Difference between revisions of "Benelux Beginner Guide"

From Wazeopedia
(KISS - Keep It Stupidly Simple)
(KISS - Keep It Stupidly Simple)
Line 215: Line 215:
  
 
Enkele voorbeelden...
 
Enkele voorbeelden...
[[File:KISS-1-a.jpg|caption]]
+
[File:KISS-1-a.jpg]
  
 
<er komt nog meer... ;-)>}}
 
<er komt nog meer... ;-)>}}

Revision as of 20:17, 2 November 2013

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands
Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Places Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

The information on these pages is adapted to the situation and working of Waze in the countries of the BeNeLux. At the top of the page you can select the language of your choice. Pages that are not updated within the last half year may be out of date. Please do not change anything without consulting the local team. Any questions, remarks or ideas are welcome in this forum.

Bienvenue nouveau editor !

Ce page est creé pour faciliter tes premières étapes dans la correction de la carte.

Welkom nieuwe editor !

Deze pagina is tot stand gekomen om je eerste stapjes in het corrigeren van de map te vergemakkelijken.

Navigation au WME - Navigatie naar de WME

<texte français>
 1. log in op https://www.waze.com
 2. klik 'live map' aan
 3. klik 'edit de map' aan

of ga rechtstreeks naar https://www.waze.com/editor en log in

Meer details over de functies op het scherm van de WME (Waze Map Editor) kan hier worden gevonden.


Commencer en Play Mode - Starten in Play Mode

<texte français>
De Waze Map Editor heeft een oefen modus genaamd Play Mode waarin je bijna elke mogelijke actie kan uitvoeren, maar je kunt veranderingen niet bewaren. Om veranderingen te kunnen bewaren, moet je inloggen. Play mode is een schitterende manier om te oefenen, niet alleen voor beginners, maar ook voor gevorderde editors die een complexe verkeerssituatie willen proberen te vereenvoudigen.

Probeer de editor uit, zonder de zorgen dat je permanent iets overhoop haalt.


Novice Editor (level 1)

ToDoItem.png ToDo: wikilink naar zelfgemaakt pagina'tje met uitleg over permalink?


ToDoItem.png ToDo: draai-instructies : op een of andere manier link naar iets hieromtrent


<texte français>

De beste kaartaanpassingstechnieken met correcte navigatie en uiterlijk leren maken vraagt wat tijd en oefening, maar het kan een leuke en bevredigende ervaring zijn ook. Je mag er trots op zijn dat je de ervaring van alle Waze gebruikers verbetert. De details in latere secties van deze pagina zijn belangrijk om te leren, maar voor simpele edits, zetten we je alvast graag op weg.

 1. Zorg dat je al eens met Waze hebt rondgereden, zodat je een bewerkbare zone krijgt waar je gereden hebt.
 2. Check ook de weg naar ons Benelux-forum eens :
 3. Zorg ervoor dat je de wiki diagonaal gelezen hebt, zodat je ongeveer weet wat je er allemaal kunt in terug vinden. Handig als je tijdens het aanpassen twijfelt, dan kun je daar alles opzoeken.
 4. Zoek een woonwijk in jouw buurt en kijk het volgende na, corrigeer eventueel:


Adapter la Carte - Aanpassen van de Map

La construction de nouvelles rues - Nieuwe straten aanleggen

ToDoItem.png ToDo: https://www.waze.com/wiki/Creating_and_Editing_street_segments nieuwe straten aanleggen


bovenstaande linken naar https://www.waze.com/wiki/Benelux_Roads_(General) en mogelijk deze verder aanvullen''


Wme31 button add.jpg
Shortcut keys: i, o, g, p or u
Wme addmenu list.gif
 • r - Road
 • o - Roundabout (think circle = O)
 • g - Gas station (specific landmark)
 • P - Parking lot (specific landmark)
 • u - Landmark (default landmark type)
 • Esc - abort creation
<texte français>
 1. Klik hetgene je wilt aanmaken onder de grote + knop
  • voor een weg, klik op te beginnen tekenen, klik om een geometrieknooppunt terwijl je de bochten volgt, en dubbel-klik (of shift-klik) om het tekenen te beëindigen
  • voor een rotonde, klik in het centrum van de rotonde en beweeg de muis om de grootte te bepalen. Klik om te creëren. Onthoudt dat er reeds wegen tot in de rotonde moeten lopen.
  • voor een landmark, of POI (point of interest), klik om het landmark te starten en klik terwijl je de grenzen van de zone volgt. Dubbel-klik om het tekenen te beëindigen.
 2. Voor elk toegevoegd object dien je de details in te vullen voor het bewaren, zoals plaatsnaam, straatnaam, wegtype, rijrichting, of landmark type voor landmarks.
 3. Klik de Opslaan-knop Wme31 button save pending.jpg of Ctrl-s

Elk wegsegment moet landsnaam, plaatsnaam en straatnaam bevatten ! Zonder deze gegevens verschijnen ze rood in de WME en verschijnen ze niet in de App


Adapter le carte existant - Bestaande mapdelen veranderen

<texte français>
Je kan ook bestaande mapdelen veranderen of verwijderen.

