Användarhandböcker

From Wazeopedia

Svenska användarhandböcker efter typ av telefon (översättning pågår)

Användarhandbok för iPhone - svenska
Användarhandbok för Android - svenska
BlackBerry User Manual
Windows Mobile User Manual
Symbian Keypad User Manual
Symbian Touch User Manual