Changes

From Wazeopedia

Användarmanual

10 bytes added, 8 years ago
no edit summary
==Nya användarhandböcker efter typ av telefon (översättning pågår)==
[[Användarhandbok för iPhone User Manual:]] <br/>
[[iPhone User Manual - Español]] <br/>
[[Android User Manual]] <br/>