Changes

From Wazeopedia

User:TserBK/Vietnam

No change in size, 3 years ago
Điểm và Cấp
{| class="wikitable"
|-
! Cấp Chỉnh Sửa !! Số Lượng Chỉnh Sửa !! Điều Kiện Nâng Tăng Cấp
|-
| 1 || Không || Không
|-
| 2 || 3,000 || Tự động nâng tăng cấp 2
|-
| 3 || 25,000 || Tự động nâng tăng cấp 3
|-
| 4 || 100,000 || Requires approval from staff and local champs
147
edits