Имена на населени места

From Wazeopedia

Revision as of 12:32, 25 March 2016 by WazingArch (talk | contribs) (Имена на градове и села)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Изработено въз основа на дискусия във форума: Именоване на пътища и населени места

Имена на градове и села

Полето "City" трябва да се ползва за всички улици, разположени в населеното място. Пътищата извън населените места трябва да бъдат означени с "No city".

Имената на населените места се въвеждат, така както са написани на пътните табели - без номенклатурата "гр." или "с.".

Когато две населени места (обикновено села) имат едно и също име, в скоби трябва да се добави пояснение - съкращението на областта, в която се намират, например: Лозен (ВТ). Това е временно решение, поне докато/ако в програмата за редакция на картата не бъде добавено отделно поле за области.

Пояснението в скоби трябва да се добавя, само когато е абсолютно необходимо.

Съкращения на областите

Съкращенията не са официални, а се ползват за нуждите на настоящия проект.

Бл - Благоевград
Бс - Бургас
Вн - Варна
ВТ - Велико Търново
Вд - Видин
Вц - Враца
Гб - Габрово
Дч - Добрич
Кж - Кърджали
Кн - Кюстендил
Лч - Ловеч
Мн - Монтана
Пз - Пазарджик
Пк - Перник
Пл - Плевен
Пд - Пловдив
Рз - Разград
Рс - Русе
Сс - Силистра
Сл - Сливен
См - Смолян
Сф - Софийска област
СЗ - Стара Загора
Тщ - Търговище
Хс - Хасково
Шм - Шумен
Яб - Ямбол


Правопис на имената

Нарицателни имена, които служат за собствени имена, като "Малък чардак", "Малък извор", "Две могили", "Черно море", "Горна баня" и т.н., се пишат с главна начална буква, за разлика от собствените имена, като "Мало Конаре", "Граф Игнатиево", "Стара Загора" и т.н. Моля проверявайте правописа на имената на населените места в Уикипедия.

Имена на улици

Моля поставяйте представки на имената на улиците, напр: ул. Иван Вазов, бул. Брюксел. Това помага при различаване на улиците от другите географски обекти в мобилното приложение и в резултатите от търсенето, както и придава яснота на адресите на "Местата".

Имена на републикански пътища

За имена на републиканските пътища използвайте официалната номерация на пътната мрежа в Република България. Пътища I клас са номерирани от I-1 до I-9, пътища II клас са номерирани от II-11 до II-99, пътища III клас са номерирани от III-101 до III-999 и от III-1001 до III-9999.

Когато един път е с няколко номерации, за главно име използвайте най-старшия номер (или този който е показан на пътните табели), а другите номера сложете в полетата за "друго име".

Когато републикански път минава през населено място, сложете името на улицата като главно име, а номерацията на пътя - в полето за "друго име". При преминаване през малките населени места, републиканските пътища запазват вида си.

Понастоящем картата на Waze не може да показва едновременно няколко номерации на един и същ път.

Справки