Brukerraporterte feil

From Wazeopedia

< Norway

Etiquette

Waze har åpnet for muligheten til å kommunisere med bilister som rapporterer feil mens de er ute på veien (Rapportør). Det kan i visse tilfeller være litt uklart hva det er Rapportør prøver å formidle med feilen og i de tilfeller kan Kartredigerer sende spørsmål tilbake for å få en avklaring på situasjonen.

For at dette skal foregå på en ryddig måte er det viktig at alle forholder seg til visse retningslinjer.

 • Man bør alltid prøve å finne feil før man sender en forespørsel til Rapportør.
 • Hvis man sender forespørsel til en "Rapportør" bør de få 7 dager på seg til å svare. Hvis man ikke har fått svar da må man løse saken slik man gjorde før, enten ved å finne feilen og rette den eller ved å avslutte saken som ukjent.
 • Ikke lukk andres saker med mindre du er blitt bedt om det av Rapportør eller den som startet samtalen. Har man tilleggsinformasjon å bidra med skriver man det inn som en kommentar.
 • Hvis en samtale er blitt besvart av Rapportør men ikke håndtert av Kartredigerer innen 7 dager bør man skrive en kommentar for å "vekke" Kartredigerer. Hvis det etter ytterligere 7 dager ikke er noen respons kan man velge å håndtere saken som om den var sin egen.
 • Hvis siste kommentar er fra Kartredigerer og minst 7 dager har løpt, kan man velge å håndtere saken som om den var sin egen.

Generell kartfeil (General map error)

Sving ikke tillatt (Turn not allowed)

302 0.jpg 306 0.jpeg 306 1.jpg 330 1.jpg 330 2.jpg

Dette kan betyr 2 ting og det kan være greit å avklare det med Rapportør dersom det ikke framgår av situasjonsbildet.

 1. At Wazeklienten ber bruker svinge inn på en veg som det i virkeligheten ikke er tillatt å svinge inn i, eller
 2. Bruker ønsker å svinge inn på en veg men Waze tillater det ikke.

I den grad det er mulig, sjekk med forskjellige kilder om det som rapporteres stemmer med virkeligheten, ofte holder det å sjekke Google Streetview. Hvis det stemmer at det ikke er tillatt å svinge inn på en veg som Waze forsøker å bruke må man sette restriksjoner deretter med røde piler. Husk at det kan være at det er tillatt på visse tider på døgnet og da må man bruke gule piler.

Dersom vegen er stengt for gjennomkjøring men at det er lov å kjøre til eiendommene lar man alle pilene være grønne men setter vegtype til "Private road".


Feilaktig veikryss (Incorrect junction)

Mangler bro eller overgang (Missing bridge or overpass)

Feilaktig kjøreanvisning (Wrong driving directions)

Dette er ofte at rapportør er uenig i rutevalget de har fått fra Waze. Det anbefales i disse tilfellene å ta kontakt med rapportør og forsøke å finne ut hva som opplevdes feil og evt lukke som "Not Identified" dersom det gjaldt rutevalget til Waze. Begrunnelsen er at Waze beregner ut fra de trafikkdata som er tilgjengelig, og dersom veien som har blitt foreslått ikke har nok trafikkdata generert, vil ruten kunne bli foreslått som raskeste alternativ.

Ulogiske omkjøringer

Mange av oss har kanskje opplevd selv, når man er på motorveien, å bli omdirigert via en rampe for så å bli sendt ut på samme motorvei via tilsvarende påkjøringsrampe (se bildet). De dukker ihvertfall opp i editoren fra tid til annen. Her er hvordan man løser disse feilmeldingene.

Omkjoring.jpg

Waze ruteberegning inkluderer en mekanisme for å unngå å foreslå rute av motorveier for så å rute tilbake på samme veien like etterpå. Det antas at bilførere ønsker å forbli på motorveien selv om Waze beregner at å kjøre via et par ramper og en rundkjøring kan være an smule raskere eller kortere.

Waze vil ikke foreslå omkjøring av en motorvei og tilbake på samme veien når alle de følgende kriterier er møtt:

 1. Siste segment på motorveien før den foreslåtte omkjøringen må ha samme navn og city som det første segmentet på samme veien etter den foreslåtte omkjøringen.
 2. Den foreslåtte omkjøringen består av mer enn ett segment.
 3. Den foreslåtte omkjøringen består av segmenter annet enn Motorvei. (Minor/Major Highway/Freeway)
 4. Den foreslåtte omkjøringen er under sperregrensen som beskrevet under.

Sperregrensen for Major Highway og Freeway er 5 km. Sperregrensen for Minor Highway er 500 meter.

Avkjørsel mangler (Missing exit)

Mangler vei (Missing road)

Det er fortsatt mange veger som mangler i Norge og det er ikke alltid like gode satellittbilder å bruke som underlag for å tegne inn nye.

I noen tilfeller har vegen blitt tegnet inn fordi bruker har kjørt med "Pave Road" aktivet i klienten. Da trenger man bare å navngi vegen og sjekke at alle koblinger er i orden.

Der det ikke er mulig grunnet for dårlig satellittbilder kan man først sjekke om Google Streetview har kjørt i området, hvis man er så heldig at de har det kan man følge prosedyren vist nedenfor.

Har man ingen mulighet til å bidra her må man oppfordre Rapportør til å aktivere "Pave Road" tjenesten i klienten når de kjører i områder hvor veger ikke finnes i klienten.


Hvordan tegne veger uten satellittunderlag

Forstørrelsesglass.JPG
I de tilfeller det ikke finnes noen opp-tegnede veger (røde streker) kan man sjekke om Google Streetview har vært i området. Dette ser man hvis man tar tak i det blå forstørrelsesglasset (som ligger under zoom-knappene) og drar det over området. Hvis det blir blått har Streetview vært der og man kan slippe forstørrelsesglasset der hvor det blir blått. I eksemplet til venstre ser vi at vegen er litt ut av posisjon og man kan flytte nodene slik at de treffer pilen.

I de tilfeller hvor vegen ikke finnes i Waze fra før kan man f.eks. starte i den ene enden av vegen, flytte markøren framover ved å enten trykke på pilene eller selve vegen i Streetview skjermen og tegne inn nye noder etterhver som man beveger seg framover.

Denne teknikken er også fin for å tegne inn tunneler.