Hela listan med funktioner

From Wazeopedia

Revision as of 10:13, 31 July 2011 by Tobiashenricsson (talk | contribs) (New page: ==Kommentarer== ===Mål för alla plattformar=== [http://www.waze.com/blog/the-future-of-all-non-iphone-platforms-on-waze/ Waze har som mål att stödja Android, Blackberry, Symbian, och W...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kommentarer

Mål för alla plattformar

Waze har som mål att stödja Android, Blackberry, Symbian, och Windows Mobile-mobiler. Waze har kommit fram till att det snabbaste och enklaste sättet att förbättra appen är att testa den på iPhone och sedan utveckla appen för andra enheter

Funktioner

 • Huvudfunktioner finns, eller planeras att läggas till, för alla smartphones som stöds
 • Utökade funktioner finns på smartaretelefoner, beroende på hårdvarustöd
 • Även om en funktion finns för din enhet, så kan det vara problem med den funktionen. Detta listas här

Sortera tabellen

 • Du kan sortera tabellerna efte version (V.) för att se vilka funktioner som lagts till i en specifik version
 • Du kan sortera efter enhetstyp så att du kan få en överblick över de funktioner som inte är tillgängliga än

Uttryck och förkortningar

Androidlogo.gifAndroid Blackberrylogo.gifBlackberry Symbianlogo.gifSymbian (Nokia) Windowsmobilelogo.gifWindows Mobile

☑ Tillgänglig ☐ Planerad för en senare version ☒ Inte tillgänglig på grund av begränsningar på enheten

V.
version
T.
Din telefon behöver support för touchscreen för att du ska kunna använda den här funktionen. För Blackberry Touch håller vi fortfarande att utveckla funktionerna, så även om du har stöd för touch, så kan det hända att appen inte stöder den funktionen än.
h/w
Din telefon behöver stöd för den hårdvara (h/w) som krävs för den här funktionen

