Translations:Benelux Community Levels/21/nl

From Wazeopedia

Om de Waze map te beschermen tegen zijn eigen editors/gebruikers zijn er verschillende maatregelen van kracht: