Användarhandbok för iPhone

From Wazeopedia

Contents

Svensk användarhandbok för Waze på iPhone (arbete pågår)

Observera: Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken används inom parentes i texten. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta i den här tråden i forumet.

Första gången i Waze?

WelCsr.png

Första gången som du kör Waze kommer du att guidas genom ett antal sidor som hjälper dig att ställa in Waze ordentligt. Den här användarhandboken kommer att guida dig genom de stegen, och genom alla funktioner som Wazes app för iPhone har.


Välj server

Om Waze inte kan hitta din nuvarande plats så kommer du bli ombedd att välja en generell plats: SeleServ.png

  1. USA & Kanada.
  2. Israel.
  3. Internationellt (resten av världen).

Efter att du har valt detta kommer Waze att be dig att välja språk från listan.

Tillägg från den engelska versionen: Den svenska språkfilen uppdateras med jämna mellanrum, och vi rekommenderar därför att du använder den om du är svensktalande. Trots detta kan det finnas översättningsmissar eller uttryck som inte översatts. Påpeka gärna detta för oss i den här tråden i forumet.

LangScr.png

Observera att du kan ändra språket senare.


Nästa steg är att läsa och acceptera användarvillkoren för Waze

TermUsr2.png TermUsr1.png

Logga in

Efter att du accepterat användarvillkoren kan du välja mellan att skapa ett nytt konto eller logga in som en befintlig användare.

LoginScr.png

Välj Sign up (Registrera) för att registrera dig som ny användare, eller Get Started (Starta) för att använda ett befintligt användarnamn och lösenord(om du skapat ett Waze-konto tidigare). Observera att du också kan använda Waze anonymt. Välj Sign up (Registrera) på den här sidan för att fortsätta som anonym.

Om du har glömt ditt lösenord kan du besöka den här sidan och be om att få ditt lösenord återställt: [1]


Sign Up (Registrera]

After choosing LoginScr.Sign.png you will get to this page:

ProfileSign.png

Fill in these fields in order to complete your registration. If you'd like to use waze without creating a user, press the skip button. You will be able to create a user later on.

NOTE: If you choose to use waze as a guest (skip), you will not be able to use any of the functions in our web page, such as editing your routes on the map and the rest of the set up screens (below) will not be displayed. In which point you will be redirected to the main screen. If you decide to create a user later on, the points you accumulate as a guest will be passed on to your account. SkipReg.PNG

Twitter

Setting up your twitter account can be done through this screen: TwitterReg.png

If you don't have a twitter account, or prefer not to link your waze account with your twitter account, just leave these fields blank and hit next.


Ping\Chit Chat

PingReg.png

Here you can choose whether you want to receive pings (chit chat) from other wazers. This means other wazers will see your wazer icon with a small chat box, and they will be able to send you direct chit-chats.


Facebook

FacebookReg.png

Waze allows you to connect to Facebook. If you don't have an account, or don't want to link your facebook account with your waze account, choose skip. If you connect waze with your facebook account, you will be able to see your facebook friends with a special icon on the map, and also compare your waze points and rank with them.


FaceConn.png


WelcoSc.png

Your account has been created. Press GO and start using Waze (if this is your first time using waze, you will see a short guided tour).

Main Screen

After running the application, you will see the following screen:

Map navigation 1st screen.jpg


The top of the screen


Six different icons will appear on top of the main screen :

GPS Reception icons

GreenGp.png connected
OrangeGp.png Partial connected
GreyGp.png No GPS reception.


Internet connection

ConneGPS.png Connected to Waze
OffGPS.png Not connected to Waze


Mood icon

MoodIco.png Here you can decide in which mood do you want to appear in Waze.


Groups icon

GroupsIco.png Here you can see all the groups that you are following.


Events

EventsIco.png Here you can see all the events that have been reported by your groups, that have been reported on your route or that have been reported near your location.

Turn off icon

ExitApp.png Here, you can turn off the application.

