Kategorie dróg w Polsce

From Wazeopedia

Dla zachowania jednolitego nazewnictwa dróg w Polsce poniżej przedstawione zostały odpowiedniki dróg w Polsce, z prośbą o ich stosowanie w trakcie tworzenia:

Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie na mapie Widoczność w kliencie
Freeways Autostrady i drogi ekspresowe dwujezdniowe Tabliczka A1.pngTabliczka S5.png Widoczne
Major Highways Drogi krajowe (w tym ekspresowe jednojezdniowe) Tabliczka DK2.png Widoczne
Minor Highways Drogi wojewódzkie Tabliczka DW180.png Widoczne
Ramps Wjazdy, zjazdy, ślimaki Przewidziane do odwzorowywania skrzyżowań bezkolizyjnych, organizacji wjazdów i zjazdów na autostrady i drogi szybkiego ruchu. W nazwie ulicy należy podać nazwę węzła, np. Poznań Zachód Widoczne (bez nazwy)
Primary streets Drogi powiatowe (utwardzone) i miejskie przelotowe Często stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zwykle zaznaczane na żółto, bez numeracji. Widoczne
Streets Drogi gminne, zwykłe ulice Na mapach oznaczane na biało Widoczne
Service roads Drogi wewnętrzne, osiedlowe Widoczne
Dirt roads / 4X4 Trails Drogi gruntowe Widoczne
Parking Lot Road Parkingi Widoczne
Private Road Drogi prywatne, prawie to samo co Service roads Widoczne
Walking Trails Ścieżki dla pieszych Widoczne (bez nazwy)
Pedestrian Boardwalk Deptak  ?
Stairway Schody  ?
Railroad Tory, szyny Nie
Runway/Taxiway Pasy startowe / drogi kołowania Nie

Drogi dwujezdniowe tworzymy jako 2 równoległe drogi jednokierunkowe.

Zobacz też:

  1. Jak sprawdzić kategorię drogi?