Vägen avstängd, vägarbeten

From Wazeopedia

Vägar kan stängas av, delvis eller helt i en eller båda riktningarna

  • Om detta beräknas bestå i mer än 3 dagar bör du ändra kartan i Cartouch.
  • Glöm inte att återställa kartan när vägen, helt eller delvis, öppnas igen.
  • Om en väg är avstängd, ändra vägtypen till No Entrance och ändra alla korsningar så att man inte kan svänga in på vägen (Turn restriction).
  • Om vägen endast är avstängd i en riktning, ändra vägen till One-Way och ändra korsningarna som föregående punkt.
  • Om vägen har nedsatt hastighet kommer Waze att lära sig den nya hastigheten vartefter du kör på den.
  • Om det finns en officiell omledning kommer Waze att lära sig den vartefter du kör den.
  • Du bör kontrollera vägar runtomkring så att de har rätt riktningar och anslutningar så att Waze kan hitta den bästa rutten förbi avstängningen.