Sweden/nya Wazare

From Wazeopedia

< Sweden

Välkommen till Waze svenska forumdel!

Ta dig tid att läsa igenom detta innan du börjar bidra, det vinner vi alla på i längden!

Waze är, som ni säkert redan vet, en GPS-app för bilförare. Waze är gratis och bygger helt på användarnas bidrag till tjänsten. Användarna bidrar med trafik- och kartinformation till databasen genom att ha appen igång vid bilkörning, t.ex. information om genomsnittshastighet på en vägsträcka och om hastigheten för tillfället är en annan än genomsnittshastigheten. Man förser även databasen med information om vägval, vilken väg ar snabbast just nu. Som användare kan du också manuellt upplysa andra användare om trafikhinder, poliskontroller och olyckor.

Man kan också samla poäng. Poäng får man genom att köra med appen igång, rapportera incidenter, göra inlägg i forumet, redigera kartan m.m. Hur många poäng man får kan du se här:

Forumet:

Vill du skriva här på forumet loggar du in med samma användarnamn och lösenort som du har till Waze i mobilen. På forumet beter vi oss vänligt mot varandra. Behandla personer som du själv vill bli behandlad är en bra regel. Tänk på vad du skriver. Du ska kunna stå för det du säger, även om du träffar dem du debatterar med utanför detta forum. Personliga påhopp och nonsensinlägg är inte önskvärt.

Kartredigering:

En stor del av Waze är kartredigering. För att kartan ska bli enhetlig och inte allt för rörig har vi riktlinjer som man bör följa. Först gäller det att man läser på lite hur man redigerar på rätt sätt. Gör du fel kan du utan att veta om det stänga av vägar och förstöra navigeringen för användarna. Läs gärna igenom den svenska Wikin som du hittar här: Den generella Wikin på engelska finns här:

Några riktlinjer:

Glöm inte bort att Waze är till för fordonsförare. Lägg inte in gång- och cykelvägar, motionsspår, skogsstigar, järnvägar och offroad-vägar. I de fall de ska vara inlagda så får de inte kopplas ihop dem med övriga vägnätet då Waze kan ta med dessa i navigeringen.. Tänk även på att Waze framför allt är till för privatbilister. Lägg därför inte in gator och vägar där man som privatperson inte får köra såsom speciella kollektivkörfält, bussgator och gator där fordonstrafik är förbjuden.

På flera platser i Sverige finns en satellitbild i bakgrunden. Detta underlättar redigeringen avsevärt och gör det lättare att se var vägarna finns. Tänk dock på att satellitbilderna på vissa platser är flera år gamla. Stämmer inte den inritade vägen med satellitbilden, kontrollera först med Trafikverkets och/eller kommunens hemsida innan ni ändrar vägen. Är vägen dessutom redigerad de senaste månaderna har med största sannolikhet en trafikomläggning skett. Har du inte själv lokalkännedom i området i närtid bör du undvika att redigera kartan. Det finns andra Wazare som kan hjälpa till i stället. Ställ fråga här på forumet, ingen fråga är för dum!

Vägtyper:

Läs mer om hur vi använder vägtyper i Sverige i den svenska Wikin.

Noder (Junctions)på återvändsgata: I alla fall utom ett lägger karteditorn automatiskt in en nod när två eller flera vägar ansluter till varandra så att vi sedan kan reglera med färgade pilar vilka svängar som är tillåtna. Men på återvändsgator skapas ingen nod automatiskt i vändplansändan av vägen då den inte möter någon annan väg. Men noden måste finnas där för att navigering och trafikinformation skall fungera. Du lägger till en nod genom att tillfälligt lägga till en vägstump som du sedan tar bort.

Rondeller:

En rondell gör du genom att först göra en vanlig korsning. Tillåt sedan trafik åt alla håll (gröna pilar åt alla håll). Välj sedan "Roundabout" från menyn under "+" uppe till höger. Välj var mitten på rondellen ska vara, klicka där och dra ut rondellen till önskad storlek. En rondell ska inte ha något vägnamn för att navigeringen ska fungera. Tar du bort eller lägger till en in- eller utfart måste rondellen göras om. Du ser att rondellen fungerar riktigt genom att det finns =-tecken runt hela rondellen. Finns inte detta måste den göras om. Mer om rondeller finns i Wikin.

Ortsnamn (City):

När vi redigerar gator och vägar lägger vi in ortens namn (I editorn kallat ”City”). I Sverige lägger vi in postorten här. I mindre orter utanför huvudorten som har huvudorten som postort lägger vi istället in ”Ortsnamn, Postort”. På vägar ute i landsbygden lägger vi inte in någon ort utan klickar istället i rutan ”None” som betyder ”Ingen”. Vid väldigt små orter där orten mer är en gård eller en plats, klicka på ”None” vid ortsnamn och skriv istället gårdsnamnet eller platsens namn som vägnamn.

Landmärken (Landmarks):

Läs mer om landmärken i Wikin.

Fartkameror:

Fartkameror går endast att lägga in från mobilen. Den måste sedan godkännas i editorn innan den kommer att synas i mobilklienterna. Tänk på att i editorn ser det ut som om kameran är felvänd. Detta eftersom de flesta länder har kameror som tar bilden bak på bilen efter att den passerat kameran. Kameran i editorn ska alltså ha objektivet i samma riktning som bilen kör.

Glöm inte bort att vi alla gör detta tillsammans! Alla gör vad de kan efter kunskap, tid och intresse. Alla gör fel ibland och alla kommer göra fel så klaga inte allt för mycket på varandra.