Changes

From Wazeopedia

Klientenheter

10 bytes added, 8 years ago
no edit summary
* Utvecklad för modellen 8900+, men den kan fungera med några tidigare modeller
* Stöd för touchscreen är just nu begränsat, så touchmodeller kan behöva köras i kompabilitetsläge
* [[Appmodeller för Modeller som stöder Blackberry -appen |Läs mer...]]
! [[Kontroller för Blackberry-appen|Mer...]]
! [[Problem med Blackberry-appen|Mer...]]