Changes

From Wazeopedia

Användarhandböcker

20 bytes added, 8 years ago
no edit summary
==Svenska användarhandböcker efter typ av telefon (översättning pågår)==
[[Användarhandbok för iPhone|Användarhandbok för iPhone - svenska]] <br/>
[[Användarhandbok för Android|Användarhandbok för Android User Manual- svenska]] <br/>
[[BlackBerry User Manual]] <br/>
[[Windows Mobile User Manual]] <br/>
[[Symbian Keypad User Manual]] <br/>
[[Symbian Touch User Manual ]] <br/>