Changes

From Wazeopedia

Benelux WME Quick-Start/nl

1 byte added, 4 years ago
no edit summary
Om een permalink te maken zonder dat je gegevens verloren gaan, beweeg je met de muis over het [[File:wme_permalink_icon.jpg]] permalink icoon, totdat je een bericht ziet verschijnen. Gebruik dan {{Key press|Ctrl|C}} om de permalink te kopieren. Je kunt de link nu overal plakken waar je wil.
<small>''TIP: Klik {{key press|Shift}} voordat je de permalink kopieert via het permalinkicoonpermalink-icoon. Dit laat al jouw specifieke instellingen van WME weg, waardoor andere editors die jouw permalink bekijken hun eigen instellingen kunnen behouden. .''</small>
Om een Plaats, kruispunt, of segment in de permalink op te nemen, selecteer deze voordat je de permalink maakt. wil je meerdere segmenten of objecten meenemen in de permalink, gebruik dan {{Key press|ctrl|click}} (for MAC:{{key press|command|click}}) om er meerdere te selecteren.
Administrators, translate-proofr
2,773
edits