Bottom of the screen


Four different buttons will appear on the bottom of the screen:

Btnbtn.png

Pressing the first button UomenuIco.png will open the next menu:

SecBtnIco.png


Center of the screen


In the center of the screen you will see the map. You can choose to view the map in 2 different modes :

3D mode 2D mode
3dModIcoFixed.png 2dModIcoFixed.png

To change between the modes, press UomenuIco.png and then ToolsBtnIco.png, The following screen will appear:

3dMenu.png

Choose your prefered display.


Zoom

Zoom Out Zoom In
ZoomOutIco.png ZoomInIco.png

Tap once on the screen in order to bring up the zoom in / zoom out buttons:

ScreenZoom.PNGEvents


To report an event press ReportBtn.png The following screen will appear:

ReportEventMwenu.png

Note: This screen will appear only if you have GPS reception and Internet connection.

You can choose to report the following events:

Police

Traffic Jam

Accidents

Hazard

Speed cam

Chit Chats

Updated Map


PoliceIco.png Police

You can add a description to the event, set its direction, add a picture of it, and record a message.
Police.PNG


In order to record a message, just press the "Record" button in the top right corner, and you will be able to record a message in 3 seconds:
PoliceRecording.PNG


You are recording!,
Remember: you have only 10 seconds.
PoliceRecording2.PNG


In order to add a picture you can press the "Take a Picture" button, you can also send the report to one of your groups.

PolicePictureAdded.PNGPoliceGroupselected.PNG

In order to send the report press "Send"

PoliceSending.PNG

Back to Events


TrafficIco.png Traffic Jam

TrafficJam.PNG

You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
TrafficJam2.PNG


Back to Events


AccodentsIco.png Accidents

Accident.PNG

You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.


Back to Events


HazardIco.png Hazard

Hazard.PNG

You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.


Back to Events


SpeedIco.png Speed cam

You can add a speed camera alert.

Speedcam.PNG

Back to Events


ChitIco.png Chit Chats

Chitchat.PNG

You can add a description to the event, decide its direction, record a message, add a picture, and send it to one of your groups.


Back to Events


UpdateIco.png Updated Map

UpdateMemu.png

In this menu you can record new roads, update details and report map problems.

Record New Roads

Update Details

Report Map Problem


Back to Events


Record New Roads

Choosing RecordnewRoadsIco.png will change your icon to a small steam-roller and allow you to record a new road.

to stop recording just click on the steam-roller icon TrackIco.PNG

RecordMenu.PNG


Back to Updated Map


Update Details

Choose UpdateHouseIco.png to update house numbers.


Back to Updated Map


Report Map Problem

Choose ReportMapProb.png to report a problem with a description:


ReportMapProbMenu.png

Please submit as much detail about the problem you are experiencing so that the manager of the area you are in can solve the problem without having to request additional information.

Please do not submit errors with the client software such as sound problems, GPS reception issues, etc.

Choose SendIco.png to send the report.

Attention: you won't be able to report without GPS reception or 3G/ WIFI connection!


Back to Updated Map


SETTINGS MENU

To access the Settings menu click the UomenuIco.png button in the bottom menu of the main screen.

SecBtnIco.png


Then click the SettingsIco.png button:

SettingsMenu2.png

The Settings Menu will appear:

WazeSettingsMenu.png


Quick Actions


Navigation guidance

Here you can select to turn on/off the Navigation guidance, which is the spoken instructions for turns and intersections. This is the same setting which appears as "Mute" and "Unmute" on the main navigation screen pop-up menu when you tap on the navigation bar.

NavGuidIco.png


Back to Settings Menu


Display

Here you can switch between 2D / 3D view.

TwoDthreeDIco.png


Back to Settings Menu


Light

Here you can switch between Day/ Night light mode Manually.

LightIco.png


Back to Settings Menu


Music Player

Here you can turn on the music player.

MusicIco.png


Back to Settings Menu


Settings


More features in the settings menu:

Settings1.PNG


General

Tap GeneralIco.png :

123.png


Back to Settings Menu


Language

Here you can change your prefered language.

LangIco.png

LangIcoMenu.png


Back to Settings Menu


Prompts

Here you can change the navigation commands' language.

