To Do - Riigimaanteed

From Wazeopedia

Selle lehekülje eesmärgiks on esile tõsta Waze’i kaardilt puuduvad või puuduliku infoga Eesti põhi-, tugi-, kõrval- ja muude maanteede numbrid ja nimed. See võimaldab toimetajatel näha, millised maanteed vajavad veel toimetamist, et püüelda ühiselt selle poole, et Eesti riigimaanteede info oleks kaardil täielik.

Selleks, et lugeda riigimaantee lõiku sisestatud tekstiliste andmete mõttes täielikuks, peavad sellele olema lisatud nii põhinimi kui ka kõik alternatiivsed nimed. Asula nimi peab iga nime puhul olema määratud ning antud lõigu raames identne.

Tee liikide kohta loe siit, Asulate nimede kohta loe siit, nimede kohta siit.

Tee andmete kvaliteeti hindamiseks arvestatakse kaardil olevat teed kui tervikut (st piisab ühest puudulikust lõigust, et pidada tervet teed puudulikuks) ning tähistatakse siin lehel neljaastmelisel skaalal.

Kõige madalama astmega teed on tähistatud halli tekstiga. See tähendab, et tee kvaliteet kaardil on kinnitamata. See võib tähendada seda, et seda teed pole veel keegi joonistanud, või lihtsalt seda, et keegi pole selle tee olukorda veel üle kontrollinud.

Kolmandal astmel olevad teed tähistatakse punaselt. Sellel teel on kas üks või mitu järgnevatest puudustest:

 • a) tee on joonistamata
 • b) tee on joonistatud, kuid editori kaardil punase joonena (asula ja tee nime pole määratud)
 • c) tee on joonistatud, kui algus- ja/või lõpp-punkt pole teise teega ühendatud
 • c) tee on joonistatud, kuid tee liik on vale
 • d) tee on joonistatud, kuid sõidusuund on vale
 • e) tee on joonistatud, kuid pöörded on keelatud või valed (navigatsiooni läbi selle tee ei pakuta, või tehakse seda valesti)

Nende teede parandamine võiks võtta prioriteedi.

Teisel astmel olevad teed on tavalises kirjas. Sellel teel pole ühtegi kolmanda astme puudust, kuid on kas üks või mitu järgnevatest puudustest:

 • a) teel puudub korrektne nimi
 • b) teel puudub korrektne asula
 • c) teel puudub või on vale üks või mitu alternatiivset nime (igal maanteel peab olema vähemalt üks)
 • d) alternatiivsed nimed on olemas, kuid asula nimi on puudu või vale
 • e) tee tasand (level) on määramata või vale (enamikel juhtudel peab selle väärtuseks olema 0)

NB! Punktides c ja d kirjeldatud probleemide olemasolu veendumiseks ja lahendamiseks võib tekkida vajadus kontrollida iga lõiku eraldi.

Esimese, kõige kõrgema astme tee on tähitsatud rasvase kirjaga. Sedasi tähistatakse ainult neid teid, mis on terves pikkuses korrektselt joonistatud ning iga lõik sisaldab korrektseid ning täielikke andmeid. Kõrgeima tee astme saamiseks ei pea teega olema ühendatud kõikvõimalikud sissetulevad teed. Ideaalsel juhul ei ole sellise tee ühelgi lõigul mitte ühtegi u-turn’i, reverse connectioni ega ka soft turni.