Användarhandbok för iPhone

From Wazeopedia

Revision as of 11:29, 30 July 2011 by Tobiashenricsson (talk | contribs) (Navigation)

Contents

Förord om den svenska översättningen

Observera: Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken visas först med originaluttrycken på engelska inom parentes. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta i den här tråden i forumet.

Första gången i Waze?

WelCsr.png

Första gången som du kör Waze kommer du att guidas genom ett antal sidor som hjälper dig att ställa in Waze ordentligt. Den här användarhandboken kommer att guida dig genom de stegen, och genom alla funktioner som Wazes app för iPhone har.


Välj server

Om Waze inte kan hitta din nuvarande plats så kommer du bli ombedd att välja en generell plats: SeleServ.png

  1. USA & Kanada.
  2. Israel.
  3. Internationellt (resten av världen).

Efter att du har valt detta kommer Waze att be dig att välja språk från listan.

Tillägg från den engelska versionen: Den svenska språkfilen uppdateras med jämna mellanrum, och vi rekommenderar därför att du använder den om du är svensktalande. Trots detta kan det finnas översättningsmissar eller uttryck som inte översatts. Påpeka gärna detta för oss i den här tråden i forumet.

LangScr.png

Observera att du kan ändra språket senare.


Nästa steg är att läsa och acceptera användarvillkoren för Waze

TermUsr2.png TermUsr1.png

Logga in

Efter att du accepterat användarvillkoren kan du välja mellan att skapa ett nytt konto eller logga in som en befintlig användare.

LoginScr.png

Välj Registrera (Sign up) för att registrera dig som ny användare, eller Starta (Get started) för att använda ett befintligt användarnamn och lösenord(om du skapat ett Waze-konto tidigare). Observera att du också kan använda Waze anonymt. Välj Sign up (Registrera) på den här sidan för att fortsätta som anonym.

Om du har glömt ditt lösenord kan du besöka den här sidan och be om att få ditt lösenord återställt: [1]


Registrera (Sign up)

Efter att du har valt LoginScr.Sign.png kommer du till den här sidan:

ProfileSign.png

Fyll i fälten för att göra klart din registration. Om du vill använda Waze utan att skapa ett konto, klicka på knappen skip (hoppa över). Du kommer att kunna skapa ett konto senare.

OBSERVERA: Om du väljer att använda Waze som gäst (hoppa över (skip)) så kommer du inte att kunna använda funktionerna på vår webbplats, som att ändra dina rutter på kartan och resten av inställningssidorna (nedan) kommer inte att visas. I så fall kommer du att omdirigeras till huvudsidan. Om du väljer att skapa ett konto senare så kommer de poäng du samlat på dig som anonym att läggas till på ditt konto. SkipReg.PNG

Twitter

Du ställer in ditt Twitter-konto via den här sidan: TwitterReg.png

Om du inte har ett Twitter-konto eller inte vill länka det till ditt Waze-konto så lämnar du bara fälten tomma och klickar på nästa (next).


Ping/Snackisar

PingReg.png

Här kan du välja om du vill ta emot pingar (snackisar) från andra användare. Det betyder att andra användare kan se din wazer-ikon (användarikon) med en liten chattruta, och de kan sända dig direktmeddelanden, s.k. snackisar.


Facebook

FacebookReg.png

Waze låter dig ansluta till Facebook. Om du inte har ett konto eller inte vill länka ditt Facebook-konto, klicka på Hoppa över (skip). Om du länkar Waze till ditt Facebook-konto så kommer du att kunna se dina Facebook-vänner med en speciell ikon på kartan. Du kommer också att kunna jämföra dina Waze-poäng och din ranking med dem.


FaceConn.png


WelcoSc.png

Ditt konto har skapats. Klicka på GO och börja använda Waze (om det är första gången som du använder Waze så kommer du att få en kort guidad tur).

Huvudsidan

Efter att du startat applikationen kommer du att se följande sida:

Map navigation 1st screen.jpg


Toppen av sidan


Sex olika ikoner kommer att dyka upp längst upp på huvudsidan:

Ikoner för GPS-mottagning

GreenGp.png Ansluten
OrangeGp.png Delvis ansluten
GreyGp.png Ingen GPS-mottagning.


