Difference between revisions of "Användarhandbok för iPhone"

From Wazeopedia
(Removing all content from page)
 
(16 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
== Svensk användarhandbok för Waze på iPhone (arbete pågår) ==
 
  
 
''Observera:'' Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken används inom parentes i texten. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta [http://waze.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=10528 i den här tråden i forumet].
 
 
==Första gången i Waze?==
 
 
[[Image:WelCsr.png]]
 
 
Första gången som du kör Waze kommer du att guidas genom ett antal sidor som hjälper dig att ställa in Waze ordentligt. Den här användarhandboken kommer att guida dig genom de stegen, och genom alla funktioner som Wazes app för iPhone har.
 
 
----
 
 
==Välj server==
 
 
Om Waze inte kan hitta din nuvarande plats så kommer du bli ombedd att välja en generell plats:
 
[[Image:SeleServ.png]]
 
 
# USA & Kanada.
 
# Israel.
 
# Internationellt (resten av världen).
 
 
Efter att du har valt detta kommer Waze att be dig att välja språk från listan.
 
 
''Tillägg från den engelska versionen:''
 
''Den svenska språkfilen uppdateras med jämna mellanrum, och vi rekommenderar därför att du använder den om du är svensktalande. Trots detta kan det finnas översättningsmissar eller uttryck som inte översatts. Påpeka gärna detta för oss i'' ''[http://waze.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=10528 den här tråden i forumet].''
 
 
[[Image:LangScr.png]]
 
 
Observera att du kan ändra språket senare.
 
 
----
 
 
Nästa steg är att läsa och acceptera användarvillkoren för Waze
 
 
[[Image:TermUsr2.png]] [[Image:TermUsr1.png]]
 
 
== Logga in ==
 
 
Efter att du accepterat användarvillkoren kan du välja mellan att skapa ett nytt konto eller logga in som en befintlig användare.
 
 
[[Image:LoginScr.png]]
 
 
Välj '''Sign up (Registrera)''' för att registrera dig som ny användare, eller '''Get Started (Starta)''' för att använda ett befintligt användarnamn och lösenord(om du skapat ett Waze-konto tidigare).
 
Observera att du också kan använda Waze anonymt. Välj '''Sign up (Registrera)''' på den här sidan för att fortsätta som anonym.
 
 
Om du har glömt ditt lösenord kan du besöka den här sidan och be om att få ditt lösenord återställt: [http://www.waze.com/forgot_password/]
 
 
----
 
 
==== Sign Up (Registrera] ====
 
 
After choosing [[Image:LoginScr.Sign.png]] you will get to this page:
 
 
[[Image:ProfileSign.png]]
 
 
Fill in these fields in order to complete your registration.
 
If you'd like to use waze without creating a user, press the '''skip''' button. You will be able to create a user later on.
 
 
'''NOTE:''' If you choose to use waze as a guest ('''skip'''), you will not be able to use any of the functions in our web page, such as editing your routes on the map and the rest of the set up screens (below) will not be displayed.
 
In which point you will be redirected to the [http://www.waze.com/wiki/index.php/IPhone_User_Manual#Main_Screen main screen].
 
If you decide to create a user later on, the points you accumulate as a guest will be passed on to your account.
 
[[Image:SkipReg.PNG]]
 
 
===== Twitter =====
 
Setting up your twitter account can be done through this screen:
 
[[Image:TwitterReg.png]]
 
 
If you don't have a twitter account, or prefer not to link your waze account with your twitter account, just leave these fields blank and hit '''next'''.
 
 
----
 
 
===== Ping\Chit Chat  =====
 
 
[[Image:PingReg.png]]
 
 
Here you can choose whether you want to receive pings (chit chat) from other wazers. This means other wazers will see your wazer icon with a small chat box, and they will be able to send you direct chit-chats.
 
 
----
 
 
===== Facebook  =====
 
 
[[Image:FacebookReg.png]]
 
 
Waze allows you to connect to Facebook. If you don't have an account, or don't want to link your facebook account with your waze account, choose '''skip'''.
 
