Changes

From Wazeopedia

Problem med Blackberry-appen

2,321 bytes added, 8 years ago
New page: {| border=1 class="wikitable sortable" |- !Waze-version !Problem !Modeller som påverkas !Status |- | 2.1 | Kan inte hitta inbyggd GPS | Torch | Du kan behöva ändra Waze-inställningarna...
{| border=1 class="wikitable sortable"
|-
!Waze-version
!Problem
!Modeller som påverkas
!Status
|-
| 2.1
| Kan inte hitta inbyggd GPS
| Torch
| Du kan behöva ändra Waze-inställningarna manuellt för att bestämma COM-port för GPS:en. Se http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?p=47869#p47869
|-
| 2.1
| Scrollning med hjälp av touchkontroller fungerar inte längre
| Storm
|
|-
| 2.1
| Att ansluta till Facebook, Waze-grupper och några andra funktioner fungerar inte om du har ett operativsystem som har lägre versionsnummer än 5
| Curve 8900
|
|-
| 2.1
| Talade ruttinstruktioner fungerar inte
|
| Försök med att ta bort alla ljudfiler och välj en annan röst i Inställningar/Almmäna inställningar för att tvinga fram en ny nedladdning. När det fungerar kan du ändra tillbaka till den ursprungliga rösten. I 2.1 har röstfilerna filändelsen bin men i tidigare version användes
|-
| 1.9.0.3
| Om du aktiverar möjligheten att visa nätverkstrafik så sparas inställningen inte
|
|
|
|-
| 1.9.0.3
| Mycket begränsad support för touchscreens
| Alla
| Under utveckling
|-
| 2.1
| Skärmen anpassar sig inte till landskapsläget på ett korrekt sätt
| Torch 9800, 9550, Storm 2, Bold 9700
|
|-
| 1.9
| Kan inte använda det virtuella tangentbordet för att skriva in text
| Torch 9800, 9550, Storm 2
|
|-
|
| Dina favoriter and sparade platser försvinner om du tar bort eller uppgraderar appen
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen
|-
|
| Ditt användarnamn och lösenord för Waze försvinner om du tar bort appen eller uppgraderar den
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen
|-
|
| För att ändra språket som används i appen måste du ladda ned Waze-appen igen och sedan välja önskat språk
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen
|-
|
| Fungerar inte med Wifi-anslutningar
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen
|-
|
| Automatiskt växling mellan dag- och nattläge fungerar inte som det ska
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen
|-
|
| Att ändra inställningarna till 12-timmars klocka ändrar inte hur tiden visas
| All
| Har inte bekräftats som ett problem i den nuvarande betaversionen

|}