Žemėlapio redagavimo vadovas

From Wazeopedia

Revision as of 21:27, 23 November 2015 by FokusPokus (talk | contribs)

Gidas šiuo metu atnaujinamas

Keliai

Kelių tipai

Waze žemėlapyje naudojami kelių tipų keliai. Jie skirtstomi į greitkelius, gatves ir kitus važiuojamuosius kelius. Šių sąvokų nereikėtų painioti su kelių eismo taisyklėse vartojamomis sąvokomis. Kiek plačiau apie kelių tipus skaitykite žemiau.

Greitkeliai

Šis kelių tipas sudaro pagrindinį kelių tinklą Lietuvoje ir naudojamas navigacijai dideliais atstumais. Waze greitkeliais laiko visus kelius su asfalto betono danga. Lietuvoje greitkelio statusą turi ir numeruoti keliai su žvyro danga. Greitkeliai toliau skirstomi į automagistrales, krašto kelius, rajoninius kelius ir rampas.

Automagistralės (freeway)

Numeriai Nuotrauka Aprašymas
LT Magistralinis kelias A1.png

LT Magistralinis kelias A2.png
A2.JPG
Lietuvoje yra du automagistralėms priskiriami keliai: A1 ir A2.
Juose galioja 110-130 km/h greičio apribojimas.

Keliai žymimi tokiais jelio ženklais:
Lt automagistrale.gif Lt greitkelis.gif

Kiti magistraliniai keliai ir Krašto keliai (major highway)

Ženklinimas Nuotrauka Aprašymas
LT Krasto kelias.png

LT Magistralinis kelias.png

Lt E85.png
E67.png
Šiems keliams Lietuvoje priskiriami visi "A**", "E**" bei triženklį numerį turintys keliai.
Juose galioja 90 km/h greičio apribojimas.

Rajoniniai keliai (minor highway)

LT Rajoninis kelias.png


Rampos (ramp)

Gatvės

Pagrindinė gatvė (primary street)

Gatvė (street)

Kiti važiuojamieji keliai

Žvyrkelis (Dirt road / 4X4 trail)

Stovėjimo aikštelės kelias (parking lot road)

Privatus / Daugiabučių kiemo kelias (Private road)

Perkėla (Ferry)

Kelio tipo pasirinkimas

Žiedinės sankryžos

Kameros (radarai)

Vietovės objektai (places)

Nuotraukų standartai

Apibrėžti, kas yra priimtina nuotrauka yra sunku, nes nuotraukų pavyzdžių gali būti daugybė. Apskritai, nuotraukos turi būti tokios, kad vairuotojams būtų lengviau orientuotis atvykstant į paskirties tašką. Sistema vairuotojui bandys parodyti aktualiausią nuotrauką pagal atvykimo kryptį, paros laiką ir pan.

Būkite labai atsargūs ir gerai apgalvokite savo sprendimą pašalinti nuotrauką. Kai nuotrauka yra ištrinta, jos negalima bus atstatyti. Trinkite tik tas nuotraukas, kurios yra neaiškios, labai nekokybiškos, nėra naudingos ir/arba netinkamos (žr. žemiau).

Toliau aprašomos gairės tiek žemėlapio redaktoriui, tiek vartotojui, darančiam nuotraukas.

Nuotraukos turi:

 • Rodyti pasirinktos vietos išorę (pvz. pastato fasadą), o ne vidų;
 • Būti aiškios ir kokybiškos (ne darytos pro šlapią ar purviną langą, ne iš judančios transporto priemonės ir pan.);
 • Būti daromos esant geram apšvietimui arba pakankamam išlaikymui;
 • Padėti atskirti norimą vietą nuo kitų šalia esančių.

Keli gerų nuotraukų pavyzdžiai (​​neapsiribojant tik jais):

 • Parduotuvės įėjimo durys su pavadinimu;
 • Fasadas arba jo dalis su logotipu;
 • Fasadas arba jo dalis nufotografuota kampu, kad pademonstruoti jo padėtį kitų pastatų atžvilgiu;
 • Norimo taško vaizdas iš gatvės;
 • Dieniniai, naktiniai arba vakariniai vaizdai, jei jie kokybiški ir aiškus ir padeda vairuotojui identifikuoti Vietą.

Nuotraukose draudžiama rodyti:

 • Žmonių veidus - bet kokia nuotrauka su visiškai atpažįstamu veidu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Automobilių numerius - bet kokia nuotrauka su matomu valstybinio numerio ženklu turi būti pašalinta arba nepatvirtinta;
 • Viską, kas leidžia susieti asmenį su jo buvimo vieta;
 • Pornografinio ar seksualinio pobūdžio turinį (arba jo imitavimą), nuogumą ir pan.

