Changes

From Wazeopedia

Användarhandbok för Android

295 bytes added, 8 years ago
no edit summary
*[[#Registrera| Registrera]]
----
=== Initialization and first time runningInställningar och första gången du kör Waze===
<br/>
<CENTER>[[Image:3_2_first_time_running.png]]</CENTER>
<br/>
# InitializingInställningar:<CENTER>[[Image:3.3-initializing.png]]</CENTER># If Om GPS or eller AGPS are off on your mobile settings you'll get the next messageinte är påslaget på din telefon visas följande meddelande:<CENTER>[[Image:3_4_no_gps_connection.png]]</CENTER>
<br/>
[[#Getting startedAtt komma igång|Back to Getting startedTillbaka till Att komma igång]]
----
=== Select your location Välj din plats ===# After the initialization you'll be required to select your location Efter de inledande inställningarna kommer du att få välja plats (If the Om GPS and och AGPS are turned offär avstängt):<CENTER>[[Image:3_5_choose_a_server.png]]</CENTER># Language files will be downloaded according to the selection Språkfiler kommer att laddas ned beroende på vilken plats du valt:<CENTER>[[Image:3_6_downloading language1.png]]</CENTER>
<br/>
[[#Getting startedAtt komma igång|Back to Getting startedTillbaka till Att komma igångx]]
----
=== Terms of use Användarvillkor ===After that Terms of use will be presentedEfter detta kommer användarvillkoren att visas:
<br/>
<CENTER>[[Image:3_7_terms_of_use.png]]</CENTER>
<br/>
In order to proceed you need to confirm that you understand and accept those terms of useFör att fortsätta måste du bekräfta att du förstår och accepterar villkoren.Click the Klicka på '''Acceptera (Accept)''' button to continue to use wazeför att fortsätta att använda Waze, or the eller på '''Avbryt (Decline)''' button to exit the programför att avsluta programmet.<br/>If you have accepted the terms of use, you will next get a form to create your accountOm du har accepterat användarvillkoren så kommer du att se en skärm där du kan skapa ett konto.<br/>
[[#Getting startedAtt komma igång|Back to Getting startedTillbaka till Att komma igång]]
----
=== Select your language Välj språk ===#Select your languageVälj språk:<CENTER>[[Image:3_8_language.png]]</CENTER>
#After choosing the language the Login screen will be displayedEfter att du valt språk kommer skärmen för att logga in att visas:
<CENTER>[[Image:3_9_welcome.png]]</CENTER>
<br/>
[[#Getting startedAtt komma igång|Back to Getting startedTillbaka till Att komma igång]]
----
===Sign upLogga in===*[[#Create an accountSkapa ett konto|Create an accountSkapa ett konto]]*[[#Existing userRegistrerade användare| Existing userRegistrerade användare]]
*[[#Twitter|Twitter]]
*[[#Way to goBravo!|Way to goBravo!]]
[[#Getting startedAtt komma igång|Back to Getting startedTillbaka till Att komma igång]]====Create an account Skapa ett konto ====
1. If you're a new user at wazeOm du är ny Waze-användare, tap klicka på Ny användare (New user).<br/>
:1.1 Fill out the details below in order to create your accountFyll i detaljerna nedan för att skapa ditt konto: <br/>
<CENTER>[[Image:3_9_1_1create_account.png]]</CENTER>
You'll be asked to provide a username and passwordDu behöver fylla i ett användarnamn, an email addresslösenord, and optionally to choose a waze nicknamedin e-postadress och, om du så vill, which is used to identify you on the map and ett Waze-namn som används för att identifiera dig på kartan och i rapporter du skickar in reports you send, should you choose to be identifiedom du väljer att inte vara anonym.<br/>*Select the username you'd likeVälj det användarnamn du vill ha. The username is case dependent so Användarnamnet skiljer på versaler och gemener (stora och små bokstäver), så Jenny is not the same as är alltså inte detsamma som jenny. *After you have proceeded to fill Efter att du skrivit in all the form, waze will display the filled-in form alla uppgifter kommer Waze att visa det ifyllda formuläret (your password will be displayed as five stars no matter how long it actually isditt lösenord kommer att visas som fem stjärnor oavsett hur långt det egentligen är). *If the information is the way you want itOm informationen är korrekt, select välj Skapa (Create in order to create your account) för att skapa ditt konto. If notOm inte, select the line you want to changevälj den rad som du vill ändra.
<br/>
<br/>
:1.2 Tap Klicka på Nästa (Next to confirm and to enter as a registered user or ) för att bekräfta och för att logga in som en registrerad användare. Du kan också välja Hoppa över (Skip if you don't want to register at this moment) om du inte vill registrera dig just nu.<br/> :Note that if you select “skip”, a temporary account will be created for you If you skip the registrationObservera att om du väljer “Hoppa över (Skip)” så kommer ett tillfälligt konto att skapas åt dig.<br/>:'''You will not be able to access waze's web site and points you get during driving will not be savedDu kommer inte att kunna komma åt Wazes webbsidor eller få poäng under färd!'''
<br/>
<CENTER>[[Image:3_9_12_temporary_account.png]]</CENTER>
<br/>
[[#Sign upLogga in|Back to Sign upTillbaka till Logga in]]--[[User:Tobiashenricsson|Tobiashenricsson]] 13:18, 8 August 2011 (UTC)
----