Huvudfunktioner

V. * Typ Funktion!Androidlogo.gif Blackberrylogo.gif Symbianlogo.gif Windowsmobilelogo.gif
1 Karta 2D-kartor (se kartan uppifrån)
1 Karta 3D-kartor
1 Karta Välj en plats på kartan som destination
1 Karta Välj en plats på kartan som startpunkt
1 Karta Välja och spara platser på kartan
1 Karta Välja en väg och ändra dess namn, typ och stad för vägen
1 Karta Centrera kartan på din nuvarande plats och följer dina rörelser
1 Karta Zooma in och ut på kartan
1 Karta Rotera kartor (byt riktning)
1 Karta Rotera kartan så att norr är uppåt
1 Karta Välj dag- och nattfärger för kartan
1 Karta Tvinga nedladdning av den senaste kartan för din plats
1 Karta Möjlighet att visa andra användare (wazers) på kartan i ditt område
1 Karta Möjlighet att visa färgkodade trafikrapporter för vägar i ditt område på kartan
1 Karta Möjlighet att på kartan visa var fartkameror står i ditt område
1 Karta Möjlighet att visa platsen för fartkontroller i ditt område på kartan
1 Map Option to display the location of reported accidents in the area on your map
1 Karta Möjlighet att visa platsen för manuellt inrapporterade trafikstockningar i ditt område på kartan
1 Karta Möjlighet att visa platsen för inrapporterade hinder på kartan i ditt område
1 Karta Välj ett färgschema för kartan. Välj bland C-vitamin, The Blues, Mochaccino, Snöig dag, Twilight, Tutti-fruiti, Rosknopp, Elektrolyter
2.0 Karta Välj ett färgschema från: Kartändringar
1 Karta Skapa ditt eget färgschema för kartan (inte tillgängligt på iPhone)
1 Körning Talade instruktioner för navigering på ett antal språk och med ett antal röster
1 Körning Visar namnet på nästa väg på rutten
1 Körning Visar sträcka till nästa sväng, och vilken typ av sväng det är
1 Körning Möjlighet att visa din uppskattade fart(hastighetsmätare)
1 Körning Visar beräknad ankomsttid (ETA)
1 Körning Visar ETA med den tid som återstår tills att du är framme (timmar och minuter)
1 Körning Visning av avståndet till ditt mål
1 Körning Möjlighet att slå på och av ljudet för de talade instruktionerna
1 Körning Text och svängikon visas på navigationslistan med distans, körinstruktioner och vägnamn
1 Körning Avbryt navigationen till en destination innan du är framme
1 Körning Möjlighet att automatiskt zooma in eller ut på kartan beroende på din hastighet och avståndet till nästa sväng
1 Körning Skrivfunktionen är inaktiverad när fordonet rör sig. Detta slås på eller av beroende på vilket land eller stat du befinner dig i.
1.9 Rutt Skriv in din sökning efter målet baserat på vägnamn, adress, namn på platsen eller nyckelord genom Googles lokala sökning
1 Rutt Favoritgenvägar för hem och arbete
1 Rutt Topplista med vanliga och nyligen sökta destinationer
1 Rutt Lista över favoritdestinationer
1 Rutt Lista över dina senaste sökningar
1 Rutt Lista över sparade platser
1 Rutt Välj destination genom att använda adresser i dina kontakter eller adressbok
1 Rutt Visar en lista som jämför olika rutter med distans och uppskattat restid
1 Rutt Visar en karta som jämför alternativa rutter och uppskattad restid
1 Routing Choose whether routing based on fastest time to arrive, or shortest distance to travel
1 Routing Choose whether or not to allow routing over dirt roads, or just to avoid long dirt roads
1 Routing Choose whether to reduce the number of turns on your route
1 Routing Choose whether to avoid freeways, motorways and highways
1 Routing Option to automatically suggest a destination frequently taken based on time of day and your location
1 Map Updates Record new roads
1 Map Updates Map displays a road-roller when recording new roads
1 Map Updates Record house numbers
1 Map Updates Report when a turn is not allowed
1 Map Updates Report an incorrect junction
1 Map Updates Report a missing bridge or overpass
1 Map Updates Report wrong driving directions given by the Waze client app
1 Map Updates Report a missing exit
1 Map Updates Report a missing road
1 Map Updates Report a general map error
1 View Events Top bar display shows number of local events
1 View Events Display list of recent events by type
2.0 View Events Display list of local events by type
2.0 View Events Display list of events on your route by type
2.0 View Events Top bar shows current number of your group event notifications
2.0 View Events Display list of events from your groups by type, current and historic
2.0 View Events Choose the distance to apply when including nearby events
1 View Events Nearby events are rotated in full over the map when you are not moving. Removed once you start moving
1 Report Events Delayed reporting of events with automatic hide
1 Report Events Reporting of events in current or opposite direction of travel
1 Report Events Adding a message to an event report
1 Report Events Adding a photo to an event report
2.0 Report Events Choosing which group receives your report
1 Report Events Reporting a police trap
1 Report Events Reporting a traffic jam
1 Report Events Reporting an accident
1 Report Events Reporting a hazard
1 Report Events Reporting a speed camera in your current direction of travel
2.0 Report Events Report an abuse of the road reports system
2.0 Report Events Delete a road report or comment you have sent
1 Social Other wazers are shown on the map with either nickname or anonymous, as they have chosen
1 Social Ability to ping other wazers you see on the map (a public Chit Chat directed at specific wazer), provided they choose to allow such pings
1 Social Report an abusive message sent as a Ping, Chit Chat or comment
1 Social Delete a Ping, Chit Chat or comment you have sent
1 Social Connect with a Foursquare account and check-in ✔ ?
1 Social Ability to achieve the Roadwarrior Badge with Foursquare
1 Social Option to disable tweeting that you are connecting to Foursquare
1.9 Social Connect with a Facebook account
1 Social Connect with a twitter account
1.9 Social View traffic related Twitter messages ✔ ?
1.9 Social Reply to traffic related Twitter messages, then sent to other wazers and also tweeted ✔ ?
1.9 Social Display your points and your rank (placing) compared with your Facebook friends who use Waze (weekly and for all time) ✔ ?
1 Social Option to tweet your road reports
1 Social Option to tweet your destination and ETA
1 Social Option to tweet your point scoring (road munching)
1 Social Option to post to Facebook your road reports
1 Social Option to post to Facebook your destination and ETA
1 Social Option to post to Facebook your point scoring (road munching)
1 Social Option to tweet that you have unlocked the Roadwarrior badge on Foursquare