Gerų ir blogų nuotraukų pavyzdžiai

Geros Blogos
Good place photo 1.jpg Bad place photo 1.jpg
Good place photo 2.jpg Bad place photo 2.jpg
Good place photo 3.jpg Bad place photo 3.jpg
Good place photo 4.jpg Bad place photo 4.jpg
Good place photo 5.jpg Bad place photo 5.jpg

Telefonų numerių standartai

Bendru sutarimu nuspręsta telefonų numerius rašyti taikaint tarptautinį Lietuvos kodą:

Numerio tipas Numerio formatas
Fiksuotas ryšys +370 X ZZZZZZZ

+370 XX ZZZZZZ

+370 XXX ZZZZZ

Mobilusis ryšys +370 XXX ZZZZZ

Papildomi tarpai, skliausteliai, brūkšneliai nerašomi.

Vairuotojų pranešimai

Request pin open-low.png Žemėlapio problemos (UR)

Wazerių praneštos klaidos Waze Map Editor (toliau WME) žymimos geltonais rutuliukais su baltu Wazeriu apskritime.

Paspaudus ant jo iškils toks pranešimo langas, kuriame bus nurodyta:

URltu.jpg
a) pranešimo tipas (bendra žemėlapio klaida, neteisinga sankryža, trūksta kelio ir pan.);
b) kada buvo pranešta klaida;
c) Waze siūloma informacija:
violetinis kelias žemėlapyje žymimas kaip siūlomas maršrutas vairuotojui
žalias kelias žemėlapyje žymimas kaip vairuotojo kelias remiantis GPS signalu
d) pokalbis;
e) pokalbio laukelis, kuriame galima diskutuoti apie iškilusias problemas ar tiesiog pasakyti, kad viskas sutvarkyta.

Matomas redaguotojo [slapyvardis(jo lygis) žinutės data] bei jo žinutė.
Wazeris pranešęs klaidą, pokalbyje nebus rodomas Waze slapyvardžiu, o bus rodomas kaip Reporter (pranešėjas)

f) žinutės rašymo laukelis;
g) uždėjus varnelę gausite visas naujienas susijusias apie šį problemos sprendimą;
h) Pasirinkite ką norite daryti su pranešimu:

Open - Atidaryta, pranešimas bus atidarytas kol yra laukiama atsakymo ar taisomas.
Solved - Išspręsta, žemėlapio klaida yra išspręsta. Parašome žinutę į pokalbį ką sutvarkėme ir pakeitėme, pasirenkame Solved ir spaudžiame Done.
Not identified - Nesutvarkyta, žymime tokiu atveju kai problemos nepavyko nustatyti dėl įvairių priežasčių, toliau skaitykite puslapio apačioje.


Bus papildyta...

Atnaujinimų prašymai

Naudingi įrankiai

Žemėlapio redagavimo įrankis (WME) pats savaime yra labai patogus ir leidžia atlikti daug veiksmų. Jis yra nuolat tobulinamas ir turi vystomą klaidų aptikimo mechanizmą. Bet tai dar ne viskas !
Aktyvių Waze bendruomenės narių dėka WME galima padaryti dar patogesniu, o žemėlapio redagavimą atlikti saugiau ir greičiau.
Toliau pateikiami, mūsų manymu, vieni iš naudingiasių priedų. Daugiau jų galima susirasti specialiame Forume.

Naršyklių plėtiniai

Pavadinimas su nuoroda Trumpas aprašymas
WME Validator Patikriną žemėlapio sritį, suranda klaidas ir sugeneruoja ataskaitą.
WME Toolbox Prideda papildomų WME įrankių juostą bei meniu juostą sluoksnių ar objektų tipų paryškinimui
WME Route Checker Maršruto atvaizdavimo WME įrankis. Parodo navigacijos instrukcijas.
WME Junction Angle Info Išmatuoja ir parodo posūkių kampus, nuspalvina juos pagal navigacijos instrukcijas
WME Color Highlights Suteikia galimybę nuspalvinti kelius pagal skirtingus filtrus
WME Favorites Leidžia išsaugoti greitas nuorodas į skirtingas WME žemėlapio vietas
WME UR-MP tracking Naudojamas UR/MP paieškai pasirinktoje žemėlapio srityje. Suformuoja ataskaitą.
WME Route Speeds Labai naudingas įrankis maršrutų skaičiavimui skirtingais laikais ir įvertinant Waze turimą srauto/greičių statistiką.
WME Road History Leidžia praskanuoti pasirinktą žemėlapio sritį ir pamatyti nuo paskutinio skanavimo atliktus pakeitimus
bus daugiau ...