Czech/WME

From Wazeopedia

< Czech

Stránka je výchozí bod pro editory mapy Waze. Ujistěte se, že jste ji přečetli a pochopili celou. Neznalí editoři mohou nadělat více škody než užitku. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, pokračujte na další stránky Wiki nebo se ptejte na CZ/SK fóru.

Historie Waze mapy

V mnoha zemích Waze mapa vznikla načtením veřejných zdrojů. Byla poměrně přesná stran GPS pozic. Chyběly informace potřebné k navigování, např. o povoleném nebo zakázaném odbočení, o typu cest atd.

V ČR byly na začátku všechny silnice vytvořeny uživateli, kteří zaznamenali své jízdy v mobilní aplikaci (tzv. válcování) a pak je upravili ve webovém editoru srovnáním s leteckými snímky Bing, které část území pokrývaly.

Přihlášení do editoru

WME je oficiálně podporován v prohlížeči Chrome a Firefox. Může fungovat i v jiných nepodporovaných prohlížečích, např. Opera, Safari, Internet Explorer 10 a novější.

Přihlášení do editoru

Přihlaste se na stránce WME:

Wme-prihlaseni.png

Další možnost přihlášení

 1. Na domovské stránce kliknout na odkaz Login v pravém horním rohu.
 2. Přihlásit se.
 3. Zvolit odkaz Live Map v horní navigační liště.
 4. A následně kliknout na odkaz "Edit the Map", který je vlevo dole.

Editor map po přihlášení:

Okno WME po přihlášení

Doporučené postupy editace mapy

Před editací se ujistěte, že jste si prostudovali tuto stránku, školení a ovládáte základy editace. Často ukládejte. Další důležité odkazy najdete na konci této stránky.

Základní nastavení editoru

Před začátkem editace je nutné nastavit editor (WME). Na kartě nastavení (ikona ozubeného kola v levé části WME) vyberte následující volby:

Wme-nastaveni.png

Nastavení metrických jednotek má zásadní vliv např. na zadávání rychlostí na segmentech.

Ivideo.png Nastavení editoru

Klávesové zkratky

Editor má své klávesové zkratky, které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v levém dolním rohu WME v odkazu ? Klávesové zkratky.

Wme-klavesove-zkratky.png

Výchozí klávesové zkratky je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.

Ivideo.png Odkazy vlevo dole

Vrstvy

Mapa ve WME je poskládaná z vrstev (satelitní snímky, silnice, místa, oblasti editace atd.). Ne všechny vrstvy jsou zapnuté.

Vpravo nahoře je tlačítko Wme-layers.png, které otvírá menu Vrstvy. Menu obsahuje dostupné vrstvy WME. Vrstvy je možno zapínat a vypínat.

Wme-vrstvy.png

Testovací režim

Play mode

Testovací režim se spouští na úvodní stránce (nesmíte být přihlášeni):

Wme-testovaci-rezim.png

Testovací režim umožňuje vyzkoušet většinu funkcí editoru. Nejde ukládat změny.

Testovací režim je neocenitelnou pomůckou nových uživatelů, kteří si bez obav z poškození mapy mohou vyzkoušet jak správně přidat a připojit nové segmenty, pojmenovat je, povolit nebo zakázat odbočení nebo třeba vytvořit kruhový objezd a vedle zakreslit řeku.

Editable Area

Editable Area je oblast, ve které můžete upravovat mapu. Obsahuje:

 • Oblasti v určité vzdálenosti od jakéhokoli místa, kterým jste projeli se zapnutým Waze v průběhu předchozích tří měsíců. Tato vzdálenost závisí na vašem levelu.
 • Oblasti, ve kterých vám byla přidělena práva Area Manager.

Area Manager

Area Manager (AM) je editor s editačními právy v přidělené oblasti. Kvůli udržení kvality mapy jsou AM práva přidělovaná jen editorům, kteří splňují dohodnutá měřítka. Velikost přiděleného území je daná počtem editů a bodů, kvalitou práce, ochotou komunikovat a délkou registrace v editoru.

Další informace najdete na stránce Area Manager.

Základy editace

Kreslení ve WME je jednoduché. Podívejme se na základní postup vytvoření nové silnice, kruhové křižovatky nebo místa.