1 Social Option to have your Facebook name linked with your wazer icon on the map: to everyone, to no one, or to friends only
1 Social Option to have your Facebook profile picture linked with your wazer icon on the map: to everyone, to no one, or to friends only
1 Social Option to have a link to your Facebook profile linked with your wazer icon on the map: to everyone, to no one, or to friends only
1 Social Option to have a link to your Twitter profile linked with your wazer icon on the map: to everyone, to no one, or to friends only
1 App Choose the language for the app interface from a list downloaded from the Waze server
1 App Icon to show when not connected to the Waze server
1 App Option to choose whether to connect to the Waze server automatically (not available on the iPhone)
1 App Icon to show when not receiving a good GPS signal
1 App Built in summary of what Waze does and how it works, with screenshots
1 App Video guided tour to using Waze
1 App Draft an email for you to send telling people about Waze and how to get it
1 App Send a free text message to your chosen number telling people about Waze and how to get it (not available in the iPhone version)
1 App Popup to review the Waze app on Chomp - Love or Hate rating, with optional 60 character comment
1 App Link to the iTunes App store, App World for Blackberry, Marketplace for Android for you to rate (1-5 stars) the Waze app, and optionally write a review
1 App After 10 minutes in the background without being used, the app will stop running
2.0 App Turn off app
1 App Send Waze your app debugging logs
1 App Display the version of your installed app
App 1 Display keyboard short cuts help screen (not available for the iPhone)
1 Gaming Map displays a waze-muncher when munching cookies (driving across unconfirmed, pacman-type roads)
1 Gaming Option to display the road goodies in the area on your map
1 Gaming Option for pop-up display of you points status as you earn points while driving
1 Gaming Display the points ticker (not available on the iPhone)
1 Gaming Setting to prefer routes over unconfirmed roads, that earn more points
1 Gaming Display your points and your rank (placing) in your state or country
2.0 Gaming Pop-up notifications of your progress in your level of waziness
2.0 Gaming Display your level of waziness
2.0 Gaming Display bonus point opportunities
2.0 Gaming Display the top 50 point earners for the week (and last week's top 3) in your state or country, and also worldwide
1 Gaming Display the top 50 point earners of all time in your state or country, and also worldwide
2.0 Groups Find groups that are nearby, popular or by searching the name
2.0 Groups Link to view a group profile from a road report sent by a group member
2.0 Groups Link to the Facebook account for a group
2.0 Groups Link to the the Twitter account for a group
2.0 Groups Join a group
2.0 Groups Choose your main group
2.0 Groups Display membership of a group, including the date each member joined
2.0 Groups Display details about the group, including the number of members, group icon, the name and location of the group, the number of new users and reports made in the last month, a linked Facebook account (if any) and a linked Twitter account (if any), the creator (owner) of the group, and the date the group was created
2.0 Groups Create (start) a group, linking it to a Twitter account and a Facebook page
2.0 Groups Quit (leave) a group
2.0 Groups Choose whether pop-up reports are displayed from all groups, your main group only, or no groups
2.0 Groups Choose whether the wazer icons on the map show all group icons, just the groups you have joined, or only from your main group
1 Moods Select male or female version of LOL, bored, busy, cool, happy, in love, mad, sad, sleepy, speedy, starving, wondering
1.9 Moods Select Gold, Silver or Bronze based on your place in last week's scoreboard for your country or state
2.0 Moods Select male or female version of in a hurry, peaceful, singing
1 Music Play music and access music controls
1 Music Automatic music volume reduction when spoken turn-by-turn instructions are given
1 Settings Turn spoken turn-by-turn instructions off (navigation guidance)
1 App Volume control
1 Settings Choose meters (km) or yards (miles)
1 Settings Choose 12 hour or 24 hour clock
1 Settings Choose backlight on or off
1 Settings Option to accept pings (Chit chat directed to you personally)
1 Settings Option to use data compression when transferring data with the server
1 Settings Option to display network data transfers (bytes sent and received)
1 Settings Option to always display map controls on top of map
1 Settings Option to always display top bar on map
1 Settings Select the appearance of your car when being tracked on your map from 3D Arrow, Arrow, SUV, Beetle, Bus, Blue car, Gray car, Green car, Race car, Red car, Yellow car, Motorbike, Red Ferrari, Smart, Taxi
1 Settings Option to automatically switch between night and day colours
1 Settings Option to disable download of traffic updates and road reports
1 Privacy Option to choose a nickname
1 Privacy Option whether you are displayed on the map with your nickname or as anonymous

Enhanced Features

V. * Class T. h/w Feature Androidlogo.gif Blackberrylogo.gif Symbianlogo.gif Windowsmobilelogo.gif
1 Map Automatic switch between landscape and portrait display

Planned Features

There are many planned new features. This section lists only those where there is some provision for a feature in the app menu or interface, but the feature is not yet implemented.

Popup notifications can be turned on or off for...

Your score and rank

 • How many points you need to become next week's gold / silver / bronze wazer (if you are within reach)
 • Give you an alert when you become this week's gold / silver / bronze wazer
 • When you've achieved a new level of waziness
 • When you've nearly lost a level of waziness
 • When you have lost a level of waziness

Friends

 • How many people joined your group recently

Contests and Updates

Automatic notification of the release of a new version of the app

Parked-up (pause) mode

Removed Features

This table lists features previously available that have been removed

Removed in V. Class Feature Availability in versions for other models Comments
2.0.1 Privacy Ability to not appear on the map to other wazers (ghost option) Android 2.0.0.1 - Confirmed missing

Blackberry Beta - Unknown

Symbian 2.0 - Unknown

Windows Mobile 2.0 - Unknown

Removal of this option has privacy implications