Zodra je een object selecteert, kun je zijn vorm, locatie of eigenschappen veranderen. Wat mogelijk is, hangt af van het objecttype. In de Editing Manual vind je alle nodige details om de werking van de editor te begrijpen.

Alvast een handige hotkey: d verwijdert een geometrie-knoopje dat te veel is, de Del-toets verwijdert een geselecteer segment of een junction-knooppunt


Régler des instructions de navigation - Navigatie-instructies aanpassen

<texte français>
Vergeet ook niet om alle pijltjes in de correcte kleuren te zetten! Tenslotte willen we vooral in de juiste richting gestuurd worden. Meer informatie vind je hier


Créer un permalink - Een permalink maken

Pour faciliter l'aide dans le forum, il est souvent utile d'associer un Permalink à votre post. Par exemple, si vous voulez modifier une route vérouillée à un niveau qui dépasse votre niveau d'édition, vous pouvez demander un déblocage temporaire. Pour cela, il vous suffit de poster une demande en expliquant la raison du débloquage en y associant un Permalink rapportant directement au(x) segment(s) de route concerné(s). Une Permalink est en fait une adresse URL du site d'édition qui comprend le lieu, le niveau de zoom, les calques visibles et objets sélectionnés permettant de comprendre votre demande.

Voici comment procéder :

 1. Depuis la carte en temps réel, cliquez sur le bouton "Editer la carte" pour passer dans la page d'édition
  • Sélectionnez tous les segments que vous souhaitez modifier (utiliser la touche 'Command'(Mac) ou 'Ctrl'(Windows/Linux) pour en sélectionner plusieurs à la fois)
 2. Cliquez sur le bouton Wme31 permalink button.pngdans le coin inférieur droit de la page
  • A ce moment, un lien apparaît dans la barre d'adresse de votre navigateur
 3. Copiez le lien et coller le dans votre demande de débloquage (forum), ...

Grâce à cette démarche, les autres utilisateurs n'auront qu'à cliquer sur votre lien pour voir les segments que vous souhaitez débloquer temporairement. Il sera ainsi beaucoup plus facile de traiter votre demande.

Om hulp te vragen in het forum is het vaak handig als je een permalink in je forumpost kunt zetten. Als je bijvoorbeeld een bewerking wilt uitvoeren aan een weg die hoger dan jouw level gelocked is, dan kun je een unlock request aanvragen. Vermeld zeker de reden van de unlock en een Permalink naar de segmenten die je graag geunlocked wilt zien.

Zo'n permalink is eigenlijk een URL van de lokatie, en bevat lokatie, zoomniveau, zichtbare lagen, en geselecteerde objecten.

 1. selecteer alle segmenten die je wilt veranderen
  • Om meerdere segmenten te selecteren, klik je ze aan terwijl je tegelijkertijd de 'Command'(Mac) of 'Ctrl'(Windows/Linux)-toets ingedrukt houdt
 2. klik op Wme31 permalink button.png
  • In de WME is een kleine tekst-knop in de rechter onderhoek, genaamd 'Permalink'
  • Door hier te klikken, verschijnt er een link naar de huidige lokatie in de adresbalk van je browser.
 3. kopieer de link van de adresbalk
 4. en plak deze in chat, het forum, ...

Andere gebruikers moeten slechts op jouw link klikken, om de betreffende mapzone te openen. Zo kunnen zij jouw aanvraag makkelijk behandelen.


Apprentice Editor (level 2)

<texte français>
Meer info over wanneer en hoe je level 2 wordt vind je hier
<texte français>
aanbevolen lectuur:


Highlight script

<texte français>
<nederlandse tekst>


junction style guide

<texte français>
<nederlandse tekst>


KISS - Keep It Stupidly Simple

<texte français>

Wat?!

Waarover gaat al dat geKISS nu eigenlijk?! Kort samengevat : "As simple as possible, as complex as necessary". Kernachtig opgesomd komt het op dus volgende elementen neer:

 • Vereenvoudig de kaart en segmenten zo veel als mogelijk
 • Maak situaties zo complex als nodig
 • Gebruik segmenten in functie van routing, en dus niet in functie van rijbaanbegeleiding
 • Segmenten moeten niet elke meter van verharde weg bevatten


Waarom?!

