Avkjørsler/kryss og optimal routing

From Wazeopedia

Hva bestemmer retningsangivelse "Keep right", "Exit right" og "Turn right"?

For avkjørsel slakere enn 45 grader når du kommer fra et segment med det de kaller 'Primary road' ( = Minor Highway og oppover) og inn på annen 'Primary Road' (Minor Highway og oppover) gir "Keep Right". Avkjørsel til alt som er lavere enn Minor Highway - inkludert 'Ramp' - gir "Exit Right".

Avkjørsel på mer enn 45 grader gir "Turn Right" uansett veitype før/etter.


Konklusjon:

For 'Street' og 'Primary Street': Vinkel på kryss er uvesentlig så lenge vinkelen er høy nok til at den ikke oppfattes som 'rett frem'.

For 'Minor Highway' og oppover: Avkjørseler skal være på rundt 20-25 grader fra hovedvei, maks 45 grader. - Hvis en avkjørsel går rett over i annen vei og du fortsetter i god hastighet - gå rett over i riktig veitype. - Hvis avkjørselen tar av brått eller går raskt over i et kryss slik at du må redusere hastigheten vesentlig - bruk 'ramp', evt. 'Street'/'Primary Street' hvis det passer bedre.


Forøvrig: Hvis en node kun har to segmenter tilknyttet defineres den konsekvent som 'rett frem' uansett hvilken vinkel det er mellom veiene og noden kan like gjerne fjernes.
PS - for spesielt interesserte: :-) Merk at de måler vinkelen mellom de to fortsettende veiene, ikke vinkelen i forhold til innkommende vei!

D.v.s. at eksempelvis en vei tar av i 25 grader mot venstre fra utgangspunktet og den andre veien tar av i 25 grader mot høyre fra utgangspunktet blir dette regnet som avkjørsel på 50 grader og gir "exit right" på begge uansett veitype!

MEN algoritmen forsøker også i utgangspunktet ganske kraftig å definere en av de to som 'rett frem'/no instructions, og det ser ut som om du skal være temmelig heldig med vinklene for å få til en "keep left"/"keep right"-kombinasjon. Risikoen er stor i eksempelet for å resultere i en "rett frem"/"exit right"-kombinasjon.