Разклонения и кръгови кръстовища

From Wazeopedia

Revision as of 07:31, 7 February 2014 by Bgarch (talk | contribs) (Created page with "=== Въведение === * Моля прочетете Ръководството за кръстовища, когат...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Въведение

Кръстовища

Като цяло кръстовищата трябва да бъдат чертани възможно най-просто. Т-образните кръстовища и кръстообразните кръстовища е добре да бъдат чертани с единични двупосочни сегменти, свързани в една точка. Само когато има големи разклони или ограничения в кръстовищата, може да се използва по-сложна схема.

Ukjunction1.jpg Ukjunction2.jpg

Кръгови кръстовища

Кръговите кръстовища трябва да бъдат чертани възможно най-просто - с единични двупосочни сегменти за всеки път. Много от пътищата имат разклонение в края си за влизане и излизане от кръговото кръстовище, които не са необходими. Ако имате възможност, моля, премахвайте ги, когато преправяте кръговото.

Ukroundabout1.png Ukroundabout2.png Ukroundabout3.png


Стъпки за преправяне на кръгово кръстовище:

 • Изтрийте кръгът и еднопосочните "V"-сегменти
 • Начертайте главните двупосочни сегменти към центъра
 • Начертайте новото кръгово

Малките и мини-кръговите кръстовища трябва да бъдат начертани възможно най-големи. Всички кръгови с радиус по-малък от 10 м, няма да бъдат видими в клиентската програма, затова се опитайте да ги докарате до този размер.

За правилна навигация, кръговите кръстовища не трябва да имат имена - когато клиентът се движи по сегмент без име, в инструкциите се използва името на следващия сегмент.

Обичайни проблеми с кръговите кръстовища:

 • Ако кръговото няма точка в центъра си или символите === по края си, тогава това не е правилно кръгово кръстовище. Клиентската програма ще съобщава "дръжте вляво" и "дръжте вдясно", вместо "вземете n-тия изход". Тези точки трябва да бъдат изтрити и преправени.
 • Ако един входен и един изходен сегмент са свързани в една и съща точка на кръговото, изходът няма да се брои, когато се влиза в тази точка. Входните и изходните сегменти трябва винаги да бъдат свързани към различни точки.
 • Понякога клиентската програма съобщава "вземете 0-я изход". Това се предизвиква от невидима точка по или в кръстовището, и може да бъде оправено като се изтрие и преправи цялото кръгово.

Ако кръговото кръстовище има име в действителност, това може да се покаже чрез маркировката "Junction/Interesection", която да запълни кръговото кръстовище. Това обикновено се прилага при големи кръгови кръстовища - по-големи от 30 м.

Маркировката трябва да е привързана към линиите на кръговото кръстовище, за да се осигури точното ѝ пресъздаване в клиентската програма.

UK Roundabout Landmark Example 1.jpg

Вид на кръговото кръстовище

Възможно е в кръговото да се пресичат няколко вида пътища (Streets, Primary Streets, Minor Highway и т.н.)

За да се намали безполезното пренасочване, трябва да внимаваме какъв вид път определяме за кръговото кръстовище. Желанието ни е да намалим наказанието, пораждано от различните видове пътища, но също така и да не направим твърде "привлекателно" самото кръстовище.

Тъй като кръговите кръстовища не са част от пътните възли на нива, няма да обсъждаме Freeway (Автомагистралите). Пътищата, които ни интересуват са (от висш към низш вид): Major Highway, Primary Street, Street. Засега ще смятаме Service Road, Private Road и Parking Lot Road като Street (Улица).

За да определим какъв вид път да използваме за кръговото кръстовище:

 1. Определяме двата пътни сегмента с НАЙ–ВИСШ вид
  1. Ако пътят е раздвоен на два еднопосочни пътя, броим двойката еднопосочни сегменти за един.
  2. Двата старши сегмента могат да бъдат от един и същ или от различен вид.
  3. Ако към кръговото кръстовище е свързана рампа, използваме вида на пътя, към който води рампата.
 2. Избираме ПО-НИЗШИЯ вид от двата пътни сегмента.


Ръководство за вида на Кръговото
Описание Първите 2
(Определящ вид)
Картинка
Street и Primary Street се пресичат в Кръговото, така че са свързани два сегмента Street и два сегмента Primary Street. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr.png
Три сегмента Street и един Primary Street се срещат. Primary Street, Street RdAbt PrSt.png
Един сегмент Street и три Primary Street се срещат. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr3.png
Minor Highway и Major Highway се пресичат, така че имаме по два сегмента от всеки вид. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj.png
Един сегмент Minor Highway и три Major Highway се срещат. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj3.png
Един сегмент Major Highway, два сегмента Primary Streets, и един сегмент Street се срещат. (Може да се смята, че Major Highway започва/свършва в Кръговото.) Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr.png
Един Major Highway, един Minor Highway, и два сегмента Primary Street се срещат. (Ако използваме Primary Street, маршрутизирането ще бъде ощетено при преминаване от Minor Highway към Major Highway.) Major Highway, Minor Highway RdAbt MjMn.png
Два сегмента Street, един Primary Street и един Major Highway се срещат в Кръговото. Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr2.png