 1. Klikněte na ikonu objektu, který chcete vytvořit:
  • Wme-road.png Silnice
   • Novou silnici začni kreslit kliknutím na místo, kde začíná. Pak naklikej potřebné geometrické body na trase silnice a silnici ukonči dvojklikem (nebo Shift+klik).
   • Kruhový objezd začni kreslit kliknutím do středu rondelu a pak nastav velikost tažením kurzoru myši. Dalším kliknutím rondel dokonči. Nezapomeň nejdřív nakreslit silnice vedoucí na kruháč.
  • Wme-place.png Místa
   • Místo typu bod vytvoříš kliknutím na mapu.
   • Místo typu plocha (landmark) vytvoříš postupným klikáním geometrických bodů po obvodu daného místa. Kreslení ukončíš dvojklikem.
 2. Každému novému objektu musíš před uložením zadat povinné údaje. Např. název města, někdy název ulice, směr, výšku, kategorii a název místa atd.
 3. Práci ulož.

Můžeš také upravovat a mazat existující objekty. Vyber objekt kliknutím myši, pak může upravovat jeho tvar nebo vlastnosti. Různé objekty mají různé možnosti nastavení.

Další informace najdete na stránce Základy editace.

Permalink

Ipermalink.png

Permalink (trvalý odkaz) zobrazí ostatním kolegům editorům segment(y) a místa na mapě, o kterých se chceš bavit. Je to webová adresa (URL), kterou jde zadat do chatu, diskusního fóra nebo poslat e-mailem. Po kliknutí na permalink se otevře v prohlížeči oblast mapy s vyznačenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením.

Permalink obsahuje zeměpisné souřadnice, přiblížení mapy, viditelné vrstvy a všechny objekty jako jsou silnice a jejich uzly nebo místa, které byly vybrány před vytvořením permalinku.

Vytvoření permalinku

 1. Vybrat segmenty silnic, křižovatky, nebo místa. Více prvků jde vybrat stiskem Ctrl a výběrem dalších prvků levým tlačítkem myši. Vybrané prvky jsou barevně odlišeny.
 2. Najet myší na odkaz permalinku Ikona permalinku v dolní pravé části editoru (viz obrázek).
 3. Pomocí Ctrl+C kopírovat permalink do schránky.
 4. Pomocí Ctrl+V vložit permalink do okna chatu nebo do fóra.
Wme permalink highlight.jpg
Odkaz na vytvoření permalinku

Na odkaz permalinku lze klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat si z nabízených možností. Na odkaz permalinku jde také kliknout levým tlačítkem myši pro nové načtení mapy. V adresním řádku prohlížeče se ukáže URL, které jde zkopírovat. Nejprve ale ulož rozdělanou práci.

Permalink jde vytvořit i z okna chatu. Stačí vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa a vpravo vedle pole pro zadání chatové zprávy kliknout na ikonu řetízek plus:

Permalink-chat.png
Vytvoření permalinku přímo z chatu
Permalink-animace.gif
Vybrat segment a ikonou jej vložit do chatu

Ve fóru jde změnit text permalinku zápisem [url=PERMALINK]TVŮJ ZMĚNĚNÝ TEXT[/url]

Když sdílíte permalink, uvědomte si, že příjemce je omezen svým oprávněním. Uživatelé například nemohou vidět UR nebo MP mimo svou editační oblast. Jen místní editoři, Area Manageři oblasti a Country Manageři uvidí označené UR. Pokud budete UR/MP chtít sdílet s ostatními, pošlete snímek obrazovky.

Klávesové zkratky

WME obsahuje množství užitečných klávesových zkratek.

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou diskety Wme-save-49.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Street View

Při kreslení map nejsme odkázáni pouze na satelitní snímky. WME umí otevřít Street View, které zobrazuje fotografie krajiny zachycené za jízdy z automobilu.

Stejně jako u satelitních snímků platí, že fotky nemusí být úplně aktuální.

Proces aktualizace map

Úpravy v online editoru se v LiveMapě ani v mobilním klientu neobjeví okamžitě. Waze má dlouhodobý cíl dosáhnout denní aktualizace map. Další informace jsou na stránce aktualizace.

Kam dál