If you connect waze with your facebook account, you will be able to see your facebook friends with a special icon on the map, and also compare your waze points and rank with them.
 
 
----
 
 
[[Image:FaceConn.png]]
 
 
----
 
 
[[Image:WelcoSc.png]]
 
 
Your account has been created. Press '''GO''' and start using Waze (if this is your first time using waze, you will see a short guided tour).
 
 
== Main Screen ==
 
 
After running the application, you will see the following screen:
 
 
[[Image:Map_navigation_1st_screen.jpg]]
 
 
----
 
 
===The top of the screen===
 
 
----
 
 
Six different icons will appear on top of the main screen :
 
 
===='''GPS Reception icons ====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:GreenGp.png]]
 
| Cell 1 | connected
 
|-
 
! scope="row" | [[Image:OrangeGp.png]]
 
| Cell 2 | Partial connected
 
|-
 
! scope="row" | [[Image:GreyGp.png]]
 
| No GPS reception.
 
|-
 
|}
 
 
 
====Internet connection====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:ConneGPS.png]]
 
| Cell 1 | Connected to Waze
 
|-
 
! scope="row" | [[Image:OffGPS.png]]
 
| Cell 2 | Not connected to Waze
 
|-
 
|}
 
 
 
====Mood icon====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:MoodIco.png]]
 
| Cell 1 | Here you can decide in which mood do you want to appear in Waze.
 
|-
 
|}
 
 
 
====Groups icon====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:GroupsIco.png]]
 
| Cell 1 | Here you can see all the groups that you are following.
 
|-
 
|}
 
 
 
====Events====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:EventsIco.png]]
 
| Cell 1 | Here you can see all the events that have been reported by your groups, that have been reported on your route or that have been reported near your location.
 
|-
 
|}
 
 
====Turn off icon====
 
 
{| border="1"
 
! scope="col" | [[Image:ExitApp.png]]
 
| Cell 1 | Here, you can turn off the application.
 
|-
 
|}
 
 
----
 
 
===Bottom of the screen===
 
 
----
 
 
Four different buttons will appear on the bottom of the screen:
 
 
[[Image:Btnbtn.png]]
 
 
Pressing the first button [[Image:UomenuIco.png]] will open the next menu:
 
 
[[Image:SecBtnIco.png]]
 
 
----
 
 
===Center of the screen===
 
 
----
 
 
In the center of the screen you will see the map. You can choose to view the map in 2 different modes :
 
 
{| cellpadding="2" style="border: 1px solid darkgray;
 
! width="140" | 3D mode
 
! width="150" | 2D mode
 
|- border="0"
 
| [[Image:3dModIcoFixed.png]]
 
| [[Image:2dModIcoFixed.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
To change between the modes, press [[Image:UomenuIco.png]] and then [[Image:ToolsBtnIco.png]], The following screen will appear:
 
 
[[Image:3dMenu.png]]
 
 
Choose your prefered display.
 
 
----
 
 
====Zoom====
 
 
{| cellpadding="2" style="border: 1px solid darkgray;
 
! width="140" | Zoom Out
 
! width="150" | Zoom In
 
|- border="0" align="center"
 
| [[Image:ZoomOutIco.png]]
 
| [[Image:ZoomInIco.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
Tap once on the screen in order to bring up the '''zoom in''' / '''zoom out''' buttons:
 
 
[[Image:ScreenZoom.PNG]]
 
 
 
----
 
 
=== Events ===
 
 
----
 
 
To report an event press [[Image:ReportBtn.png]] The following screen will appear:
 
 
[[Image:ReportEventMwenu.png]]
 
 
'''Note''': This screen will appear only if you have GPS reception and Internet connection.
 
