Žemėlapio redagavimo vadovas

From Wazeopedia
Gidas šiuo metu atnaujinamas

Keliai

Kelio tipo pasirinkimas

Kelio ženklas Dangos tipas Užmiestis Miestas
Lt automagistrale.gif Lt greitkelis.gif Asfaltas /
Betonas
 Automagistralė   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Magistralinis kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
Lt E85.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Krasto kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Magistralinis/Krašto kelias   Magistralinis/Krašto kelias 
LT Rajoninis kelias.png Asfaltas /
Betonas
 Rajoninis kelias 
 Pagrindinė Gatvė 
 Rajoninis kelias 
 Pagrindinė Gatvė 
LT Rajoninis kelias.png Žvyras  Gatvė   Gatvė 
==//== Asfaltas  Gatvė   Pagrindinė Gatvė   Gatvė 
 Pagrindinė Gatvė 
==//== Kelias be dangos,
pravažiavimas bekele,
apleistas žvyrkelis
 Žvyrkelis / 4X4 takas   Žvyrkelis / 4X4 takas 

Kelių tipų aprašymai

Waze žemėlapyje naudojami kelių tipų keliai. Jie skirtstomi į greitkelius, gatves ir kitus važiuojamuosius kelius. Šių sąvokų nereikėtų painioti su kelių eismo taisyklėse vartojamomis sąvokomis. Kiek plačiau apie kelių tipus skaitykite žemiau.

Greitkeliai

Šis kelių tipas sudaro pagrindinį kelių tinklą Lietuvoje ir naudojamas navigacijai dideliais atstumais. Waze greitkeliais laiko visus kelius su asfalto betono danga. Lietuvoje greitkelio statusą turi ir numeruoti keliai su žvyro danga. Greitkeliai toliau skirstomi į automagistrales, krašto kelius, rajoninius kelius ir rampas.

Automagistralės (freeway)

 Automagistralė (Freeway) 

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Magistralinis kelias A1.png

LT Magistralinis kelias A2.png
A2.JPG
Lietuvoje yra du automagistralėms priskiriami keliai: A1 ir A2.
Juose galioja 110-130 km/h greičio apribojimas.

Keliai žymimi tokiais kelio ženklais:
Lt automagistrale.gif Lt greitkelis.gif

Kiti Magistraliniai keliai ir Krašto keliai (major highway)

 Magistralinis/Krašto kelias (Major Highway) 

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Magistralinis kelias.png
LT A12.png
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi "A**" numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.
Lt E85.png
E67.png
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi "E**" numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.
LT Krasto kelias.png
LT 148.JPG
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi triženklį numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.

Rajoniniai keliai (minor highway)

 Rajoninis kelias (Minor Highway) 
 Pagrindinė Gatvė 

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Rajoninis kelias.png
LT 1906.JPG
Rajoninis kelias su asfalto/betono danga, turintis keturženklį numerį.

Jei kelio būklė itin prasta, tipą galima žeminti vienu lygiu iki Primary Street/Pagrindinė Gatvė.

Rampos (ramp)

 Rampa (Ramp) 

Naudojami tik turintiems greitėjimo/lėtėjimo juostas nuvažiavimams jungiantiems skirtinguose aukščiuose esančius kelius.

Gatvės

Pagrindinė gatvė (primary street)

 Pagrindinė gatvė (Primary Street) 

Pagrindinės susisiekimo gatvės miesto ribose bei didesnį plotą užimančiose gyvenvietėse, geros kokybės asfaltuoti rajoniniai ar užmiesčio keliai be numerio.

Gatvė (street)

 Gatvė (Street) 

Numeris Nuotrauka Aprašymas
LT Rajoninis kelias.png
LT Zvyrkelis.JPG
• Rajoninis kelias su žvyro/akmenų danga, turintis keturženklį numerį

• Mažesnio pralaidumo miestų/gyvenviečių gatvės
• Turinčios savo oficialų pavadinimą miestų/gyvenviečių gatvės su bet kokia danga
• Kiti keliai su geros kokybės žvyro/akmenų danga.

Nėra Užmiesčio kelias su asfalto/betono danga neturintis numerio

Kiti važiuojamieji keliai

Žvyrkelis (Dirt road / 4X4 trail)

Šis tipas naudojamas keliams be dangos, prastos būklės žvyrkeliams ar pravažiavimams bekele t.y. ten, kur pravažiavimas sudėtingesnis (pvz. išminti miško keliukai, apleisti žvyrkeliai ir pan.). Geros būklės žvyrkeliams naudojamas street/gatvė tipas, kaip aprašyta aukščiau.

