Changes

From Wazeopedia

Ändringshistorik för Blackberry-appen

11 bytes added, 8 years ago
no edit summary
==2.0.1.2==
* Lade till möjligheten att lägga till ett foto till en rapport (OS 5 and higheroch senare)* Added scoreboard Lade till supportför poänglista (OS 5 och högresenare)
==2.0.1.0==