 
You can choose to report the following events:
 
 
[[#Police| Police]]
 
 
[[#Traffic Jam| Traffic Jam]]
 
 
[[#Accidents| Accidents]]
 
 
[[#Hazard| Hazard]]
 
 
[[#Speed cam| Speed cam]]
 
 
[[#Chit Chats| Chit Chats]]
 
 
[[#Updated Map| Updated Map]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:PoliceIco.png]] Police ====
 
 
 
You can add a description to the event, set its direction, add a picture of it, and record a message.<br/>
 
[[Image:Police.PNG]]
 
 
<br/>
 
In order to record a message, just press the "Record" button in the top right corner, and you will be able to record a message in 3 seconds:<br/>
 
[[Image:PoliceRecording.PNG|432px|324px]]
 
 
 
You are recording!, <br/>
 
'''Remember: you have only 10 seconds.'''<br/>
 
[[Image:PoliceRecording2.PNG|432px|324px]]
 
 
 
In order to add a picture you can press the "Take a Picture" button, you can also send the report to one of your groups.
 
 
[[Image:PolicePictureAdded.PNG]][[Image:PoliceGroupselected.PNG]]
 
 
In order to send the report press "Send"<br/>
 
<br/>
 
[[Image:PoliceSending.PNG]]
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:TrafficIco.png]] Traffic Jam ====
 
 
[[Image:TrafficJam.PNG]]
 
 
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
 
<br/>
 
[[Image:TrafficJam2.PNG]]
 
 
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:AccodentsIco.png]] Accidents ====
 
 
[[Image:Accident.PNG]]
 
 
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
 
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:HazardIco.png]] Hazard ====
 
 
[[Image:Hazard.PNG]]
 
 
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
 
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:SpeedIco.png]] Speed cam ====
 
 
You can add a speed camera alert.
 
 
[[Image:Speedcam.PNG]]
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:ChitIco.png]] Chit Chats ====
 
 
[[Image:Chitchat.PNG]]
 
 
You can add a description to the event, decide its direction, record a message, add a picture, and send it to one of your groups.
 
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== [[Image:UpdateIco.png]] Updated Map ====
 
 
[[Image:UpdateMemu.png]]
 
 
In this menu you can record new roads, update details and report map problems.
 
 
[[#Record New Roads| Record New Roads]]
 
 
[[#Update Details| Update Details]]
 
 
[[#Report Map Problem| Report Map Problem]]
 
 
 
[[#Events| Back to Events]]
 
 
----
 
 
==== Record New Roads ====
 
 
Choosing [[Image:RecordnewRoadsIco.png]] will change your icon to a small steam-roller and allow you to record a new road.
 
 
to stop recording just click on the steam-roller icon [[Image:TrackIco.PNG]]
 
 
[[Image:RecordMenu.PNG]]
 
 
 
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
 
 
----
 
 
==== Update Details ====
 
 
Choose [[Image:UpdateHouseIco.png]] to update house numbers.
 
 
 
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
 
 
----
 
 
==== Report Map Problem ====
 
 
Choose [[Image:ReportMapProb.png]] to report a problem with a description:
 
 
 
[[Image:ReportMapProbMenu.png]]
 
 
Please submit as much detail about the problem you are experiencing so that the manager of the area you are in can solve the problem without having to request additional information.
 
 
Please do not submit errors with the client software such as sound problems, GPS reception issues, etc.
 
 
Choose [[Image:SendIco.png]] to send the report.
 
 
'''Attention''': you won't be able to report without GPS reception or 3G/ WIFI connection!
 
 
 
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
 
 
----
 
 
== SETTINGS MENU ==
 
 
To access the Settings menu click the [[Image:UomenuIco.png]] button in the bottom menu of the main screen.
 
 
[[Image:SecBtnIco.png]]
 
 
 
Then click the [[Image:SettingsIco.png]] button:
 
 
[[Image:SettingsMenu2.png]]
 
 
The Settings Menu will appear:
 
 
[[Image:WazeSettingsMenu.png]]
 
 
----
 
 
=== Quick Actions ===
 
 
----
 
 
==== Navigation guidance  ====
 
 
Here you can select to turn on/off the Navigation guidance, which is the spoken instructions for turns and intersections. This is the same setting which appears as "Mute" and "Unmute" on the main navigation screen pop-up menu when you tap on the navigation bar.
 
 
[[Image:NavGuidIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
==== Display ====
 
 
Here you can switch between 2D / 3D view.
 