Keliukas.jpg Keliukas2.jpg

Stovėjimo aikštelės kelias (parking lot road)

Privatus / Daugiabučių kiemo kelias (Private road)

Perkėla (Ferry)

Žiedinės sankryžos

Kameros (radarai)

Vietos (places)

Vietos (places) turi būti vadinamos tik tikrais žinomais pavadinimais. Kaip alternatyvų pavadinimą (alternative name) galima pridėti pavadinimą kita (originalo) kalba ar kitą plačiai žinomą ir vartojamą (trumpesnį) vietos pavadinimą, kuriuo gali būti ieškoma vietos.

Pavyzdžiui:
"Vilniaus Kultūros, Pramogų ir Sporto rūmai" - oficialus pavadinimas
"VRM rūmai" - teisingas, nes tai plačiai žinomas alternatyvus pavadinimas
"kultūrnamis" - blogas, nes vietą taip vadinate nebent tarp draugų, o tokiu pavadinimu navigacijoje vietos kiti neieškos.

Vietoms taip pat užpildykite ir kitą informaciją, kurią žinote ar galite surasti: adresą, darbo valandas, interneto puslapį, telefoną ir kt.

Didesnį plotą užimančioms vietoms, kaip prekybos centrai, stotys ir pan., nurodykite tikslesnį paskirties tašką, į kurį turėtų būti naviguojamas vartotojas - tam skirtas šis simbolis. Jį nutempkite pelyte į reikiamą tašką. Paskirties taškas

Paskirties taškas

Jei navigacijoje trūksta gyvenamojo namo adreso ar norite pridėti savo ar draugų namus, sodybas ir kt. taškus, kurie bus aktualūs tik mažam ratui žmonių, žemėlapio redaktoriuje padarykite tai redaguodami namų numerius (pasirinkus gatvę spausti "redaguoti numerius"), o Waze programėlėje pridėkite tarp išsaugotų vietų (Add to Favorites) savo norimu pavadinimu. Naujos vietos išgalvotu pavadinimu žemėlapio redaktoriuje tam nekurkite.
pridėjimas tarp išsaugotų vietų

Stovėjimo aikštelių pavadinimus palikite tuščius, nebent aikštelė tikrai turi oficialų savo pavadinimą. Kuomet priartėjama prie nustatyto tikslo, Waze žemėlapyje pasirodo stovėjimo aikštelės ikonėles ant vietų, kurios nustatytos kaip stovėjimo aikštelė. Geriau, kai žemėlapyje matomi tik svarbiausi orientyrai ir būtina informacija. Blogai, jei telefono žemėlapis pilnas raidžių "P" ar kitų blaškančių užrašų.

Nuotraukų standartai

Nuotraukos turi būti tokios, kad vartotojams būtų lengviau orientuotis atvykstant į paskirties tašką. Vietų nuotraukas įkelkite tik tokias, kokias patys norėtumėte matyti: jose turi aiškiai matytis vietos įėjimas/fasadas ar kiti orientyrai, nuotrauka turi būti ryški ir joje matytis tik tas objektas be pašalinių žmonių, automobilių ar kt. Programa bandys parodyti aktualiausią nuotrauką pagal atvykimo kryptį, paros laiką.


Būkite labai atsargūs ir gerai apgalvokite savo sprendimą pašalinti nuotrauką. Kai nuotrauka yra ištrinta, jos negalima bus atstatyti. Trinkite tik tas nuotraukas, kurios yra neaiškios, labai nekokybiškos, nėra naudingos ir/arba netinkamos (žr. žemiau).

Toliau aprašomos gairės tiek žemėlapio redaktoriui, tiek vartotojui, darančiam nuotraukas.

Nuotraukos turi:

 • Rodyti pasirinktos vietos išorę (pvz. pastato fasadą), o ne vidų;
 • Būti aiškios ir kokybiškos (ne darytos pro šlapią ar purviną langą, ne iš judančios transporto priemonės ir pan.);
 • Būti daromos esant geram apšvietimui arba pakankamam išlaikymui;
 • Padėti atskirti norimą vietą nuo kitų šalia esančių.

Keli gerų nuotraukų pavyzdžiai (​​neapsiribojant tik jais):

 • Parduotuvės įėjimo durys su pavadinimu;
 • Fasadas arba jo dalis su logotipu;
 • Fasadas arba jo dalis nufotografuota kampu, kad pademonstruoti jo padėtį kitų pastatų atžvilgiu;
 • Norimo taško vaizdas iš gatvės;
 • Dieniniai, naktiniai arba vakariniai vaizdai, jei jie kokybiški ir aiškus ir padeda vairuotojui identifikuoti Vietą.

Nuotraukose draudžiama rodyti:

 • Žmonių veidus - bet kokia nuotrauka su visiškai atpažįstamu veidu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Automobilių numerius - bet kokia nuotrauka su matomu valstybinio numerio ženklu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Viską, kas leidžia susieti asmenį su jo buvimo vieta;
 • Pornografinio ar seksualinio pobūdžio turinį (arba jo imitavimą), nuogumą ir pan.