Internetanslutning

ConneGPS.png Ansluten till Waze
OffGPS.png Inte ansluten till Waze


Humörikoner

MoodIco.png Här kan du bestämma vilket humör du ska visas med i Waze.


Groups icon

GroupsIco.png Här kan du se alla grupper som du följer.


Händelser

EventsIco.png Här kan du se alla händelser som har rapporterats in av grupper, som har rapporterats in på din rutt eller som har rapporterats in nära dig.

Avsluta-ikon

ExitApp.png Här kan du stänga av appen.

Nederkanten av skärmen


Fyra olika knappar kommer att dyka upp i nederkant av skärmen:

Btnbtn.png

Genom att trycka på den första knappen UomenuIco.png kommer du till följande meny:

SecBtnIco.png


Mitten av skärmen


På mitten av skärmen ser du kartan. Du kan välja mellan att visa kartan i två olika lägen:

3D-läge 2D-läge
3dModIcoFixed.png 2dModIcoFixed.png

För att ändra mellan lägena, tryck UomenuIco.png och sedan ToolsBtnIco.png, Följande skärm visas:

3dMenu.png

Välj hur du vill visa kartan.


Zoom

Zooma ut Zooma in
ZoomOutIco.png ZoomInIco.png

Tryck en gång på skärmen för att få upp knapparna zooma in / zooma ut:

ScreenZoom.PNGHändelser


För att rapportera in en händelse, tryck på knapppen ReportBtn.png Följande skärm visas:

ReportEventMwenu.png

Observera: Den här skärmen visas bara om du har GPS-mottagning och internetanslutning.

Du kan välja att rapportera in följande händelser:

Polis

Trafikstockning

Olyckor

Hinder

Fartkameror

Snackisar

Uppdatera karta


PoliceIco.png Polis

Du kan lägga till en beskrivning av händelsen, bestämma dess riktning, lägga till ett foto och spela in ett meddelande.
Police.PNG


För att spela in ett meddelande trycker du bara på knappen "Spela in (Record)" längst upp till höger. Du kommer då att kunna spela in ett meddelande på tio sekunder:
PoliceRecording.PNG


Du spelar nu in!,
Kom ihåg att du bara har tio sekunder på dig.
PoliceRecording2.PNG


För att lägga till en bild trycker du på knappen "Ta ett foto (Take a Picture)". Du kan också skicka rapporten till en av dina grupper.

PolicePictureAdded.PNGPoliceGroupselected.PNG

För att skicka rapporten trycker du på "Skicka Send)"

PoliceSending.PNG

Tillbaka till händelser


TrafficIco.png Trafikstockning

TrafficJam.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.
TrafficJam2.PNG


Tillbaka till händelser


AccodentsIco.png Olyckor

Accident.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


HazardIco.png Hinder

Hazard.PNG

Du kan lägga till en beksrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


SpeedIco.png Fartkameror

Du kan lägga till en rapport om en fartkamera.

Speedcam.PNG

Tillbaka till händelser


ChitIco.png Snackisar

Chitchat.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


UpdateIco.png Uppdatera karta

UpdateMemu.png

I den här menyn kan du spela in nya vägar, uppdatera detaljer och rapportera in kartproblem.

Spela in nya vägar

Uppdatera detaljer

Rapportera kartproblem


Tillbaka till händelser


Spela in nya vägar

När du väljer RecordnewRoadsIco.png ändras din ikon till en liten vägvält och tillåter dig att spela in nya vägar.

För att avsluta inspelningen trycker du bara på vägvältsikonen TrackIco.PNG

RecordMenu.PNG


Uppdatera karta


Uppdatera detaler

Välj UpdateHouseIco.png för att uppdatera husnummer.


Tillbaka till Uppdatera karta


Rapportera kartproblem

Välj ReportMapProb.png för att rapportera ett problem med en beskrivning:


ReportMapProbMenu.png

Skicka gärna med så mycket detaljer som möjligt om det problem du upplever så att den ansvarige för området du är i kan lösa problemet utan att behöva plocka in mer information.

Rapportera inte in problem som handlar om appen, som ljudproblem, problem med GPS-mottagning m.m.

Välj SendIco.png för att skicka rapporten.

Observera: Du kommer inte att kunna skicka en rapport utan GPS-mottagning eller 3G/WIFI.mottagning!