 
[[Image:TwoDthreeDIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
====Light====
 
 
Here you can switch between Day/ Night light mode Manually.
 
 
[[Image:LightIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
===Music Player===
 
 
Here you can turn on the music player.
 
 
[[Image:MusicIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
===Settings===
 
 
----
 
 
More features in the settings menu:
 
 
[[Image:Settings1.PNG]]
 
 
----
 
 
====General====
 
 
 
Tap [[Image:GeneralIco.png]] :
 
 
[[Image:123.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Language=====
 
 
Here you can change your prefered language.
 
 
[[Image:LangIco.png]]
 
 
[[Image:LangIcoMenu.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Prompts=====
 
 
Here you can change the navigation commands' language.
 
 
[[Image:PromptsIco.png]]
 
 
 
[[Image:PromIcoMenu.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Measurement System=====
 
 
Here you can switch between Meters/ Miles.
 
 
[[Image:MeasureIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Clock=====
 
 
Here you can switch between 24 or 12 hours clock.
 
 
[[Image:24ClockIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Auto Zoom=====
 
 
by default it's "According to speed", so the map will zoom in and out, while navigating, depending on your speed. You can also select "According to distance", so the map will zoom in and out depending on the distance to your next decision point (e.g. place where you have to turn). You can disable this feature by selecting "No".
 
 
[[Image:2.PNG]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Show Points Ticker=====
 
 
Here you can turn on\off  the points ticker.
 
 
[[Image:ShowPointsIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Back Light On=====
 
 
Here you can turn on\off the back light.
 
 
[[Image:BacklightIco.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Auto-Learns Routes=====
 
 
Here you can turn on\off the auto-learn routes mode.
 
 
[[Image:AutoRoutICO.png]]
 
 
----
 
 
=====Always Play Sound to Speaker=====
 
 
In case you use a Bluetooth device or other headset, you can choose to play the Waze's guidance sounds only through the phone speaker by selecting "on". The other option is to transfer the sounds to the Bluetooth/headset. 
 
 
[[Image:Image.png]]
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Events Radius=====
 
 
[[Image:EventsRad2.png]]
 
 
Here you can select the range which you'll receive events notifications during your ride.
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
=====Notifications=====
 
 
[[Image:NotifiC.png]]
 
 
Here you can select the types of notifications you will receive.
 
 
 
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
 
 
----
 
 
==== Profile ====
 
 
[[Image:ProfileSc.png]]
 
 
Here you can sign in with a different user, select your privacy settings and sign into 3 different social networks.
 
 
----
 
 
=====[[Image:PrivIco.png]] Privacy=====
 
 
[[Image:PrivaCyScr.png]]
 
 
Here you can set up your privacy settings, such as Nickname, FB/Twitter details, etc.
 
 
 
[[#Profile| Back To profile]]
 
 
----
 
 
[[#Show me as| Show me as]]
 
 
----
 
 
======Show Facebook Details======
 
 
----
 
 
[[#My FB name| My FB name]]
 
 
[[#My FB picture| My FB picture]]
 
 
[[#My Facebook profile link| My profile link]]
 
 
----
 
 
======Show Twitter Details======
 
 
----
 
 
[[#My Twitter link| My profile link]]
 
 
----
 
 
======Show me as======
 
 
Here you can select to show your Nickname or stay anonymous.
 
 
[[Image:PrivShowMeAs.png]]
 
 
 
[[#Privacy| Back to Privacy Menu]]
 
 
----
 
 
'''My FB name'''
 
 
Here you can choose whether your Facebook name will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.
 
 
[[Image:FBshowName.png]]
 
 
 
[[#Privacy| Back to Privacy Menu]]
 
 
----
 
 
'''My FB picture'''
 
 
Here you can choose whether your Facebook picture will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.
 
 
[[Image:FBshowPic.png]]
 
 
----
 
 
'''My Facebook profile link'''
 
 
----
 
 
 
Here you can choose whether a link to your Facebook profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.
 
