Teckenförklaring

From Wazeopedia

Rondeller (Roundabouts)

Rondeller Round.png

Olika vägtyper (Roads)

Motorväg (Freeway)

HBlue.png

Enda sättet att köra på/av en motorväg är via en påfart/avfart (Ramp).


Motortrafikleder och 2+1 vägar (Highway - Major Highway)

RedR1.png

RedR2.png

Korsningar och på-/avfarter kan användas för att ansluta till motortrafikleder och 2+1 vägar.


Riksvägar (Minor Highway)

YellowR.png

Riksvägar har vanligtvis inte trafikövervakade korsningar men i vissa fall har de trafikljus.


Gator och huvudleder

StreetConn.png

Gator och huvudleder kan anslutas till varandra.