Splitning af veje - eller ej (Denmark)

From Wazeopedia

Splitning af veje

Skal vejen tegnes som en to-vejs eller to ensrettede veje?

 • Da der kan være tvivl om, hvornår veje skal tegnes som to ensrettede veje, eller en enkelt tovejs vej på nogle af de danske veje. Dette gælder specielt de større veje (foruden selvfølgelig motorveje).
 • Ved ændringer skal vi huske at hvis det virker fint, så lad være med at lave det om...
 • Det er vigtigere at det ser pænt, enkelt og rigtigt ud i klienten, end det er i editoren (hvis vejen er delt i andre korttjenester, giver det ikke automatisk mening her). Waze er en hjælp til at finde vej, ikke at alle detaljer skal tegnes på.
 • En vej kan bestå en en enket to-vejs vej, eller to separate ensrettede veje. Om den skal laves som en to-vejs eller ej, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. En to-vejs vej er meget mere simpel, og giver sjældent problemer. Derimod kan der dog være enkelte fordele ved at dele den i to ensrettede veje. Det er specielt uønskede guides til U-vendninger hvor det fysisk ikke er muligt. Og selvfølgelig den fysiske udforming af vejforløb på meget brede veje.

Anbefalingerne er derfor:

Deles:

 • Generelt skal delinger af veje kun ske hvis der er en fysisk adskillelse mellem de to retninger
 • GPS-spor skal være tydelig adskilte ved 100m visning i editoren.


Ikke deles:

 • Er der kun en lille trekant-rabat ved fx. en rundkørsel eller et kryds, er der ingen grund til at lave to små ensrettede veje på fx. 50 meter.
 • Er der mange gennemkørsler på en større delt vej, skal man overveje om det ikke er smartest at den ikke er delt.
 • Malede spærreflader retfærdiggør ikke en deling af vejen.
 • Midterrabatter uden autoværn eller anden fysisk hindringer, smallere end 5 meter.
 • Undgå at vejen skifter mellem "delt" og "ikke delt" ved fx. udkørsler og mindre kryds.


Skal en delt vej laves om til en to-vejs, er der en speciel rutine for at "un-splitte". Dette er for at undgå tabte data (husnumre og hastighedsdata): Link.