 
[[Image:FBshowProf.png]]
 
 
 
[[#Privacy| Back to Privacy Menu]]
 
 
----
 
 
====My Twitter link====
 
 
Here you can choose whether a link to your Twitter profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.
 
 
[[Image:TwitShowProf.png]]
 
 
 
[[#Privacy| Back to Privacy Menu]]
 
 
----
 
 
=====Twitter Account=====
 
 
----
 
 
[[Image:TwitterAccounT.png]]
 
 
Here you can sign in to your Twitter account and set up different settings.
 
 
 
[[#Profile| Back to Profile Menu]]
 
 
 
----
 
 
=====Facebook Account=====
 
 
----
 
 
[[Image:FacebookAccount.png]]
 
 
Here you can sign in to your Facebook account and set up different settings.
 
 
 
[[#Profile| Back to Profile Menu]]
 
 
----
 
 
=====Foursquare Account=====
 
 
----
 
 
[[Image:FourSquareAccount.png]]
 
 
Here you can sign in to your Foursquare account and set up different settings.
 
 
 
[[#Profile| Back to Profile Menu]]
 
 
====[[Image:MapsEDR.png]] Map====
 
 
----
 
 
General Map Settings menu:
 
 
[[Image:MapsMenuGTR.png]]
 
 
Here you can set up your map settings, like colors and events to appear on the map.
 
 
----
 
 
=====Maps color scheme=====
 
 
Tapping the “Map color scheme” button, will open the following screen:
 
 
[[Image:ColorScheme.png]]
 
 
Here you can select your map color.
 
----
 
 
====[[Image:DataUser.png]] Data Usage====
 
 
[[Image:DataUs.png]]
 
 
Here you can set up the data usage settings.
 
 
----
 
 
====[[Image:RoutingIco.png]] Routing ====
 
 
[[Image:RoutingMenu.png]]
 
 
Here you can set up your Routing preferences:
 
Choosing between Fastest/Shortest route, selecting whether to include dirt roads in your navigation, minimizing turns, avoiding highways and preferring cookie munching (in roads without connectivity).
 
 
{| cellpadding="2" style="border: 1px solid darkgray;
 
! width="140" | Type
 
! width="150" | Dirt roads
 
|- border="0"
 
| [[Image:TypeRou.png]]
 
| [[Image:DirtRou.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
----
 
 
====[[Image:Gr123.png]] Groups ====
 
 
Here you can set up yours preferences for pop-up reports and groups icons.
 
 
[[Image:GrMenu.png]]
 
 
{| cellpadding="2" style="border: 1px solid darkgray;
 
! width="140" | Pop-up reports
 
! width="150" | Waze group icons
 
|- border="0"
 
| [[Image:PopRep.png]]
 
| [[Image:WazeGrIcon.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
----
 
 
====[[Image:SpreadWor.png]] Spread the word ====
 
 
[[Image:SpreadWor1.png]]
 
 
Here you can share the application with your friends and write a review about Waze in Apple Store\Chomp.
 
 
 
'''NOTE''': Reviewing Waze on Apple store, will close the application.
 
 
----
 
 
====[[Image:AboutIco.png]] Help/ About====
 
 
[[Image:HelpAboutMenu.png]]
 
 
Here you can get supportive information about the Waze and send logs when needed.
 
 
----
 
 
== Groups ==
 
 
Tap on the [[Image:6eng.png]] button from the bottom menu.
 
 
[[Image:5eng.png]]
 
 
Then tap on the "Groups" button.
 
 
[[Image:GrMainMenu.png]]
 
 
----
 
 
=== Create Group ===
 
 
Tap on [[Image:CreateGrNew.png]] to create a new group.
 
 
*[[Image:CreateGrMEnu.png]]
 
*[[#Adding Icon| Adding Icon]]
 
*[[#Group Name| Group Name]]
 
*[[#Group Twitter Account| Group Twitter Account]]
 
*[[#Group Facebook Fan Page| Group Facebook Fan Page]]
 
 
----
 
 
==== Adding Icon====
 
 
Tap on [[Image:AddnewIco.png]] to add a new Icon for the group:
 
 
[[Image:NewIcoMenu.png]]
 
 
----
 
 
====Group Name====
 
 
[[Image:GrName.png]]
 
 
Here you can select a name for the group.
 