Tillbaka till Uppdatera karta


Inställningsmenyn

För att komma åt inställningsmenyn, tryck på UomenuIco.png i nederkanten av huvudsidan.

SecBtnIco.png


Tryck sedan på SettingsIco.png:

SettingsMenu2.png

Inställningsmenyn kommer att visas:

WazeSettingsMenu.png


Snabbinställningar


Navigationshjälp (Navigation guidance)

Här kan du välja att slå på eller av navigationshjälpen, vilket innebär talade instruktioner vid svängar och korsningar. Detta är samma inställning som visas som "Tyst (Mute)" och "Ljud på (Unmute)" på navigationsskärmens popup-meny när nu trycker på navigationslisten.

NavGuidIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Skärm (Display)

Här kan du ändra mellan 2D- och 3D-läge.

TwoDthreeDIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Läge (Light)

Här kan du skifta manuellt mellan natt- och dagläget.

LightIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Musikspelare (Music player)

Här kan du slå på musikspelaren.

MusicIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Inställningar


Fler val i inställningsmenyn:

Settings1.PNG


Allmänna inställningar (General)

Tryck på GeneralIco.png :

123.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Språk (Language)

Här kan du välja det språk du föredrar.

LangIco.png

LangIcoMenu.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Röst (Prompts)

Här kan du ändra språk på de talade instruktionerna.

PromptsIco.png


PromIcoMenu.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Måttenhet (Measurement System)

Här kan du ändra mellan meter och miles.

MeasureIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


24-timmars klocka (Clock)

Här kan du ändra mellan 12-timmars och 24-timmars klocka.

24ClockIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


(Autozoom (Auto Zoom)

Som standard är den här inställningen "According to speed (Enligt fart)", så kartan kommer att zooma in och ut beroende på hur fort du rör dig. Du kan också välja "According to distance (Enligt avstånd)". Då zoomar kartan in och ut beroende på avståndet till din nästa navigationspunkt (t.ex. nästa sväng). Du kan också stänga av den här funktionen genom att välja "No (Nej)".

2.PNG


Tillbaka till Inställningsmenyn


Visa poängräknare (Show Points Ticker)

Här kan du aktivera eller avaktivera poängräknare.

ShowPointsIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Bakgrundsbelysning på (Back Light On)

Här kan du slå på eller av bakgrundsbelysningen.

BacklightIco.png


Tillbaka till InställningsmenynSlå på automatisk inlärning av vanliga destinationer (Auto-Learns Routes)

Här kan du slå på eller av inlärning av vanliga destinationer.

AutoRoutICO.png


Spela alltid ljudet på högtalarna (Always Play Sound to Speaker)

Om du har en Bluetooth-enhet eller annan handsfree så kan du välja om Wazes instruktionsljud bara ska spelas upp på högtalarna genom att välja "on (på)". Den andra inställningen är till för att skicka ljudet till Bluetooth-enheten eller handsfree-enheten.

Image.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Händelseradie (Events Radius)

EventsRad2.png

Här kan du välja inom vilken radie från dig du ska få händelseuppdateringar under färd.


Tillbaka till Inställningsmenyn


Meddelanden (Notifications)

NotifiC.png

Här kan du välja vilken typ av meddelanden som du ska få.


Tillbaka till Inställningsmenyn


Min Profil (Profile)

ProfileSc.png

Här kan du logga in som en annan användare, ställa in dina säkerhetsinställningar och logga in på tre olika sociala nätverk.


PrivIco.png Sekretessinställningar (Privacy)

PrivaCyScr.png

Här kan du ändra dina sekretessinställningar, som användarnamn, detaljer för Facebook oc Twitter m.m.


Tillbaka till Min Profil


Visa mig som


Visa Facebook-detaljer (Show Facebook details)

Mitt Facebook-namn (My FB name)

Min Facebook-bild (My FB picture)

Min profillänk för Facebook (My profile link)


Visa Twitter-detaljer (Show Twitter Details)

Min profillänk


Visa mig som (Show me as)

Här kan du bestämma om du vill att ditt användarnamn ska synas, eller om du vill vara anonym.

PrivShowMeAs.png


Tillbaka till Sekretessinställningar (Privacy)


Mitt Facebook-namn (My FB name)

Här kan du välja om ditt Facebook-namn bara ska visas för dina vänner, för alla eller inte för någon.

