User:Wimvandierendonck/Benelux special situations

From Wazeopedia
Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Places Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

The information on these pages is adapted to the situation and working of Waze in the countries of the BeNeLux. At the top of the page you can select the language of your choice. Pages that are not updated within the last half year may be out of date. Please do not change anything without consulting the local team. Any questions, remarks or ideas are welcome in this forum.

Landbouwwegen (enkel in België)

Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Buiten de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn,mogen deze wegen slechts gevolgd worden door volgende categorieën van weggebruikers :

  • voertuigen van en naar de aanliggende percelen
  • niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;
  • voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen

Hoe te gebruiken in Waze

  • Private road voor zover er huizen of boerderijen langs deze weg zijn gevestigd. Eventueel aan te vullen met het vinkje van "Dirt Road"
  • Pedestrian Boardwalk, indien er geen huizen zijn. Deze worden dan losgekoppeld van andere "drivable roads"

Indien nodig kan de weg opgesplitst worden in een stuk met bewoning (Private Road) en een stuk zonder bewoning (Pedestrian Boardwalk)

Snelheid

Maximum snelheid op deze wegen is steeds 30km/u

Woonerf of Erf

Zonder andere aanduidingen is alle verkeer toegestaan.

Hoe te gebruiken in Waze

street tenzij door andere borden aanleiding zouden geven om Private Road te gebruiken.

Snelheid

Maximum snelheid op deze wegen is steeds 20km/u

Fietsstraat

Zonder andere aanduidingen is alle verkeer toegestaan.

Hoe te gebruiken in Waze

street tenzij door andere borden aanleiding zouden geven om Private Road te gebruiken.

Snelheid

Maximum snelheid op deze wegen is steeds 30km/u