 
'''Note! once you select a name, you can't change it. The name is permanent.
 
 
----
 
 
====Group Twitter Account====
 
 
Tap on [[Image:GrTwitterACT.png]] to keep your group connected to Twitter.
 
 
[[Image:GrTwitterACTMenu.png]]
 
 
----
 
 
====Group Facebook Fan Page====
 
 
Tap on [[Image:GrFaceBACTMenu.png]] to keep your group connected to Facebook.
 
 
[[Image:GrFaceBACTMenu2.png]]
 
 
----
 
 
Tap on [[Image:CreaGrp.png]] to finish creating the group.
 
 
=== Joining to existing Group ===
 
 
You can search for a group by taping on the icon [[Image:SearchIco.png]]
 
 
To join a group just tap on the [[Image:PlusIco.png]] icon.
 
The following message will appear:
 
 
[[Image:AddGrp.png]]
 
 
To quit a group you've joined to, tap on the [[Image:MinusIco.png]] button.
 
The following message will appear:
 
 
[[Image:QuitGrp2.png]]
 
 
----
 
 
'''Additional Info'''
 
 
By tapping on the name of the group, for example:
 
 
[[Image:NameOfGrp.png]]
 
 
You will get additional info about this group:
 
 
[[Image:AdditioGrpInfo.png]]
 
 
- Number of members.
 
 
- New Users.
 
 
- New Reports.
 
 
- Facebook account.
 
 
- Twitter Account.
 
 
- The Owner of the group.
 
 
- When the group was created.
 
 
By tapping on the members button [[Image:UserInGrp.png]] you will see all the members of this group:
 
 
[[Image:NumbersUsersGRP.png]]
 
 
To join the group, click the [[Image:JoinGRPIco.png]] button.
 
 
----
 
 
=== Main Group ===
 
 
To set a group as your main group, tap on MINE tab to see the groups that you are following and tap on the gray star [[Image:StarGr.png]]
 
 
[[Image:StarGrMenu.png]]
 
 
To cancel main group, tap on the yellow star [[Image:YellowStar.png]]
 
 
----
 
 
=== Edit Your Group ===
 
 
In order to edit a group that you've created, tap on [[Image:MineGrp.png]]
 
and select your group [[Image:MyGrp.png]].
 
You will see your group info:
 
 
[[Image:MyGRPmenu.png]]
 
 
In Order to edit tap on [[Image:EditBtnGrp.png]]
 
 
[[Image:EditGrpMenu2.png]]
 
 
Here you can [[#Adding Icon| Change Icon]], Description, [[#Group Twitter Account| Group Twitter Account]], [[#Group Facebook Fan Page| Group Facebook Fan Page]].
 
 
Tap "save" to save your changes.
 
 
----
 
 
==Navigation==
 
 
In order to navigate tap on [[Image:DriveTobtn.png]] button from the bottom menu
 
 
[[Image:Btnbtn.png]]
 
 
The Drive To Menu will appear:
 
 
[[Image:DrivetoMenu.png]]
 
 
[[#My Favorites| My Favorites]]
 
 
[[#Recent Searches| Recent Searches]]
 
 
[[#Saved locations| Saved locations]]
 
 
[[#Contacts| Contacts]]
 
 
----
 
 
===[[Image:StarFav.png]] My Favorites ===
 
 
In order to add an address/place to your favorites, first search for one, using the search bar.
 
 
[[Image:SearchBarIco.png]]
 
 
[[Image:SearchText.png]]
 
 
[[Image:DriveToSearch.png]]
 
 
Tapping on [[Image:ArrowNext.png]] will open these options:
 
 
[[Image:NavigateToMenu.png]]
 
 
Select whether to Navigate to the destination, show the destination on the map, or add it to your favorites.
 
 
After selecting '''Add to Favorites''', enter a name for it.
 