KISS doen we natuurlijk niet zomaar, er zijn verschillende redenen:

 • De beschikbare middelen zijn beperkt, dus moeten we ze optimaal gebruiken. Elk segment, elke node, wordt vertaald in pure nulletjes en eentjes, data dus. Hoe meer segmenten, hoe meer data, hoe meer nodes, hoe meer data, ...
 • Naast de hoeveelheid van data beperken, komt het er natuurlijk ook op aan om de berekeningen die de server moet maken, zo beperkt mogelijk te houden. Hoe meer junction nodes we hebben, hoe meer Turning Restrictions er zijn. Hoe meer Turning Restrictions er zijn, hoe meer routemogelijkheden er te overwegen en berekenen zijn. Hoe meer mogelijkheden te berekenen, hoe meer kans dat er ergens ooit wel eens iets fout loopt. Kort samengevat, "less is more".
 • Hoe groter de hoeveelheid van segmenten, hoe minder overzichtelijk de kaart wordt. In de WME kan je dan nog wel in- of uitzoomen, in de app zelf wordt dat al heel wat lastiger. We kiezen dus voor een overzichtelijke en eenvoudige kaartweergave.
 • De GPS-ontvangers in onze smartphones en mobiele toestellen zijn op vandaag, en morgen ook nog, helemaal niet zo precies om uit te kunnen maken op welk van 2 of meerdere naast elkaar liggende segmenten je aan het rijden bent. Willen we rijbaanbegeleiding, dan moeten we denken aan een bijkomende functie, zoals bijkomende eigenschappen van een segment.


Wanneer?!

KISS is een principe. Het gaat dus niet om wanneer wel en wanneer niet, je past het principe altijd toe. Bij het bepalen van hoe ver we situaties kunnen vereenvoudigen, worden vaak volgende, onterechte, argumenten gehanteerd:

 • Er is betonnen wegscheiding aanwezig
 • Er is een groenzone tussen de twee rijrichtingen
 • de twee rijrichtingen zijn gesplitst en liggen uit elkaar, ...

Het is niet eenvoudig eenduidige richtlijnen op te maken om aan te geven hoe ver je in welke situatie kan vereenvoudigen, maar we doen een poging om er alvast enkele op te lijsten:

 • Als je in WME de GPS-tracks van de twee rijrichtingen op zoomniveau 5 (100 m / 200 ft) gaat bekijken en vast stelt dat deze, zonder ruimte tussen de twee richtingen, naast of op elkaar elkaar, is het aangewezen te vereenvoudigen van 2x 1-richting naar 1x 2-richting.
 • Als er geen echte meerwaarde is om meerdere segmenten te hanteren, op routetechnisch of navigatiegewijs vlak, houd het dan beperkt tot één segment.


Rijbaanbegeleiding?!

Een functie die vaak verward wordt met het in overvloed voorzien van segmenten, is de rijbaanbegeleiding. Hierbij moet duidelijk wezen dat segmenten niet gelijk staan aan het aantal rijvakken die aanwezig zijn op een stuk weg. Segmenten zijn er voor routing (het berekenen van de beste route), rijvakken voor de navigatie instructies op rijbaanniveau. Momenteel is het dus nog niet mogelijk om rijbaanbegeleiding te krijgen via Waze. Als we de suggestie aan Waze even verder kunnen uitwerken, dan denken we dat segmenten enkele bijkomende eigenschappen zouden moeten hebben, zoals:

 • aantal rijvakken
 • aanduiden van de exacte plaats waar je van rijvak dient te wisselen in functie van een afslag
 • ...


Concreet! Je kan KISS op verschillende elementen gaan toepassen:

 • Geometry nodes
 • Junction nodes en kruisingen
 • meerdere éénrichtingssegmenten samenvoegen tot één tweerichtingssegment


Enkele voorbeelden... [File:KISS-1-a.jpg]

<er komt nog meer... ;-)>


Hoe berekent Waze de route?

<texte français>
<nederlandse tekst>


Meer uitleg over wat vereist is bij Primary street ???

[AM] Area Manager (level 3)

ToDoItem.png ToDo: Uitleg hoe je het best wegenwerken aan pakt


Hoe die worden opgevolgd (Google Agenda) Nog meer scripts :D

<texte français>
<nederlandse tekst>


onderliggend stukje dus te verdelen over level 2, 3 en ??? gevorderden (gevorderde beginners en meer gevorderden)

eerder te zien als een menu-pagina met links naar gewone wiki (of link naar uitlegpagina’s die gaan verderlinken naar gewone wiki)?

-- junctie node style gids (level 2)(gevorderd of toch eerder beginner ?? want legt uit hoe we eerder correcte gps-instructies nastreven dan correcte visuele maps) -- uitleg soft/hard/u-turns (level 2 of 3?) --- onderaan link naar jnf-script (met opmerking dat voorgaande info vereist is voor correct gebruik) -- script : toolbox (inclusief link naar forum in case of updates) (toolbox vereist jnf, dus later dan soft/hard/u-turn-uitleg) -- routingprincipes (over gissingen hoe Waze weg calculeert bij routering) (level 3?) -- UR’s oplossen (update requests) -- flitspalen -- huisnummers (in dit deel is nog veel werk, of te verwijzen naar de wiki?)