Changes

From Wazeopedia
Loại của Đường và Vòng Xoay
! Category !! Type !! Ứng Dụng ở Việt Nam
|-
| Major Routes || Freeway/Motorway (FW/MW) || Đường cao tốc?
|-
| || Ramp || ?
147
edits