 
[[Image:GiveAname.png]]
 
 
to save tap on [[Image:DoneBTNMenu.png]]
 
 
----
 
 
===[[Image:RecentSearch.png]] Recent Searches ===
 
Here you can view your recent searches
 
 
[[Image:RecentSearches.png]]
 
 
Tapping on [[Image:ArrowNext.png]] will open these options :
 
 
[[Image:OptionNavMemu.png]]
 
 
Select between:
 
 
{|border="1"
 
|-align="left"
 
! scope="col" | '''Drive'''
 
| Cell 1 | drive to the location.
 
|-align="left"
 
! scope="row" | '''Show on map'''
 
| Cell 2 | show the location on the map.
 
|- align="left"
 
! scope="row" | '''Delete'''
 
| Cell 3 | to delete the location from the resent searches menu.
 
|- align="left"
 
! scope="row" | '''Add to favorites'''
 
| Cell 4 | add the location to favorite menu.
 
|- align="left"
 
|}
 
 
----
 
 
===[[Image:SavedLoc.png]] Saved locations ===
 
 
In order to save a location, tap on the location on map for a few seconds and a pop up menu will open.
 
 
Select [[Image:SaveLocIco.png]]
 
 
Enter a name for the location.
 
 
[[Image:ChooseNameLoc.png]]
 
 
Tap [[Image:SaveIco.png]] to add the location to your Saved Locations.
 
 
[[Image:ReMenufin.png]]
 
 
----
 
 
=== Delete Location from Favorites/ Saved Locations ===
 
 
Select the location you want to delete from your Favorites or Saved Locations and tap on  [[Image:ArrowNext.png]]
 
 
{| cellpadding="2" style="border: 1px solid darkgray;
 
! width="140" | Favorites
 
! width="150" | Saved Locations
 
|- border="0"
 
| [[Image:OptionMenuDelete.png]]
 
| [[Image:OptionMenuDeleteSaved.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
Select '''Delete''' to remove the location.
 
 
----
 
 
===[[Image:ContactIco.png]]  Contacts ===
 
 
== Search Address ==
 
 
Tap on the search bar to search address or place [[Image:SearchBarIco.png]]
 
 
[[Image:SearchForAddr.png]]
 
 
Tap on [[Image:SearchIconBar.png]]
 
 
[[Image:ResSearchMen.png]]
 
 
 
[[Image:RouteFound.png]]
 
 
Select '''Drive''' or '''Alternatives'''.
 
 
----
 
 
==== Alternatives ====
 
 
Here you will find alternatives routes for your destination (the routes differ in time and distance):
 
 
[[Image:AlterRouMenu.png]]
 
 
You can compare them visually by tapping on [[Image:CompareIco.png]]
 
 
{|border="1"
 
|-align="center"
 
! scope="col" | Route 1
 
| Cell 1 | '''Route 2'''
 
|-align="center"
 
! scope="row" | [[Image:CompareVis1.png]]
 
| Cell 2 | [[Image:CompareVis2.png]]
 
|- align="center"
 
! scope="row" | Route 3
 
| Cell 3 | '''All Together'''
 
|- align="center"
 
! scope="row" | [[Image:CompareVis3.png]]
 
| Cell 4 | [[Image:CompareVisAll.png]]
 
|- align="center"
 
|}
 
 
 
To see the navigation list, tap on [[Image:GreenBtnMenu.png]]
 
 
[[Image:GreenBtnMenu2.png]]
 
 
A pop up menu will appear:
 
 
[[Image:GreenBtnMenu2Pop.png]]
 
 
Select "Navigation list"
 
 
[[Image:NavigationList2.png]]
 
 
----
 
 
==== How to stop Navigation ====
 
 
To stop the navigation tap on [[Image:GreenBtnMenu.png]]
 
 
[[Image:GreenBtnMenu2.png]]
 
 
A pop up menu will appear:
 
 
[[Image:GreenBtnMenu2Pop.png]]
 
 
Select [[Image:StopNavigation.png]]
 
 
----
 
''
 

Latest revision as of 12:37, 5 August 2012