Gerų ir blogų nuotraukų pavyzdžiai

Geros Blogos
Good place photo 1.jpg Bad place photo 1.jpg
Good place photo 2.jpg Bad place photo 2.jpg
Good place photo 3.jpg Bad place photo 3.jpg
Good place photo 4.jpg Bad place photo 4.jpg
Good place photo 5.jpg Bad place photo 5.jpg

Telefonų numerių standartai

Bendru sutarimu nuspręsta telefonų numerius rašyti taikaint tarptautinį Lietuvos kodą:

Numerio tipas Numerio formatas
Fiksuotas ryšys +370 X ZZZZZZZ

+370 XX ZZZZZZ

+370 XXX ZZZZZ

Mobilusis ryšys +370 XXX ZZZZZ

Papildomi tarpai, skliausteliai, brūkšneliai nerašomi.

Vairuotojų pranešimai

Request pin open-low.png Žemėlapio problemos (UR)

Wazerių praneštos klaidos Waze Map Editor (toliau WME) žymimos geltonais rutuliukais su baltu Wazeriu apskritime.

Paspaudus ant jo iškils toks pranešimo langas, kuriame bus nurodyta:

URltu.jpg
a) pranešimo tipas (bendra žemėlapio klaida, neteisinga sankryža, trūksta kelio ir pan.);
b) kada buvo pranešta klaida;
c) Waze siūloma informacija:
violetinis kelias žemėlapyje žymimas kaip siūlomas maršrutas vairuotojui
žalias kelias žemėlapyje žymimas kaip vairuotojo kelias remiantis GPS signalu
d) pokalbis;
e) pokalbio laukelis, kuriame galima diskutuoti apie iškilusias problemas ar tiesiog pasakyti, kad viskas sutvarkyta.

Matomas redaguotojo [slapyvardis(jo lygis) žinutės data] bei jo žinutė.
Wazeris pranešęs klaidą, pokalbyje nebus rodomas Waze slapyvardžiu, o bus rodomas kaip Reporter (pranešėjas)

f) žinutės rašymo laukelis;
g) uždėjus varnelę gausite visas naujienas susijusias apie šį problemos sprendimą;
h) Pasirinkite ką norite daryti su pranešimu:

Open - Atidaryta, pranešimas bus atidarytas kol yra laukiama atsakymo ar taisomas.
Solved - Išspręsta, žemėlapio klaida yra išspręsta. Parašome žinutę į pokalbį ką sutvarkėme ir pakeitėme, pasirenkame Solved ir spaudžiame Done.
Not identified - Nesutvarkyta, žymime tokiu atveju kai problemos nepavyko nustatyti dėl įvairių priežasčių, toliau skaitykite puslapio apačioje.


Bus papildyta...

Atnaujinimų prašymai

Naudingi įrankiai

Žemėlapio redagavimo įrankis (WME) pats savaime yra labai patogus ir leidžia atlikti daug veiksmų. Jis yra nuolat tobulinamas ir turi vystomą klaidų aptikimo mechanizmą. Bet tai dar ne viskas !
Aktyvių Waze bendruomenės narių dėka WME galima padaryti dar patogesniu, o žemėlapio redagavimą atlikti saugiau ir greičiau.
Toliau pateikiami, mūsų manymu, vieni iš naudingiasių priedų. Daugiau jų galima susirasti specialiame Forume.

Naršyklių plėtiniai

Pavadinimas su nuoroda Trumpas aprašymas
WME Validator Patikrina žemėlapio sritį, suranda klaidas ir sugeneruoja ataskaitą.
WME Toolbox Prideda papildomų WME įrankių juostą bei meniu juostą sluoksnių ar objektų tipų paryškinimui.
WME Route Checker Maršruto atvaizdavimo WME įrankis. Parodo navigacijos instrukcijas.
WME Junction Angle Info Išmatuoja ir parodo posūkių kampus, nuspalvina juos pagal navigacijos instrukcijas.
WME Color Highlights Suteikia galimybę nuspalvinti kelius pagal skirtingus filtrus.
WME Favorites Leidžia išsaugoti greitas nuorodas į skirtingas WME žemėlapio vietas.
WME UR-MP tracking Naudojamas UR/MP paieškai pasirinktoje žemėlapio srityje. Suformuoja ataskaitą.
WME Route Speeds Labai naudingas įrankis maršrutų skaičiavimui skirtingais laikais ir įvertinant Waze turimą srauto/greičių statistiką.
WME Road History Leidžia patikrinti pasirinktą žemėlapio sritį ir pamatyti atliktus pakeitimus nuo paskutinio tikrinimo.
bus daugiau ...