PromptsIco.png


PromIcoMenu.png


Back to Settings Menu


Measurement System

Here you can switch between Meters/ Miles.

MeasureIco.png


Back to Settings Menu


Clock

Here you can switch between 24 or 12 hours clock.

24ClockIco.png


Back to Settings Menu


Auto Zoom

by default it's "According to speed", so the map will zoom in and out, while navigating, depending on your speed. You can also select "According to distance", so the map will zoom in and out depending on the distance to your next decision point (e.g. place where you have to turn). You can disable this feature by selecting "No".

2.PNG


Back to Settings Menu


Show Points Ticker

Here you can turn on\off the points ticker.

ShowPointsIco.png


Back to Settings Menu


Back Light On

Here you can turn on\off the back light.

BacklightIco.png


Back to Settings Menu


Auto-Learns Routes

Here you can turn on\off the auto-learn routes mode.

AutoRoutICO.png


Always Play Sound to Speaker

In case you use a Bluetooth device or other headset, you can choose to play the Waze's guidance sounds only through the phone speaker by selecting "on". The other option is to transfer the sounds to the Bluetooth/headset.

Image.png


Back to Settings Menu


Events Radius

EventsRad2.png

Here you can select the range which you'll receive events notifications during your ride.


Back to Settings Menu


Notifications

NotifiC.png

Here you can select the types of notifications you will receive.


Back to Settings Menu


Profile

ProfileSc.png

Here you can sign in with a different user, select your privacy settings and sign into 3 different social networks.


PrivIco.png Privacy

PrivaCyScr.png

Here you can set up your privacy settings, such as Nickname, FB/Twitter details, etc.


Back To profile


Show me as


Show Facebook Details

My FB name

My FB picture

My profile link


Show Twitter Details

My profile link


Show me as

Here you can select to show your Nickname or stay anonymous.

PrivShowMeAs.png


Back to Privacy Menu


My FB name

Here you can choose whether your Facebook name will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowName.png


Back to Privacy Menu


My FB picture

Here you can choose whether your Facebook picture will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowPic.png


My Facebook profile linkHere you can choose whether a link to your Facebook profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowProf.png


Back to Privacy Menu


My Twitter link

Here you can choose whether a link to your Twitter profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

TwitShowProf.png


Back to Privacy Menu


Twitter Account

TwitterAccounT.png

Here you can sign in to your Twitter account and set up different settings.


Back to Profile MenuFacebook Account

FacebookAccount.png

Here you can sign in to your Facebook account and set up different settings.


Back to Profile Menu


Foursquare Account

FourSquareAccount.png

Here you can sign in to your Foursquare account and set up different settings.


Back to Profile Menu

MapsEDR.png Map


General Map Settings menu:

MapsMenuGTR.png

Here you can set up your map settings, like colors and events to appear on the map.


Maps color scheme

Tapping the “Map color scheme” button, will open the following screen:

ColorScheme.png

Here you can select your map color.


DataUser.png Data Usage

DataUs.png

Here you can set up the data usage settings.


RoutingIco.png Routing

RoutingMenu.png

Here you can set up your Routing preferences: Choosing between Fastest/Shortest route, selecting whether to include dirt roads in your navigation, minimizing turns, avoiding highways and preferring cookie munching (in roads without connectivity).

Type Dirt roads
TypeRou.png DirtRou.png

Gr123.png Groups

Here you can set up yours preferences for pop-up reports and groups icons.

GrMenu.png

Pop-up reports Waze group icons
PopRep.png WazeGrIcon.png

SpreadWor.png Spread the word

SpreadWor1.png

Here you can share the application with your friends and write a review about Waze in Apple Store\Chomp.


NOTE: Reviewing Waze on Apple store, will close the application.


AboutIco.png Help/ About

HelpAboutMenu.png

Here you can get supportive information about the Waze and send logs when needed.


Groups

Tap on the 6eng.png button from the bottom menu.

5eng.png

Then tap on the "Groups" button.

