Sweden/City

From Wazeopedia

< Sweden

Hur man ska fylla i City för att undvika "utsmetade" (smudged) orter.

Inledning

Många skulle vilja att det ser ut på ett annat sätt eller finnas större möjlighet att välja själv. Men vi har ett system, med begränsningar, att ta hänsyn till. Vi får göra det bästa av det som finns till hands helt enkelt. Waze har sitt sätt att använda den information som vi bidrar med, för att visa lagret med områden som ska representera städer, byar eller vad vi nu vill det ska representera. Hur mycket vi än vill att det ska vara på ett annat sätt så kan vi inte ändra på det. Det kanske kommer ändras i framtiden, men det finns ingen information från Waze Staff som tyder på det.


Varför, vad och hur?

När man redigerar kartan i WME finns ett fält City för att ge namn åt ett område som inkluderar alla vägar med samma namn i fältet. Det går inte att själv rita området eller få det att stämma exakt med verkligheten utan det är befintliga vägar som avgör gränsen för området. Dessa områden kan visas som ett eget lager i WME med olika färgnyanser för att skilja dem åt.

Det finns två anledningar till varför vi vill använda denna information. Det ena är att man i klienten ser dessa namn, som alltid visas i centrum av området, och underlättar navigering. Beroende på vilket färgschema man valt i klienten, som ställs in i Inställningar, kan även dessa områden visas med en färg, dock samma färg/nyans för alla områden. Det andra är att man kan förfina sökningar för att minska antalet resultat samt enklare välja rätt ur listan.

Utsmetad eller "smudged" betyder att vägar som inte har någon geografisk anknytning till varandra har exakt samma information i fältet City. Det finns många byar eller områden som har samma namn i Sverige. Om vägarna inom olika sådana områden får samma benämning i City kommer Waze att göra ett enda område som täcker alla dessa vägar, oavsett om de är utspridda över hela landet. Det kan alltså inte finnas flera områden med samma namn utan området görs bara större för att täcka alla vägarna. Det vi kan göra är att se till att varje sådant område får ett unikt namn för att det ska bli olika områden. Det innebär att vi inte bara kan skriva ett bynamn, som kan förekomma på fler platser i landet. Som tur är finns det redan något sådant unikt som vi kan använda, nämligen postort. I en och samma postort finns endast unika bynamn, men i två olika postorter kan samma bynamn förekomma. Det skulle naturligtvis gå att hitta på ett eget system i Waze, med tex siffror eller nåt annat unikt, men varför uppfinna hjulet på nytt?

Slutsats

I fältet City ska man skriva in aktuell Postort. I en stad, ort, eller samhälle som har samma namn som postorten skrivs endast postorten. Inga stadsdelar eller liknande ska stå med. Om vägen ligger i en by eller mindre samhälle med annat namn än postorten kan man i stället skriva By/Samhälle, Postort vilket då bildar ett eget område.