Hvordan vi navngiver byerne (Denmark)

From Wazeopedia

Generelle regler

Byerne navngives ud fra følgende kriterier:

 • Vejene i byerne gives relevant bynavn indenfor bygrænsen
  • Byerne gives ikke postnummer
 • Vejene opdeles, så de eksisterer uden bynavn udenfor bygrænsen
 • Navngivne områder, landsbyer, sommerhusområder der er etablerede på andre kort, eller direkte er skiltet (fx. de blå skilte med hvid skrift, eller på http://kms.dk), oprettes på samme vis og måde som almindelige byer.
 • Campingpladser mv. navngives ikke som enkelte byer, men alternativ bynavn navngives med campingpladsens navn.
 • By-dele (fx. Vesterbro / Frederiksberg mv. skrives i alternativ bynavn
 • Sommerhusområder, der ikke ligger inden i andre byer reg. som primære byer
  • Ligger sommerhusområdet indenfor bygrænserne i en registreret by, kan navnet på sommerhusområdet skrives i alternativ bynavn.

Byer med samme bynavne

I Danmark har vi flere byer med samme navne henover landet. Den nuværende udgave af Waze kan ikke skelne mellem flere byer med samme navn og vil lade byen strække sig mellem alle vejene, der tilhører samme bynavn. Dette betyder, at bynavnet fejlagtigt vises i hele området mellem de konkrete byer. For at undgå dette, gør vi følgende:

 • Store byer navngives kun med Bynavn, fx Lystrup.
  • En mulig kilde: Wikipedia - største byer. Omfatter p.t. de 142 største byer.
  • FYI, så ligger Lystrup lige nord for Århus og er DKs 62. største by.
 • Små byer, der findes flere steder i landet angives med Bynavn efterfulgt af kommune i parentes, fx Lystrup (Norddjurs)
  • Mulige kilder
   • Autoriserede stednavne har en fin søgefunktionalitet ift stednavne, og viser om de eksisterer flere steder i landet som byer (eller andet).
   • Mymaps.dk har en fin oversigt over byer i de forskellige kommuner.