FBshowName.png


Tillbaka till Sekretessinställningar (Privacy)


Min Facebook-bild (My FB picture)

Här kan du välja om din Facebook-bild bara ska visas för dina vänner, för alla eller inte för någon.

FBshowPic.png


Min profillänk för Facebook (My Facebook profile link)Här kan du välja om en länk till din Facebook-profil ska visas bara för dina vänner, för alla eller inte för någon.

FBshowProf.png


Tillbaka till Sekretessinställningar (Privacy)


Min Twitter-länk (My Twitter link)

Här kan du välja om en länk till ditt Twitter-konto ska visas bara för dina vänner, för alla eller in te för någon.

TwitShowProf.png


Tillbaka till Sekretessinställningar (Privacy)


Twitter-konto

TwitterAccounT.png

Här kan du logga in på ditt Twitter-konto och ändra inställningar.

Tillbaka till Min ProfilFacebook-konto

FacebookAccount.png

Här kan du logga in på ditt Facebook-konto och ändra inställningar.


Tillbaka till Min Profil


Foursquare-konto

FourSquareAccount.png

Här kan du logga in på ditt Foursquare-konto och ändra dina inställningar.


Tillbaka till Min Profil

MapsEDR.png Karta (Map)


Menyn Allmänna kartinställningar (General Map Settings):

MapsMenuGTR.png

Här kan du ändra kartinställningar som färgschema och vilka händelser som ska visas på kartan.


Färgschema för karta (Maps color scheme)

Genom att trycka på Tapping the “Färgschema för karta (Maps color scheme)” kommer du åt följande skärm:

ColorScheme.png

Här kan du välja kartfärger.


DataUser.png Dataanvändning (Data Usage)

DataUs.png

Här kan du ändra inställningar för dataanvändande.


RoutingIco.png Ruttval (Routing)

RoutingMenu.png

Här kan du bestämma hur rutterna ska beräknas: Välj mellan snabbaste/kortaste rutt, välj om du vill inkludera grusvägar i navigeringen, minimera antalet svängar, undvika motorvägar och att i första hand välja s.k. cookie munching, d.v.s. bekräfta vägar som nyligen ritats in (gäller vägar som inte är kopplade till kartnätet).

Ruttinställningar (Type) Grusvägar (Dirt roads)
TypeRou.png DirtRou.png

Gr123.png Grupper (Groups)

Här kan du välja inställningar för popup-meddelanden och gruppikoner.

GrMenu.png

Popup-meddelanden (Pop-up reports) Waze-gruppens ikon (Waze group icons)
PopRep.png WazeGrIcon.png

SpreadWor.png Rekommendera Waze (Spread the word)

SpreadWor1.png

Här kan du dela med dig av appen till dina vänner och skriva ett omdöme om Waze i Apple Store\Chomp.


OBSERVERA: Om du väljer att lämna ett omdöme om Waze i Apple Store kommer applikationen att stängas ned.


AboutIco.png Hjälp/Support (Help/ About)

HelpAboutMenu.png

Här kan du få supportinformation om Waze och sända loggar när så behövs.


Grupper (Groups)

Tryck på 6eng.png från den nedersta menyn.

5eng.png

Tryck sedan på knappen "Grupper (Groups)".

GrMainMenu.png


Skapa grupp (Create Group)

Tryck på CreateGrNew.png för att skapa en ny grupp.


Lägga till ikon (Adding Icon)

Tryck på AddnewIco.png för att lägga till en ikon för gruppen:

NewIcoMenu.png


Gruppnamn (Group Name)

GrName.png

Här kan du välja ett namn för gruppen.

Observera! När du väl har valt ett namn kan du inte ändra det. Namnet är permanent.


Gruppkonto för Twitter (Group Twitter Account)

Tryck på GrTwitterACT.png för att hålla din grupp ansluten till Twitter.

GrTwitterACTMenu.png


Gruppens fansida på Facebook (Group Facebook Fan Page)

Tryck på GrFaceBACTMenu.png för att hålla din grupp ansluten till Facebook.

GrFaceBACTMenu2.png


Tryck på CreaGrp.png för att avsluta skapandet av gruppen.

