Fotobokser/Kameraer

From Wazeopedia

< Norway


(utkast/forslag - 18.02.14 chrmeum)


Fotobokser

Fra mobilappen kan man melde inn fotobokser. Disse dukker opp i Waze map Editor (WME) som ubekreftede kameraer. Da er fargen på kameraet i WME brun.
Camera2false.png

Dersom den som redigerer finner et kamera som ikke er godkjent skal man undersøke om kameraet faktisk eksisterer der det er meldt inn. Hovedkilden her er å bruke Google Street View som er integrert i WME.
Når det er bekreftet at kameraet eksisterer må kameraretning kontrolleres og eventuelt justeres. Kameraene i Waze er laget slik at kameraet skal stå der hvor fotoboksen er plassert, og så skal den røde prikken peke i trafikkretningen. Dette betyr at kameralinsen skal peke i fartsretningen slik at det ser ut som at det tar bilde bakfra. Dette er på grunn av at i utlandet er det normalt å ta bilde bakfra etter passering av fotoboks, i motsetning til i Norge hvor man tar bilde forfra.
Kamera Retning.png
Man må også legge inn fartsgrensen for strekningen og huke av for 'Approved'.
Approve Camera Dialogue.png
Når man da lagrer blir kameraet bekreftet og det skifter farge til grått.
Camera2true.png

Andre kameraer

Det er foreløpig ikke lagt inn støtte for andre kameratyper enn fartskamera/fotoboks i Norge.

Se forøvrig internasjonal side om kameraer: Speed_camera

Sletting av kameraer

Dersom et ikke kamera som meldes inn ikke eksisterer eller det er feil kameratype så skal dette slettes.

Låsing av kameraer

For redigering/justering eller sletting av eksisterende kameraer så settes det automatisk på en lås på samme nivå som editoren som sist gjorde endring på kameraet. Dersom du ikke får gjort endringen du ønsker, legg inn en anmodning om opplåsning i forumet.