Changes

From Wazeopedia

Användarhandbok för iPhone

1,022 bytes added, 8 years ago
no edit summary
==First Time in Svensk användarhandbok för Waze på iPhone (arbete pågår) ==  ''Observera:'' Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken används inom parentes i texten. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta [http://waze.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=10528 i den här tråden i forumet]. ==Första gången i Waze?==
[[Image:WelCsr.png]]
The first time that you run waze, you will go through a few screens helping you to set up waze properlyFörsta gången som du kör Waze kommer du att guidas genom ett antal sidor som hjälper dig att ställa in Waze ordentligt. This user manual will guide you through these set-up screensDen här användarhandboken kommer att guida dig genom de stegen, and through all the function of the waze applications on iphoneoch genom alla funktioner som Wazes app för iPhone har.
----
==Select ServerVälj server==
If waze can't pick up your current location, you will be asked to choose your general locationOm Waze inte kan hitta din nuvarande plats så kommer du bli ombedd att välja en generell plats:
[[Image:SeleServ.png]]
# USA & CanadaKanada.
# Israel.
# International Internationellt (rest of the worldresten av världen). Efter att du har valt detta kommer Waze att be dig att välja språk från listan.
After you choose your general location''Tillägg från den engelska versionen:''''Den svenska språkfilen uppdateras med jämna mellanrum, och vi rekommenderar därför att du använder den om du är svensktalande. Trots detta kan det finnas översättningsmissar eller uttryck som inte översatts. Påpeka gärna detta för oss i'' ''[http://waze will ask you to choose a language from the list.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=10528 den här tråden i forumet].''
[[Image:LangScr.png]]
Note: You will be able to change the language later onObservera att du kan ändra språket senare.
----
Next, read and accept the waze terms & conditionsNästa steg är att läsa och acceptera användarvillkoren för Waze
[[Image:TermUsr2.png]] [[Image:TermUsr1.png]]
== Login Logga in ==
After accepting the terms & conditions, you can choose between creating a new user, or entering the credentials of an existing userEfter att du accepterat användarvillkoren kan du välja mellan att skapa ett nytt konto eller logga in som en befintlig användare.
[[Image:LoginScr.png]]
Choose Välj '''Sign up(Registrera)''' to log inför att registrera dig som ny användare, or eller '''Get Started(Starta)''' to use an existing user name / password för att använda ett befintligt användarnamn och lösenord(if you already created a waze user in the pastom du skapat ett Waze-konto tidigare).Note: you can also choose to use waze anonymouslyObservera att du också kan använda Waze anonymt. Choose Välj '''Sign up(Registrera)''' at this screen to proceed anonymouslypå den här sidan för att fortsätta som anonym.
If you have forgotten your password, you can visit this page and ask for a password resetOm du har glömt ditt lösenord kan du besöka den här sidan och be om att få ditt lösenord återställt:[http://www.waze.com/forgot_password/]
----
==== Sign Up (Registrera] ====
After choosing [[Image:LoginScr.Sign.png]] you will get to this page:
----
''