбонът ще се появи на друго място, през което ще минете, или следващия път когато пуснете Waze. Ако деактивирате тези "Пътни лакомства" в приложението, ще получавате бонусите си по време на седмичната актуализация на точките.

По време на празници, на случайни места по картата се появяват и други пътни лакомства. Всяко лакомство обикновено е на стойност между 3 и 10 точки. Както при бонус лакомствата, за да вземете точките от тези лакомства, трябва да минете през тях. Но, ако не минете през тях, те няма да бъдат преместени на удобно за вас място по-късно.

Задача Точки Бележки
Първи 10 мили 25
Първи доклад 25
Първи неделен доклад 30
Първи проблем с картата 50
Първи приятел в уейз 200 Може да се получи, само ако свържете Facebook акаунта си към Waze. Вашият Facebook приятел също трябва да е свързал акаунта си към Waze, за да получи бонус точките.
Първа седмица1, в която шофирахте 2 дни 100
Първа седмица1, в която шофирахте 3 дни 200
Първа редакция в картата 200
Първа седмица1, в която шофирахте 4 дни 300
Решени 50 проблема с картата 500
Водещ потребител в държавата за седмицата 500
500 редакции в картата 750 Може да се получава повече от веднъж. Бонбонът може да не се покаже, ако сървърът не се е актуализирал.
Шофиране 500 мили за седмица1 1000
Първи пет приятели в уейз 2000 See "First friend on waze"

1 Седмица в Уейз означава една работна седмица, т.е. тя започва в понеделник и завършва в неделя.

Ако мислите, че сте постигнали нещо, но не виждате бонус по пътя, просто трябва да изчакате още една седмица, за да реагира сървъра. Цикълът се рестартира всеки понеделник, така че ако бонусът е за нещо, което е изисквало няколко дни да бъде свършено, той няма да се появи следващата седмица, ако дните не са изцяло в предишната седмица.

Рангове в уебредактора

Докато редактирате уебкартата, акумулирате точки за редакциите си. Също така можете да повишите редакторския си ранг. Можете да видите редакторския си ранг и точки, когато ползвате уебредактора.

Права за редактиране

От редакторския ви ранг зависи големината на района, който можете да редактирате, както и способността да "заключвате" пътища, места и камери, да редактирате заключени пътища, места и камери, или да затваряте пътища. За повече информация, моля, прочетете за разрешенията за уебредактора. Когато изберете някой сегмент, място или камера, в информационния панел вляво, можете да видите настоящия ранг на последния редактирал го. Ако се налага да редактирате обект, заключен над вашия ранг, моля поискайте той да бъде отключен във форума или чрез връзките на WME Toolbox.

Критерий за повишаване на ранга

За да повишете ранга си, проверете дали отговаряте на критериите за необходим брой редакции на картата и използвайте приложения формуляр.

Шампиони на Waze

Шампионите на Waze (Waze Champs) са редактори като всички останали, но като цяло са много опитни в ползването на Waze, имат влияние, активни са във форумите с модераторски привилегии, допринасят към уейзопедията и участват в различни сродни проекти на Waze.

Тези редактори отделят безвъзмездно от свободното си време, за да отговарят на повечето въпроси във форумите. Те се подбират от разработичците и обикновено са в пряк контакт с тях.

В тази група са уейзърите, които се канят от Waze да посещават международните срещи.

Шампионският статут на редактор се появява във форума като част от историята на профила му, когато прави публикации.

Ако, поради някакви причина, се чувствате неудобно да зададете въпрос в основния форум, можете да изпратите лично съобщение до шампион, който ще се радва да ви отговори.

Външни препратки


Източник: Your Rank and Points