GrMainMenu.png


Create Group

Tap on CreateGrNew.png to create a new group.


Adding Icon

Tap on AddnewIco.png to add a new Icon for the group:

NewIcoMenu.png


Group Name

GrName.png

Here you can select a name for the group.

Note! once you select a name, you can't change it. The name is permanent.


Group Twitter Account

Tap on GrTwitterACT.png to keep your group connected to Twitter.

GrTwitterACTMenu.png


Group Facebook Fan Page

Tap on GrFaceBACTMenu.png to keep your group connected to Facebook.

GrFaceBACTMenu2.png


Tap on CreaGrp.png to finish creating the group.

Joining to existing Group

You can search for a group by taping on the icon SearchIco.png

To join a group just tap on the PlusIco.png icon. The following message will appear:

AddGrp.png

To quit a group you've joined to, tap on the MinusIco.png button. The following message will appear:

QuitGrp2.png


Additional Info

By tapping on the name of the group, for example:

NameOfGrp.png

You will get additional info about this group:

AdditioGrpInfo.png

- Number of members.

- New Users.

- New Reports.

- Facebook account.

- Twitter Account.

- The Owner of the group.

- When the group was created.

By tapping on the members button UserInGrp.png you will see all the members of this group:

NumbersUsersGRP.png

To join the group, click the JoinGRPIco.png button.


Main Group

To set a group as your main group, tap on MINE tab to see the groups that you are following and tap on the gray star StarGr.png

StarGrMenu.png

To cancel main group, tap on the yellow star YellowStar.png


Edit Your Group

In order to edit a group that you've created, tap on MineGrp.png and select your group MyGrp.png. You will see your group info:

MyGRPmenu.png

In Order to edit tap on EditBtnGrp.png

EditGrpMenu2.png

Here you can Change Icon, Description, Group Twitter Account, Group Facebook Fan Page.

Tap "save" to save your changes.


Navigation

In order to navigate tap on DriveTobtn.png button from the bottom menu

Btnbtn.png

The Drive To Menu will appear:

DrivetoMenu.png

My Favorites

Recent Searches

Saved locations

Contacts


StarFav.png My Favorites

In order to add an address/place to your favorites, first search for one, using the search bar.

SearchBarIco.png

SearchText.png

DriveToSearch.png

Tapping on ArrowNext.png will open these options:

NavigateToMenu.png

Select whether to Navigate to the destination, show the destination on the map, or add it to your favorites.

After selecting Add to Favorites, enter a name for it.

GiveAname.png

to save tap on DoneBTNMenu.png


RecentSearch.png Recent Searches

Here you can view your recent searches

RecentSearches.png

Tapping on ArrowNext.png will open these options :

OptionNavMemu.png

Select between:

Drive drive to the location.
Show on map show the location on the map.
Delete to delete the location from the resent searches menu.
Add to favorites add the location to favorite menu.

SavedLoc.png Saved locations

In order to save a location, tap on the location on map for a few seconds and a pop up menu will open.

Select SaveLocIco.png

Enter a name for the location.

ChooseNameLoc.png

Tap SaveIco.png to add the location to your Saved Locations.

ReMenufin.png


Delete Location from Favorites/ Saved Locations

Select the location you want to delete from your Favorites or Saved Locations and tap on ArrowNext.png

Favorites Saved Locations
OptionMenuDelete.png OptionMenuDeleteSaved.png

Select Delete to remove the location.


ContactIco.png Contacts

Search Address

Tap on the search bar to search address or place SearchBarIco.png

SearchForAddr.png

Tap on SearchIconBar.png

ResSearchMen.png


RouteFound.png

Select Drive or Alternatives.


Alternatives

Here you will find alternatives routes for your destination (the routes differ in time and distance):

AlterRouMenu.png

You can compare them visually by tapping on CompareIco.png

Route 1 Route 2
CompareVis1.png CompareVis2.png
Route 3 All Together
CompareVis3.png CompareVisAll.png


To see the navigation list, tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select "Navigation list"

NavigationList2.png


How to stop Navigation

To stop the navigation tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select StopNavigation.png