Changes

From Wazeopedia

Android User Manual

497 bytes removed, 8 years ago
Undo revision 12334 by Tobiashenricsson (Talk)
=<div style="text-align:center;">Android</div>=
== Förord om den svenska översättningen ==
 
''Observera:'' Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken visas först med originaluttrycken på engelska inom parentes. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta [http://waze.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=10528 i den här tråden i forumet].
==Download waze==