Gå med i en existerande grupp

Du kan söka efter en grupp genom att trycka på SearchIco.png

För att gå med i en grupp trycker du bara på PlusIco.png. Följande meddelande kommer att visas:

AddGrp.png

För att gå ur gruppen du gått med i, tryck på minusknappen MinusIco.png. Följande meddelande kommer att visas:

QuitGrp2.png


Övrig information

Genom att trycka på namnet på gruppen, till exempel

NameOfGrp.png,

får du fram mer information om gruppen.

AdditioGrpInfo.png

- Antalet medlemmar.

- Nya användare.

- Nya meddelanden.

- Facebook-konto.

- Twitter-konto.

- Gruppens ägare.

- När gruppen skapades.

Genom att trycka på medlemsknappen UserInGrp.png kan du se samtliga medlemmar i den här gruppen:

NumbersUsersGRP.png

För att gå med i en grupp, tryck på JoinGRPIco.png.


Huvudgrupp

För att definiera en grupp som din huvudgrupp, tryck på MINE-fliken för att se grupperna du följer. Trtyck sedan på den grå stjärnan. StarGr.png

StarGrMenu.png

För att ta bort en grupp som huvudgrupp, tryck på den gula stjärnan. YellowStar.png


Ändra din grupp

För att ändra en grupp som du skapat, tryck på MineGrp.png och välj din grupp MyGrp.png.
Du kommer att se gruppens information:

MyGRPmenu.png

För att ändra, tryck på EditBtnGrp.png.

EditGrpMenu2.png

Här kan du ändra ikon, beskrivning, gruppkonto för Twitter och gruppens fansida på Facebook.

Tryck på "spara (save)" för att spara dina ändringar.


Navigation

För att navigera tryck på DriveTobtn.png från menyn i nederkanten av skärmen.

Btnbtn.png

Menyn "Kör till" (Drive To) visas:

DrivetoMenu.png

Mina favoriter (My Favorites)

Senaste sökningar (Recent Searches)

Sparade platser (Saved locations)

(Contacts)


StarFav.png Mina favoriter (My Favorites)

För att lägga till en adress eller plats bland dina favoriter, sök först efter platsen genom att använda sökrutan.

SearchBarIco.png

SearchText.png

DriveToSearch.png

När du trycker på ArrowNext.png visas följande alternativ:

NavigateToMenu.png

Välj om du vill navigera till platsen, eller om du vill lägga till den bland dina favoriter.

Efter att du valt Lägg till som favorit (Add to Favorites), skriv in ett namn på favoriten.

GiveAname.png

För att spara trycker du på DoneBTNMenu.png.


RecentSearch.png Senaste sökningar (Recent Searches)

Här visas dina senaste sökningar

RecentSearches.png

När du trycker på ArrowNext.png visas följande alternativ:

OptionNavMemu.png

Välj mellan:

Kör (Drive) Kör till platsen.
Visa på karta (Show on map) Visar platsen på kartan.
Ta bort (Delete) Använd för att ta bort platsen från menyn "Senaste sökningar".
Lägg till som favorit (Add to favorites) Lägger till platsen i favoritmenyn.

SavedLoc.png Sparade platser (Saved locations)

För att spara en plats, tryck på den plats på kartan som du vill spara. Håll nere ett par sekunder. En meny visas.

Välj SaveLocIco.png

Skriv in ett namn för platsen.

ChooseNameLoc.png

Tryck SaveIco.png för att lägga till platsen bland dina sparade platser.

ReMenufin.png


Ta bort plats från favoriter/sparade sökningar

Välj den önskade platsen från dina favoriter eller sparade platser och tryck på ArrowNext.png.

Favoriter (Favorites) Sparade platser (Saved Locations)
OptionMenuDelete.png OptionMenuDeleteSaved.png

Välj Ta bort (Delete) för att ta bort platsen.


ContactIco.png Kontakter (Contacts)

Search Address

Tap on the search bar to search address or place SearchBarIco.png

SearchForAddr.png

Tap on SearchIconBar.png

ResSearchMen.png


RouteFound.png

Select Drive or Alternatives.


Alternatives

Here you will find alternatives routes for your destination (the routes differ in time and distance):

AlterRouMenu.png

You can compare them visually by tapping on CompareIco.png

Route 1 Route 2
CompareVis1.png CompareVis2.png
Route 3 All Together
CompareVis3.png CompareVisAll.png


To see the navigation list, tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select "Navigation list"

NavigationList2.png


How to stop Navigation

To stop the navigation tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select StopNavigation.png