Changes

From Wazeopedia

Kontroller för Blackberry-appen

526 bytes added, 8 years ago
New page: ==Tangentbordskontroller== ; W : Växlar mellan att visa norr uppåt, och att visa din riktning uppåt ; D : Växlar mellan dag- och nattläget ; C : Slå på eller av röstinstruktioner ;...
==Tangentbordskontroller==
; W
: Växlar mellan att visa norr uppåt, och att visa din riktning uppåt
; D
: Växlar mellan dag- och nattläget
; C
: Slå på eller av röstinstruktioner
; S
: Visar föregående vägrapport
; F
: Visar nästa vägrapport
; Blackberryns ''Nästa''-knapp
: Avslutar appen
; Q eller I
: Zoomar in på kartan
; A eller O
: Zoomar ut på kartan
; E
: Visar favoritdestinationer
; R
: Skapa en [[Road report | vägrapport]]
; Z
: Rapportera in ett kartproblem
; X
: Stoppa scrollning / Kör till